Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanJuygd (van vreugd) gy die eerst schreyden, / [...] Rosemond die lag gedoken  
Steendam, J.J. / [...] | TROMPET DER [...] Rozemond die lag gedoken
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaakt op, gy die in sonden slaapt: / Merkt op, gy [...] Van Psalm 30. Na dat gy Heer  
Steendam, J.J. / [...] | HEYL-SANG. Over de [...] Psalm 030 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p4 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Koninglijke-galm / Vervuld des Heeren-Tempel Als volgd  
Steendam, J.J. | VREUGDE-SANG. Over [...] De koninklijke galm
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p6 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu leyd den Zielen-schender / Geworpen in een poel Amarille mia belle  
Steendam, J.J. | BETRACHTING. Over [...] Amarilli mia bella
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p9 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns is hede, / Te Bethlehem Balette bronchorst  
Steendam, J.J. | SANG. Over de [...] Ballet Bronkhorst
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p12 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy Christi ware Ledematen, / Gy Iesu eygen ondersaten Nu steld het puyk van soete keelen  
Steendam, J.J. / [...] | NUW-JAAR GIFT [...] Nu stel het puik van zoete kelen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p14 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy sondaars die u val betreurd, / En nauwelijks [...] Van Psa. 35. Twist Heer met mijn twisters  
Steendam, J.J. | STEM DES HEYLS: [...] Psalm 035 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p16 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe flik'rende Goude-Dageraad genaakt, / ô [...] Van malle Symen  
Steendam, J.J. | BASUYN DER VREUGDE: [...] Malle Sijmen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p19 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Koninglijke-Dans, / (Vol heymelijke glans) Amintas quam in rou  
Steendam, J.J. | SIEL-SANG: Over de [...] Comtesse de Corsol
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p23 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU zy de eere / Alleen ô! Heere Loovet den Heere, loovet den Heere  
Steendam, J.J. | DEN LOF-SANG Der ENGELEN
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p26 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God, en aller Heeren Heer, / Nu laat gy uwen [...] ô Heylig salig Bethlehem  
Steendam, J.J. | DEN Lof-sang, [...] O zalig heilig Bethlehem
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p27 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRyst, daald (ô stoute blode-menschen) / Tot [...] Van den 59 Psa. ô Heer ik ben van mijn, &c.  
Steendam, J.J. | BETRACHTING. Over [...] Psalm 059 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p28 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Hemel schijnd te hup'len, / En laat (van [...] De Goud-geveste daken  
Steendam, J.J. | 't LEVEN UYT DE [...] De goudgeveste daken
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p30 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnt-sluyt u slaperig gesicht / O mensch! anschoud [...] ô! Heylige drie-tal wel-kom   muzieknoot 
Steendam, J.J. / [...] | 'T EENIG-PASCHA, of [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p36 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaar klimt de Sonne, die eerst neder-daalde: / [...] Van den 45 Psalm. Mijn hart wil nu een seer, &c.  
Steendam, J.J. | VREUCHDE-SANG: Over [...] Psalm 045 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p55 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJuygd blijde-ziel: ver-heft u van beneden, / Om [...] Van den 133 Psalm: Siet hoe fijn, en [...]  
Steendam, J.J. | VREUGDEN-LIED: Over [...] Psalm 133 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p57 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat Heerlijkheyt siet men hier dalen? / Wat [...] Van den 105 Psalm: Een yder moet tot desen tijden  
Steendam, J.J. | TROOST DER [...] Psalm 105 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p60 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Vorst en vader van de Winden, / Laat u (tot [...] Van den 7 Psalm, Op u hoop ik Heer t'allen, &c.  
Steendam, J.J. | Ziel-sucht Tot God, [...] Psalm 007 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p63 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJuygd Hemel, juygd: juygd Aard, en Zee van [...] Van den 50 Psalm, God die der Goden, &c.  
Steendam, J.J. | ZIELS-VREUGD: Tot [...] Psalm 050 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p65 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Geest die op het water sweefde, / Doen God dit [...] Moy Aaltje is't so haast ver-geten  
Steendam, J.J. | BOOTSMANS-LIED Zal ik nog langer in hete tranen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p67 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn God, mijn Heer u wil ik loven: / Die met een [...] Van den 28 Psalm, ô Heer! gy zijt mijn [...]  
Steendam, J.J. | LOF-SANG Des HEEREN [...] Psalm 028 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p71 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer mijn Schepper en behoeder, / Die mijn voeder Van Psalm 38: Wild in uwen toorn gestadig, &c.  
Steendam, J.J. | TREUR-SANG. Ge-uyt' [...] Psalm 038 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p73 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn harte springt, mijn tonge singt, van vreugde: [...] Van den 18 Psalm. Ik sal u lieven en dienen [...]  
Steendam, J.J. | VREUGDE-LIED, [...] Psalm 018 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p76 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heerscher aller Goôn, / Die uyt u hogen throon Bedroefde Harder siet  
Steendam, J.J. | ZEEMANS-SANG Bedroefde herder zie
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p80 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Ziel is in den Heer verheugd: / Mijn Geest is [...] Van den 148. Psalm. Gy Hemelsche Creaturen  
Steendam, J.J. | ZIEL-SCHATERING: [...] Psalm 148 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p84 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeschreyd u sonden / Gy mijn hart Komt Venus uyt u hogen troon, &c.  
Steendam, J.J. | VREUGD-BARENDE TRANEN Kom Venus uit uw hoge troon
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p87 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer (voor wien ik kniel) / Mijn bedroefde-ziel Van den 99 Psalm: Onse God die is  
Steendam, J.J. | WEE-KLACH, Over [...] Psalm 099 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p89 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPynd u ô! mijn gepijnde ziel, / Met bit're [...] Heerr Gott der du Erforschet mich  
Steendam, J.J. | VREUGD-BARENDE DROEFHEYT Herr Gott der du erforschest mich
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p91 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSucht bange hart / Om uwe sonden Ach wi eyn un-aussprichliche pein  
Steendam, J.J. | VERHEFFENDE [...] Ach wie eine unaussprechliche Pein
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p94 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKeerd (Ogen) u gesicht om-laag, / Verduysterd u, [...] O! Herre God beg'nade mich  
Steendam, J.J. | ZIEL-SUCHT, Tot [...] O Herr Gott begnade mich
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p96 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte