Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanArent Pieter Gysen, met Mieuwes, Jaap, en Leen, / [...] 't Waren twee Gebroeders stout, &c.  
Bredero, G.A. | BOEREN GESELSCHAP Ik wou dat ik was een wilde zwaan
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p47 [nr. 1]
,6A,6A.3A.2B.2B.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo haest as Gijsjen had vernomen / Dat tet Kermis [...] Si c'est pour mon pucellage  
Bredero, G.A. | VAN GIJSJEN, EN [...] Si c'est pour mon pucelage
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p50 [nr. 2]
,4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMarten Aepjes eerje gaet / So hoort hier noch ien [...] Helaes! Amour wat gaet my aen?  
Bredero, G.A. | AENSPRAECK VANDE [...] Allemande de Spiers
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p53 [nr. 3]
,4A 4b,4A,4b 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNifjen, Nifjen, o gy dingh! / Wilje noch niet aen [...] Helaes! Amour wat gaet my aen?  
Bredero, G.A. | AENSPRAECK VANDEN [...] Allemande de Spiers
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p56 [nr. 4]
4A 4b,4A 4b 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLieve kyeren wat en deun? / Lieve kyeren, etc. 't Schaep dat voer naer Alleckmoer  
Bredero, G.A. | TWEE-SPRAACK VAN [...] La Dauphine
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p59 [nr. 5]
,4A,4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jannetje mijn soete beck! / Ey lieve blijft wat staen Pots hondert duysent slapperment, &c.  
Bredero, G.A. | EEN OUDT [...] Pots honderdduizend slapperment
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p63 [nr. 6]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu Heereman, Nu Jong-gesel, / Hoort toe, en houwt [...] Pots hondert duysent slapperment, &c  
Bredero, G.A. | EEN OUD BESJEN MET [...] Pots honderdduizend slapperment
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p67 [nr. 7]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnse Lobbetjen is so blijt. / Onse Lobbetjen, etc. 't Schaep dat voer naer Alleckmoer  
Bredero, G.A. | VAN FOBERT EN LOBBETJE La Dauphine
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p70 [nr. 8]
,4A,4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben vervaert veur Heyntjeman, / Ick bin [...] Den Admirant, den Admirant  
Bredero, G.A. | TWEE-SPRAECK VAN DE [...] Admirant
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p73 [nr. 9]
.4A.4A.4A.2B.2B.4A.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEel-hart, Moertjen, heb ick lief, / En die selmen [...] Helaes! Amour wat gaet my aen  
Bredero, G.A. | TWEE-SPRAECK VANDE [...] Allemande de Spiers
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p76 [nr. 10]
4A 4b 4A 4b,4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Gierige Gerrit, die lebbige dief, / Die vrijt [...] Daer ick gister avond quam, daer scheen de, &c  
Bredero, G.A. | VAN GIERIGHE [...] Daar ik gisteravond kwam
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p78 [nr. 11]
.4A.3B.3B.4A.3B.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHou sick hou, goen dach in 't huys: / Wel is hier [...] Wie wil hooren een nieu Liet, &c  
Bredero, G.A. | TWEE-SPRAECK, [...] Ga hem toe
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p81 [nr. 12]
,4A,4A.3b.3b.2C.2C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFytje Floris myn speulmeysje / Wilje me na buyten gaen? Banghe suchjes gaet nu spelen  
Bredero, G.A. | TWEE-SPRAECK [...] Fietje Floris mijn speelmeisje (1)
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p83 [nr. 13]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort hier iens Bestemoer! / Hoe ick by Hansje voer Ach ongheluckighen dach!  
Bredero, G.A. | VAN BESJE MET [...] Och ongelukkige dag
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p86 [nr. 14]
.3A.3A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDieuwer is verlieft (by get) / Op sukken reynen vrijer Meester Clement ghy vuyle vent, etc  
Bredero, G.A. | VAN DIEUWERTJES VRYER Als de heer verkeren wou ?
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p88 [nr. 15]
.4A.3b.4A.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt hellipt vrolijck singen / Vrou Venus Borgery Het daaghet uyt den Oosten, het licht, &c  
Bredero, G.A. / 't [...] | BRUYLOFS-LIEDT Het daagt in de oosten
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p96 [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B.3C 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeen Trijntje, doetet niet: / Wilt op het goet [...] Cupido geeft my raet om mijn liefs hart, &c  
Bredero, G.A. | AEN-SPRAECK VAN EEN [...] Cupido geef mij raad
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p98 [nr. 17]
.3A.3b.3A.3b.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOm dat ick heb ghepresen / Mijn waerde, soete, Beck Pavane d'Espangie, &c  
Bredero, G.A. | LIEDT Pavane d'Espagne
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p101 [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeb ick u niet gheseyt / Dat ghy noch eens sout missen Cupido geeft mijn raet, &c  
Bredero, G.A. | LIEDT Cupido geef mij raad
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p104 [nr. 19]
.3A.3b.3A.3b.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Dirckje in syn Koortse lagh, / Die hem het [...] Onlangs vroeg in 't morgen-rood, &c  
Bredero, G.A. | KOORTSIGH LIETJE Het ruisende beekje
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p107 [nr. 20]
.4A.3b.3b.4A.3b.3b.2C.2C.2C.2C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu hoort mijn vrient gepresen / Na dien ghy hier [...] Van een eerbaer vrou en haren man, &c  
Bredero, G.A. | EEN EERLIJK [...] Ik klaag u Venus' dieren ?
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p109 [nr. 21]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl mijn begeerlijckheden / Gaen noch in liefde voort Pavane d'Espangien  
Bredero, G.A. | LIEDT Pavane d'Espagne
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p112 [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNa dien ick van mijn trouwe dienst / Het loon [...] Als ick laest van Hollandt voer, Ick voer &c  
Bredero, G.A. | LIEDT Daar ik gisteravond kwam
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p115 [nr. 23]
.4A.3B.3B.4A.3B.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch proper dier waer wildy heen / Dus inde nare nacht? Als ick laetst van Hollandt voer, Ick voer [...]  
Bredero, G.A. | AVONDT-LIEDT Daar ik gisteravond kwam
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p119 [nr. 24]
.4A.3B.4A.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat mach ick dwaes toch minne leggen / Op een soo [...] van Pironelle  
Bredero, G.A. | LIEDT Pironelle
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p122 [nr. 25]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Parl! en puyck der vrouwen! / En bloem van onse tijd! Belle qui m'ave blesse d'un traict, Ce doux. &c  
Bredero, G.A. | LIEDT La Durette
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p124 [nr. 26]
.3a.3B.4B 3a.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSondagh, Sondagh lest-leden, / Op eenen St. Jans-dach Alst 'tbegint  
Bredero, G.A. | NIEUW LIEDEKEN Ik had een gestadig minnetje !
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p126 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBevallijcke schoone maaght / Hoe comt dat ghy dus [...] Onder de linde groen daer ick laetst, &c  
Bredero, G.A. | LIEDT All in a garden green
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p131 [nr. 28]
.3A.3B 4C 4C.3B.3A.3B 4C [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHout u soo kost'lijck als ghy meucht, / Hout u [...] 't Schaep dat voer na Alleckmaer om te comen, &c  
Bredero, G.A. | LIEDT La Dauphine
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p136 [nr. 29]
.4A.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO on-eenighe sinnen! / O noyt ghehoord gheschil Van een soo loosen boerman, &c  
Bredero, G.A. | LIEDT Die mij te drinken gaf ?
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p139 [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 181

first
next 30
last

tabelbreedte