Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMijn Ziel gheraeckt door een elendigh wroeghen / [...] Ay! schoone Nymph, aensie een machtigh Coningh  
Janssen, A. / [...] | Goddelijcke Klachte Ach schoonste nimf aanzie
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p1 [nr. 1]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDruck en lijden / Streckt wel vaeck den eenen mensch Roalinde   muzieknoot 
Janssen, A. / [...] | Nuttigheyt en [...] Quam Mariam dulcibus
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p4 [nr. 2]
2a 4B 2a 4B 2c 4D 2c 4D 7E 2f 2f 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDroefheyt, en lijden, verdrietelijck klaghen / [...] Serband  
Janssen, A. / [...] | Van de Nuttigheydt [...] Sarabande Pinel
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p8 [nr. 3]
.4a.4B.4a.4B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn Heyl, mijn Godt! hoe soo verslaghen? / En [...] Ach Droom! hoe quelt ghy mijn gedachten   muzieknoot 
Janssen, A. / [...] | Op de Kruyssinghe [...] Ach droom hoe kwelt gij mijn gedachten
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p11 [nr. 4]
.4a.5a 2B 2B 3c 2D 2D 2D 5c 4E 4E.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op, mijn Ziel, met al u gantsche krachten / [...] Psalm 103  
Janssen, A. | Innighe [...] Psalm 103 Datheen
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p15 [nr. 5]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt! die door u groote goedtheydt, / Mijn [...] O Kerstnacht! schoonder dan de daghen   muzieknoot 
Janssen, A. / Liever [naamspreuk] O kerstnacht schoner dan de dagen
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p25 [nr. 6]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt verlaet sijn Dienaers niet, / Schoon hy haer [...] Tweede Carileen   muzieknoot 
Janssen, A. / [...] | Van de sendinge des [...] Tweede Carileen
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p28 [nr. 7]
4A 5A 2B.3B 2C 4C.2D 2D 2D 2E 4E 2F 2F 2F 2G 4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl't ydel praten en ghelaet / Dat niet in tucht [...] Fyllis Vooghdesse van mijn hert  
Janssen, A. / [...] | Teghen den [...] Courante monsieur
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p32 [nr. 8]
.4A.6A.5B.4B.4c.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie onbeslommert / In leegheydt leeft Engelsche Klockedans  
Janssen, A. / [...] | Die hooge klimt, en [...] Engelse klokkedans
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p35 [nr. 9]
.2a 2B.3C.2a 2B.3C.1D.1D.3E.3E.3E 4F 4F 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSing nu vrolijck alle volcken / Toont u vreuchdenrijck Spanjolette Reformee   muzieknoot 
Janssen, A. / [...] | Troost uyt de [...] Spagnolette réformée
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p39 [nr. 10]
4a 3B 4a 3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeylich Godt, ghy die ons so menichmael behoedt / [...] Engelsche Galliaerde  
Janssen, A. / Liever [naamspreuk] Gaillarde Margriet
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p56 [nr. 11]
.6A.5A.2b.3b 6C.4D.4C 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer sal die bewaren / Die sich op hem verlaet The fairest Nymph that valleis  
Janssen, A. / [...] | Vliedt uyt Sodoma, [...] De uitmuntendste herderin
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p59 [nr. 12]
.3a.3B 5B 5B 4a 3C.3C 3D 1E 3D 1E 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat bromt en braeckt ghy strack, O! Sweer'er, soo [...] Beur op u hooft, tsa Bruto   muzieknoot 
Janssen, A. / [...] | Teghen de Vloeckers Beur op uw hoofd tsa Brutus
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p62 [nr. 13]
.5A.3B.5A.3B 2C.3C 2d.2E.3E 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Christelijck ghemoedt / Dat heyligh sijn Hoop [...] L'Avingnone  
Janssen, A. / [...] | Kracht van [...] La Vignonne
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p65 [nr. 14]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe daelt en steyghert vaeck den eenen / Nu [...] O Kerstnacht! schoonder dan de daghen  
Janssen, A. / Liever [naamspreuk] O kerstnacht schoner dan de dagen
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p68 [nr. 15]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck des Blixems stralen / Seer schielijck [...] Psalm 6. Wilt my, &c.  
Janssen, A. / [...] | Van de straffe der [...] Psalm 006 Datheen
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p71 [nr. 16]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die door grootsche pracht / Zijn gheeren hoogh [...] Wel Daphne dus versuft   muzieknoot 
Janssen, A. / [...] | Hooghmoedt komt ten val Wel Daphne dus versuft
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p74 [nr. 17]
.3A.3A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerdighe,treftigh',uytmuntende Deughde / [...] Doen ick laetst wandelde over de Helder  
Janssen, A. / [...] | 't Loff der Deught Sarabande Pinel
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p85 [nr. 18]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie den Heer / Met Liefde, angst, en beven Carileen  
Janssen, A. / [...] | De vreese des [...] Eerste Carileen
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p92 [nr. 19]
2A.3b 4C.3D.2D 6C 2A.3b 4C.3E.2E 6C.2f [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck,die vol van grove sonden legh geswachtelt [...] [geen wijsaanduiding]  
Janssen, A. / [...] | Tot Godt om Heyl. [...]
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p97 [nr. 20]
8A 3A 4b 2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lieflijck ist, en aenghenaem / En wonder soet Ontwaeckt u doch alle met vlijt   muzieknoot 
Janssen, A. / [...] | Nuttigheydt der [...] Ontwaak u toch allen met vlijt
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p100 [nr. 21]
.4A.2B.4A.2B.3c.3D 2e 2e 2f.5f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe wellust,de weelde,en vrolijcke vreucht / Het [...] Als Bockx-voetje speelt, &c.  
Janssen, A. / [...] | Dartele Jonckheyt Boksvoetje
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p104 [nr. 22]
.4A.1B.1B.2A.2C.2C.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen goetheyt kan volmaecktheyts naem genieten / [...] Meer Aerd'als Goudt, meer quaed'als goede menschen   muzieknoot 
Janssen, A. / [...] | 't Hooghste Goedt Meer aarde als goud
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p107 [nr. 23]
.5a.5B.5a.5B.2C.3C.5D.5E.5D.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie gheduerigh met vermaecken / Altijdt even [...] Hey! hoe helder schijnt het Maentje  
Janssen, A. / [...] | Tegen de onnutte [...] Hei hoe helder schijnt het maantje
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p119 [nr. 24]
4a 4B 4a 4B.1C.1C 3D 4D.1C 3D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet woelen en slaven, het dom'len en't gheraes, / [...] Courante Serbande  
Janssen, A. / [...] | Verwaende, [...] Courante sarabande
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p122 [nr. 25]
.5A.5A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Geldt,'tgun hart en ziel ontstelt / Wort [...] Florida soo het wesen mach  
Janssen, A. / [...] | Krachtige werckinge [...] Florida zo het wezen mag
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p125 [nr. 26]
.4A.4A.3b.4C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe zeghen-rijcke stralen / Van 't al-bezielent Goedt Het Nachtegaeltje kleyne, &c.  
Janssen, A. / [...] | Aengenaemheyt van [...] Het nachtegaaltje klein
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p128 [nr. 27]
.3a.3B.3C.3a.3B.3C.3C.3d.3E.3d.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStrate-slijpers,leeghe Sinnen / Leegh van 'tgunje [...] Yets moet ick u, Laura, vraghen  
Janssen, A. / [...] | Op de Ledigheydt Iets moet ik u Laura vragen
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p131 [nr. 28]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T was oyt voor yeder een,een aenghename daedt / [...] Fortuyn, eylaes! bedroeft  
Janssen, A. / [...] | Vrundelijcke [...] Fortuin helaas
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p133 [nr. 29]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie hier sijn wraeck-lust boet / Door [...] Edel Artisten koen, &c.  
Janssen, A. / [...] | Teghen de Wraeck Edele artiesten koen
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p136 [nr. 30]
.3A.3b.3A.3b.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 75

first
next 30
last

tabelbreedte