Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan



Goede Luiden! Blijft wat staen; / Sijt ghy, of [...] Sus Allons chez la Coiffier, ou bien au petit More  
Stalpart v. d. Wiele, J. | GEZANG op de [...] Sus allons chez le coiffier
Stalpart ExtrCat1631 (1631), fB1v [nr. 1]
4A.3b 4A.3b 4C.3d 4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Vereerdt den Medicijn, / Gelijk den Wijzen riep C'est trop courir les eaux  
Santalis, G. de | Honora Medicum [...] C'est trop courir les eaux
Stalpart ExtrCat1631 (1631), fB2v [nr. 2]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Zyt ghy een Christen mensch? / Ja 'k boven alle wensch Haer amoureus gelaet   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | Eerste Dosis. [...] Haar amoureus gelaat
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p1 [nr. 3]
.3A.3A 3B 3B.3C.3C 3D 3D 4e 4F.3e.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Waerom is't dat ghy maeckt, / Van 't Kruys het [...] Bereidt uw' huis terstond   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | Tweede Dosis. [...] Bereid uw huis terstond
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p4 [nr. 4]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Dienaer Gods! als g'u te rust,, / Wilt begeven, [...] 'k Heb 't werken uit mijn zin gesteld   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | Derde Dosis. KRUIS-ZEGEN Al hebben de prinsen haar wens
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p7 [nr. 5]
4A 4A 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



'T is de stijl, men kan't bemercken,, / Soo in [...] Zoo't begindt   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | Vierde Dosis. VADER KOEN Vader Koen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p10 [nr. 6]
4a 4a 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Myn alderliefste vrinden,, / Past doch voor alle werk Laet ons met harten loven   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | Vijfde Dosis. 'T [...] Laat ons met harten loven
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p12 [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Dank zy den Vader die my schiep, / Dank zy den [...] Mensch, die van God geschapen sijt   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | Zeste Dosis. GOD [...] Als wij ver van de Palestijn
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p16 [nr. 8]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



K' geloof in God den zoon, die van den Vader, / [...] Dankt ende looft mijn ziele God geprezen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | Zevende Dosis. GOD [...] Edele boom
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p19 [nr. 9]
.5a.5B.5a.5B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



De wet was 't voorhof van Gods Kerk,, / Het [...] Het voer een Scheepjen over Rhijn   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | Achtste Dosis. GOD [...] Het voer een scheepje over Rijn (2)
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p23 [nr. 10]
.4A.4A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Hoord met wat diere kosten, / O volk van IsraĆ«l God heeft den Mensch geschapen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | Negende Dosis. DE [...] God heeft de mens geschapen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p26 [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.1E.2E.3F.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Geen kettery,, / Van d'alder-oudste tijden Den tijd is hier   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | X. Dosis. 'T SYMBOLUM. De tijd is hier
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p29 [nr. 12]
.2A.3b 3C.3C.2A.3b 3D.3D 3E.3E.4F.4F 3G.3G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Ongehoorde Broeders-proven, / Hoewe fijnen, hoewe [...] Zoo't begint   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XI. Dosis. BROEDERS [...] Ongehoorde broedersproeven
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p34 [nr. 13]
4a 4a 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wacht u toch wel te kloven,, / Het Christelijk verbond O Vriesland zoo vol deugden   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XII. Dosis. 'T [...] O Friesland zo vol deugden
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p36 [nr. 14]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.2E.2F.2E.2F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Zegt eens, de vraeg is niet onwaerdig, / [...] Wy willen de Mey gaen houwen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XIII. Dosis. [...] Wij willen de mei gaan houden
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p40 [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Heer Jesu! ik geloof: maer wilt,, / Die van gena [...] Ontslaept o hart in een nieu Lied   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XIV. Dosis. 'T [...] Ontslaap o hart in een nieuw lied
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p43 [nr. 16]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Dat God ons heeft geopenbaerd,, / Is nodelijk [...] Zoo't beghint   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XV. Dosis. [...] Ik heb een ezeltje zeer traag (VAR)
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p45 [nr. 17]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Onsalig creatuir, / Ellendigste der menschen Edel' Artisten koen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XVI. Dosis. DE SCHRIFTUIR Edele artiesten koen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p48 [nr. 18]
.3A.3b.3A.3b.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Waerom en liet de kerk niet blijven, / Tobiam en [...] Nerea schoonst' van uw' Gebuiren   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XVII. Dosis. HET CANON Nerea schoonste van uw geburen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p52 [nr. 19]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wat meugje disputeren,, / Met geusen man of wijf Daer zijn veel Ed'le Mannen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XIIX. Dosis. APOCRYPH. Daar zijn veel edele mannen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p54 [nr. 20]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wildy tasten eens met handen,, / Hoe zeer dat [...] Ik en ben niet als de pluime   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XIX. Dosis. DE MACHABEEN. Ik ben niet als een pluim
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p58 [nr. 21]
4a 4B 4a 4B 4C 4C.2D.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Romt u vrij van Schrifturen,, / Vervormde ketterij Fortuin helas pourquoy?   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XX. Dosis. [...] Fortuin helaas
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p63] [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Nadien den Heer zijn volk wil touven,, / Jae door [...] Gewaerdigt Heer dat ik mag prijzen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXI. Dosis. De PROUFAL. Gewaardig Heer dat ik mag prijzen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p66 [nr. 23]
.4a.4B.4a.4B.3c.3c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



De twijfelen van Gods verbond,, / Bevraegt u aen [...] Nacht-ruisig' ced'ren vanden Bosch   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXII. Dosis. DE TOETSTEEN Nachtruizige ceders van het bos
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p69 [nr. 24]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Die door de baen niet qualijk gaen en willen,, / [...] Hoe komt dat ghy my uit liefde komt kussen?   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXIII. Dosis. DEN [...] Hoe komt dat gij mij uit liefde komt kussen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p73 [nr. 25]
.5a.2B.4B.5a.2C.4C.2D.2D.2E.2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



De Rechter der geschillen / Die ons het Pausdom liegt Verdwaelde Koninginne   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXIV. Dosis. DE [...] Verdwaalde koningin
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p78 [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Die na de waerheyd wenschen / Af-keuren, wes de [...] Schoon lief wild my troost geven   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXV. Dosis. 'T [...] Schoon lief wil mij troost geven
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p83 [nr. 27]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



T'geen ik u, sprak den Heer / Gebie ter goeder trouwen Lestmael reed' ik ter jagt   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXVI. Dosis. HET [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p86 [nr. 28]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Den Heer kent all' de zijnen / En daerom ook en zal Het viel een Hemels douwe   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXVII. Dosis. DE [...] Een amoureus fier gelaat !
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p89 [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wie is toch deze die / Ik als een dageraed Cur mundus militat   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXIIX. Dosis. DE [...] Cur mundus militat (1)
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p92 [nr. 30]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte