Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWel hoe! moet ick noch langer veysen? / En moet [...] Faut il qu'une beauté mortelle  
Cats, J. / Boësset, A.] | DE MAEGHT IN DE [...] Faut-il qu'une beauté mortelle
Cats KM1634b (1633-1634), fc2r [nr. 1]
.4a.4B.4B.4a.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan alle die hier komen klagen / En heefter [...] Fait il qu'une beauté mortelle  
Cats, J. / Boësset, A.] | DE VRYSTER GERAECKT [...] Faut-il qu'une beauté mortelle
Cats KM1634b (1633-1634), fc3v [nr. 2]
.4a.4B.4B.4a.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle die hier tot de Reden / Met benaeutheyt komt [...] Jean de Nivelle, &c.  
Cats, J. | DE VRYSTER MET DE [...] Jean de Nivelle
Cats KM1634b (1633-1634), fc6r [nr. 3]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelijck een dorren boom ontrent de groene linden, [...] O nuict, jalouse nuict, &c.  
Cats, J. | De man met de Pijl [...] O nacht jaloerse nacht
Cats KM1634b (1633-1634), fc8r [nr. 4]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGesellen hoort een droef gheval, / Dat heden is [...] Jonck-vrou mijn hert, mijn ziel, mijn sin, &c  
Cats, J. | DE JONGELINGH MET [...] Jonkvrouw mijn hart mijn ziel mijn zin
Cats KM1634b (1633-1634), fd1v [nr. 5]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T is langh genoegh aldus geleeft, / Ick kome tot [...] Quitons ce fascheux, point d'honneur  
Cats, J. | GESANGH Voor een [...] Quittons ce fâcheux point d'honneur
Cats KM1634b (1633-1634), fd4v [nr. 6]
.4A.4b.4A.4b.2C.2C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel op, mijn ziel, bereyt u tot het werck, / Laet [...] Le marigniers n'adorent qu'an [!] beau jour  
Cats, J. | MAEGHDE-GESANGH. [...] Les mariniers n'adorent qu'un beau jour
Cats KM1634b (1633-1634), fd6v [nr. 7]
.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIndien oyt maeght haer droeve klachten / Vermocht [...] C'est un amant, ovre la porte  
Cats, J. | KLAEG-LIEDT, van [...] C'est un amant ouvrez la porte
Cats KM1634b (1633-1634), p8 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO klare son die met u schoon ghesicht / Komt uyt [...] Les mariniers n'adorent qu'un beau jour. [...]  
Cats, J. | KLAEGH-LIEDT van [...] Les mariniers n'adorent qu'un beau jour
Cats KM1634b (1633-1634), p65 [nr. 9]
.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO listigh hof! o winckel van gebreken! / O hooge [...] O faux amant! o langue menteuresse!  
Cats, J. | KLACHTE Van Abisagh [...] O faux amant o langue menteureuse
Cats KM1634b (1633-1634), p105 [nr. 10]
.5a.5a.3B.5C.5C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wiespeltuerigh is het rat / Van alle dingen [...] Quitons ce fascheux, point d'honneur  
Cats, J. | Klachte van de [...] Quittons ce fâcheux point d'honneur
Cats KM1634b (1633-1634), p145 [nr. 11]
.4A.4b.4A.4b.2C.2C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben benaut tot aen myn droeve ziel, / Ick ben [...] 116. Psalm  
Cats, J. | KLAEGH-LIEDT Van [...] Psalm 116 Datheen
Cats KM1634b (1633-1634), p153 [nr. 12]
.5A.5b.5b.5A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat gaet mijn moeder aen, wat mach haer doch [...] O nuict, jalouse nuict, &c  
Cats, J. | KLAEGH-LIEDT, Van [...] O nacht jaloerse nacht
Cats KM1634b (1633-1634), p166 [nr. 13]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoet my genade, lieve Godt, / Na dyne gunst en [...] Quitons ce fascheux point d'honneur  
Cats, J. | TREUR-LIEDT, Uut [...] Quittons ce fâcheux point d'honneur
Cats KM1634b (1633-1634), p175 [nr. 14]
.4A.4b.4A.4b.2C.2C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut 'tinnigh diep van myn benoude sinnen / Moet [...] O faux amant! o langue menteuresse!  
Cats, J. | Klaegh-ghesangh uyt [...] O faux amant o langue menteureuse
Cats KM1634b (1633-1634), p179 [nr. 15]
.5a.5a.3B.5C.5C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelijck een hert nae 'twater hijght / Dat vloeyt [...] Puis que de vivre sans aymer  
Cats, J. / Chancy] | ZIEL-SUCHT; Uut den [...] Puisque de vivre sans aimer
Cats KM1634b (1633-1634), p182 [nr. 16]
.4A.3b.4A.3b 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat swarter wolck komt over my ghedreven! / Mijn [...] 103. Psalm  
Cats, J. | Nieu. KLAEGH-LIEDT, [...] Psalm 103 Datheen
Cats KM1634b (1633-1634), 2p67 [nr. 17]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHebt ghy oyt eenigh mensch voor desen hooren [...] O nuict jalouse nuict  
Cats, J. | KLACHTE Vande vijf [...] O nacht jaloerse nacht
Cats KM1634b (1633-1634), 2p78 [nr. 18]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe nacht die is voorby, de son begin te rijsen; / [...] O nuict, jalouse nuict, &c  
Cats, J. | MORGEN-GESANGH O nacht jaloerse nacht
Cats KM1634b (1633-1634), 2p165 [nr. 19]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet icht [!] is wech, den avont is gekomen, / De [...] O faux amant! o langue menteuresse!  
Cats, J. | AVONT-SANGH O faux amant o langue menteureuse
Cats KM1634b (1633-1634), 2p167 [nr. 20]
.5a.5a.3B.5C.5C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die sich stellen om te reysen / Met varen, [...] C'est un amant, ouvre la porte  
Cats, J. | REYS-LIET C'est un amant ouvrez la porte
Cats KM1634b (1633-1634), 2p169 [nr. 21]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel berst nu van vreugden uyt, / En staeckt [...] Jonck-vrou mijn hert, mijn ziel, mijn sin, &c.  
Cats, J. | DANCK-LIET, VAN [...] Jonkvrouw mijn hart mijn ziel mijn zin
Cats KM1634b (1633-1634), 2p172 [nr. 22]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe bangh is my, ô lieve God! / Wat droefheyt [...] Que me sont &c.  
Cats, J. | KLAEGH-LIET, Van [...] Que me sert-il de soupirer
Cats KM1634b (1633-1634), 2p177 [nr. 23]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons tot God verheffen ons gemoet, / Laet [...] 116. Psalm. Ick heb den Heer lief, &c  
Cats, J. | DANCKSEGGINGE, NA [...] Psalm 116 Datheen
Cats KM1634b (1633-1634), 2p182 [nr. 24]
.5A.5b.5b.5A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel, o Heer, die is bedroeft, / Om al mijn [...] Puis que de vivre sans aymer, &c.  
Cats, J. | KLAEGH-LIET, EENS [...] Puisque de vivre sans aimer
Cats KM1634b (1633-1634), 2p185 [nr. 25]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGrootste God, hoogste Geest, / Wel te recht van [...] Rosemont waer je vliet, &c.  
Cats, J. | ZIEL-SUCHT, GEPAST [...] Rozemond waar gij vliedt
Cats KM1634b (1633-1634), 2p190 [nr. 26]
4A 4A 6B 5B 6C.3C 7D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort, ô God, aenhoort myn drouve klachten, / [...] Ha! que le ciel est contraire à ma vie  
Cats, J. / Chancy] | KLAEGH-LIET Van [...] Cette cruelle
Cats KM1634b (1633-1634), 3p1 [nr. 27]
.5a.5B.5a.5B.5C.5C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp, op myn ziel, danckt uwen God, / Die ons als [...] Fuions la claerté du soleil  
Cats, J. | DANCK-LIET Van [...] Fuyons la clarté du soleil
Cats KM1634b (1633-1634), 3p5 [nr. 28]
.4A.3B.3A.4B 2C 2C 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLust van myn herte, vreught myner sinnen, / God [...] Licht van mijn ziele, ster van den hemel  
Cats, J. | AEN-SPRAKE Van [...] Luz de mi alma ?
Cats KM1634b (1633-1634), 3p7 [nr. 29]
4a.5a 3B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe kan een mensch na goede dagen trachten / Die [...] Ha! que le ciel est contraire à ma vie  
Cats, J. | Boeren lof, Tegen't hof Cette cruelle
Cats KM1634b (1633-1634), 3p8 [nr. 30]
.5a.5B.5a.5B.5C.5C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte