Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIck ben u God end' uwen Koning: / Hoort nae my [...] CXL. Psalm  
Groot, H. de | De thien Gheboden [...] Tien geboden
Groot CG1621 (1621), f2r [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoe Jesus sagh het volck van alle weghen, / Zo is [...] XLV. Psalm  
Groot, H. de | De Gheboden onses [...] Psalm 045 Datheen
Groot CG1621 (1621), f3r] [nr. 2]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn pijn en mijne schande / Sijn nu seer haest [...] VI. Psalm  
Groot, H. de | De uyterste wille [...] Psalm 006 Datheen
Groot CG1621 (1621), f9r [nr. 3]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer ghy zijt die God, / Die hebt door u ghebod Lofsang van Simeon  
Groot, H. de | Ghebed der [...] Lofzang van Simeon [Datheen]
Groot CG1621 (1621), f11v [nr. 4]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Christenen wilt naerstigh hooren: / Niemand ten [...] Thien Geboden: Ick ben u God  
Groot, H. de | Beschrijvinge van [...] Tien geboden
Groot CG1621 (1621), f12r [nr. 5]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Vader ons die in den Hemel woont, / Aen uwen [...] C.IV. Psalm  
Groot, H. de | Het onsen Vader Psalm 104 Datheen
Groot CG1621 (1621), f13v [nr. 6]
.5A.5A.5b.5b.5C.5C.5d.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'K Gheloof in God, die 't al vermagh den vader / [...] VIII. Psalm  
Groot, H. de | 'Tghelooff Psalm 008 Datheen
Groot CG1621 (1621), f13v [nr. 7]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodes soon altijd ghepresen, / Licht gheboren uyt [...] XLII. Psalm  
Groot, H. de | Morghen Ghebedt Psalm 042 Datheen
Groot CG1621 (1621), f14r [nr. 8]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Schepper van dagh ende nacht, / Den duyster [...] XXIIII. Psalm  
Groot, H. de | Avond Ghebedt Psalm 024 Datheen
Groot CG1621 (1621), f14v [nr. 9]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel tracht meer en' meer / Te loven God den Heer [geen wijsaanduiding]  
Groot, H. de | Lofsang van de [...] Lofzang van Maria
Groot CG1621 (1621), f15r [nr. 10]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons dancken ende loven / Godt van Israels [...] C.XLVI. Psalm  
De Groot, H. | Zacharias Loff [...] Psalm 146 Datheen
Groot CG1621 (1621), f16r [nr. 11]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn 'Shemels hooghste hoff / Zy God eer ende loff Lofsang Simeons  
Groot, H. de | Den Lofzang der Enghelen Lofzang van Simeon [Datheen]
Groot CG1621 (1621), f17r [nr. 12]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu werd ick uwen knecht, / So als ghy had gheseght O Heer ghy zijt die God  
Groot, H, de | Simeons Lofsang: .. [...] Lofzang van Simeon [Datheen]
Groot CG1621 (1621), f17r [nr. 13]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRyk allegaer om uwen grooten Heer / Den stercke [...] C.XXIX. Psalm  
Groot, H. de | 'Tghebed van den [...] Psalm 129 Datheen
Groot CG1621 (1621), f17v [nr. 14]
.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


14 resultaten

tabelbreedte