Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAerdigh vollick der Poëten, / Doet my weten [geen wijsaanduiding]  
Stalpart van der [...] | GESANG OP 'T GULDE [...] Polyphemus aan de stranden ?
Stalpart GJZ1628 (1628), fD1v [nr. 1]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Daer sullen droeve teyckens zijn / In Son, in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | OORDEEL GODS. Op [...] O Venus' band o vurige brand (VAR)
Stalpart GJZ1628 (1628), p2 [nr. 2]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.2d.2d.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Joan Baptist, / Vernomen in de banden [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | JOANNIS BOODSCHAP. [...] D'où vient cela (1)
Stalpart GJZ1628 (1628), p4 [nr. 3]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.2E.3f.2E.3f.2G.3h.2G.3h
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het Sannedrin aen Jan Baptist / Sondt Priesters [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | HET SANNEDRIN. Op [...] De eerste vreugde die ik gewon (3)
Stalpart GJZ1628 (1628), p6 [nr. 4]
.4A.3b.4A,3b.4C.4C.1d.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Tiberius had vijftien Jaer / Geweest in sijn regieringh [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DE WEGSCHOU. Op den [...] Een boelder moet zich mijden veel
Stalpart GJZ1628 (1628), p8 [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mari' en Joseph beyde / Verwonderden hen seer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DOEL-WIT. Op den [...] Mijn geest heeft mij bedwongen
Stalpart GJZ1628 (1628), p10 [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och Joseph Davids soon! wat komt my over! / Mijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | 'T VERLOOREN KIND. [...] Amor che deggio far
Stalpart GJZ1628 (1628), p12 [nr. 7]
.5a.3a.2b.2b.3c.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Men hiel de bruyloft soo men leest / Te Caan', en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DE WYN VAN CANA. Op [...] D'où vient cela (1)
Stalpart GJZ1628 (1628), p14 [nr. 8]
.4A.3b.4A.3b.3C.3d.3C.3d.3E.3f.3E.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt ghy maer Heer der Heeren, / Ghy kunt mijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | CENTURIO. Op den [...] Wilt gij maar Heer der Heren
Stalpart GJZ1628 (1628), p16 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *JESUS beklom een bootje, / En voer ter zee-waert in [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | 'T BEWAEYDE [...] Beata immaculata
Stalpart GJZ1628 (1628), p18 [nr. 10]
,3a.3B.3a.3B.2C.2C.2C.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt ghy de waerheyd lijden, / So seght dat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | 'T GESMUYCKTE [...] De vogeltjes in de muiten
Stalpart GJZ1628 (1628), p20 [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Den Heer sprack tot de scharen / Het groote Hemelrijck [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | 'T [...] Ik had een allerliefste
Stalpart GJZ1628 (1628), p22 [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Weest naerstigh mensch, ghedachtigh dat ghy zijt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | 'T BEDONGE WERCK. [...] C'est à grand tort
Stalpart GJZ1628 (1628), p24 [nr. 13]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als tot den Heer ghekomen waren / Door liefde van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DEN SAEYER. Op den [...] Ce mois de mai
Stalpart GJZ1628 (1628), p28 [nr. 14]
.4a.4B.4a.4B.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heer JESUS kloeck van herten, / Blymoedigh in de nood [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DE KRUYS-WEGH. Op [...] Fortuin wat heb dij gebrouwen
Stalpart GJZ1628 (1628), p30 [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3E.3F.3E.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gedenckt, o mensch! / Hoe jeughdigh oock uw' tijd D'Engelsche fortuyn   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | D'ASCH VAN [...] Engelse fortuin
Stalpart GJZ1628 (1628), p32 [nr. 16]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O aenghename daghen! O aenghename daghen! / O [...] Chi fara fede al cielo   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | D'AENGHENAME DAGHEN Chi fara fede al cielo
Stalpart GJZ1628 (1628), p33 [nr. 17]
.3a.5b.3b.5a.5c.3d.3d.5c.5e 5e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn daghen zijn verdwenen, / Mijn tijdt in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Theodotus, S.? | DE PENITENT Mijn dagen zijn verdwenen
Stalpart GJZ1628 (1628), p34 [nr. 18]
.3a.4B 4a.3B.3c.4D 4c.3D 4D.3e.4D 4e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Komt laet ons met bereyden gheest / Voort-aen nu [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | EX MORE DOCTI [...] Ex more docti mystico
Stalpart GJZ1628 (1628), p35 [nr. 19]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Den Heer was nu schier in dit leven / Gheworden [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DE BEKORINGH. Op [...] O lustige amoureuze geesten
Stalpart GJZ1628 (1628), p36 [nr. 20]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Recht als een Harder scheyd / De Bocken uyt de Schapen Bereydt u huys terstondt   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DE BOCKEN UUT DE [...] Bereid uw huis terstond
Stalpart GJZ1628 (1628), p38 [nr. 21]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *JESU van Nazaret! / Wy versoecken dat uw' hand Den droom van Orlando   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | JONAS-TEYCKEN. Op [...] Orlando's Dream
Stalpart GJZ1628 (1628), p40 [nr. 22]
.3A 4B.2B.3A 4C.2C 3d 3d.3E,3f [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Daer riep een Kananeesche vrou / Na JESUM achter [...] En sal mijn ziel   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DE KANANEE. Eersten [...] De eerste vreugde die ik gewon (3)
Stalpart GJZ1628 (1628), p42 [nr. 23]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.1d 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *God zy ghebenedijdt, / Die voor d'ellende Dim mi donna crudel   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DE SCHAEPS-POEL. [...] Dimmi donna crudel
Stalpart GJZ1628 (1628), p44 [nr. 24]
.3A.2b.3A.2b.3C.2d.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als voor ons JESUS den Behoeder / Eens wou gaen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DEN BERGH VAN [...] Een Venus' diertje heb ik uitverkoren
Stalpart GJZ1628 (1628), p46 [nr. 25]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Abram Vader! / Men leed noyt quader Se pur ti guardo   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DEN RYCKE-MAN. [...] Se pur ti guardo
Stalpart GJZ1628 (1628), p48 [nr. 26]
2a.2a 3b.2C.2C.3b.2d.2d.2e.4e.2f.2f.4g 4g [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe veel gehuerde boden, / Zijn tot mijn Vader [...] Je suis desheritée   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | VERLOREN SOON. [...] Je suis déshéritée
Stalpart GJZ1628 (1628), p50 [nr. 27]
.3a.4B.3a.4B.4C.4d.4C.4d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt Gode lof en glory gheven. / Dit's toch een [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DEN STOMMEN DUYVEL. [...] Schoon lief gij zijt prijs waard alleen
Stalpart GJZ1628 (1628), p52 [nr. 28]
.4a.4B.4a.4B.4C.4d.4d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *In Simons-huysje t'eender dagh / Trad JESUS den [...] Pacientij is goed kruyd   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | SIMONS-HUYSJE. [...] Patientie is goed kruid men zegt
Stalpart GJZ1628 (1628), p54 [nr. 29]
.4A.3b.4A.3b.3c.3D.3c.3D.2e.4F.2F.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gaet aen vermoeyde zielen! / En siet eens wie hier zit O schoonste personage   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DE SAMARITANE. [...] Sei tanto graziosa
Stalpart GJZ1628 (1628), p56 [nr. 30]
.3a.3B.3B.3a.3C.3C.2d.2d 3e.2f.2f 3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte