Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanLust u, o jonghe jeughd, ghenuchten, / Lust u [...] [geen wijsaanduiding]  
Haeften, B. van | Inleydinghe in den [...] Ach schoonste nimf aanzie
Haeften LusthCL1622 (1622), p1 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4c.4cIck Jesus, die den Sone Godts almachtigh / Des [...] Je ne veux plus, o vanité infame   muzieknoot 
Haeften, B. van | JESUS CHRISTUS als [...] Je ne veux plus ô vanité infame
Haeften LusthCL1622 (1622), p5 [nr. 2]
.5a.3B.5a.3B.2C.2C.2D.3DGodt ende mensch te gader, / Jesu des Vaders Woordt Bienheureux est une ame   muzieknoot 
Haeften, B. van | Ghebed der [...] Allemande nonnette
Haeften LusthCL1622 (1622), p8 [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.2C.3d.3d.3CAenbidt , vreest, en eert eenen Godt, / Bemindt [...] Almachtigh Godt u loven wy   muzieknoot 
Haeften, B. van | Gheestelijcken [...] Almachtige God u loven wij (2)
Haeften LusthCL1622 (1622), p11 [nr. 4]
.4A.4A.4b.4bEen Godt in dry Persoonen vreest, / Ghelooft in [...] Als wy verr' van den Palestijn   muzieknoot 
Haeften, B. van | Kort begrijp van de [...] Als wij ver van de Palestijn
Haeften LusthCL1622 (1622), p13 [nr. 5]
.4A.4b.4A.4b.4C.4CMensch die van Godt gheschapen zijt, / Om [...] Op de voorgaende wijse   muzieknoot 
Haeften, B. van | Het ander Liedeken, [...] Als wij ver van de Palestijn
Haeften LusthCL1622 (1622), p17 [nr. 6]
.4A.4b.4A.4b.4C.4CEen redelijck Schepsel seer schoon / Heeft Godt u [...] Christe waerachtigh Pellicaen   muzieknoot 
Haeften, B. van | Een liedeken van [...] Es ist das Heil uns kommen her (2)
Haeften LusthCL1622 (1622), p23 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b.4A.4A.3bDie voor ons hebt gheleden / Aen 't kruys de [...] Het viel een hemels dauwe   muzieknoot 
Haeften, B. van | Liedeken van het [...] Het viel een hemelse dauw
Haeften LusthCL1622 (1622), p27 [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DIn eenen Godt den Vader / Gheloof ick vastelijck Brande Caloo   muzieknoot 
Haeften, B. van | Een Liedeken van de [...] Aanhoor gij maagden rein (2) ?
Haeften LusthCL1622 (1622), p31 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3B.3cDanckt, ende looft, mijn' siele, Godt ghepresen, [...] Edelen boom soo men gaet overmercken   muzieknoot 
Haeften, B. van | Van de [...] Edele boom
Haeften LusthCL1622 (1622), p36 [nr. 10]
.5a.5B.5a.5B.4C.4CSinght en wilt loven, den vader Godt almachtigh, [...] Ave Maria Godts liefste lief ydoone   muzieknoot 
Haeften, B. van | Van de [...] Ave Maria Gods liefste lief idoon (1)
Haeften LusthCL1622 (1622), p39 [nr. 11]
6a.2a.3B 6a.2a.3B.3B.3B 6BIn Bethlem transeamus / Amoris gressibus Ick wil my gaen vermeyden   muzieknoot 
Haeften, B. van | JESU CHRISTO recens nato Ik wil mij gaan vermeien
Haeften LusthCL1622 (1622), p41 [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B 4c.2D.2D,4cGheweerdight, o Jesu, dat ick mach prijsen / Dijn [...] Wie wilt hooren mijn lamenteeren   muzieknoot 
Haeften, B. van | Nieuwe [...] Ik had mij tot een kloostertje begeven ?
Haeften LusthCL1622 (1622), p45 [nr. 13]
.5a.4B.5a.4B.3c 3c.3c.2DMagno Jesu nomini / Gentes jubilate Dies est laetitae   muzieknoot 
Haeften, B. van | Augustissimo [...] Dies est laetitiae in ortu regali
Haeften LusthCL1622 (1622), p48 [nr. 14]
4a 3b 4a 3b 4C 4C 3d 4E 4E 3fSiet mensch', en heft op u ooghen, / Aenmerckt [...] Ick wil my gaen vermeyden   muzieknoot 
Haeften, B. van | Klacht-lied ons [...] Ik wil mij gaan vermeien
Haeften LusthCL1622 (1622), p51 [nr. 15]
4a 4B 4a 4B.4c.2D.2D.4cU droevigh klaghen, Jesu soet, / Met heesche [...] Als wy verr' van den Palestijn   muzieknoot 
Haeften, B. van | Antwoord des [...] Als wij ver van de Palestijn
Haeften LusthCL1622 (1622), p55 [nr. 16]
.4A.4b.4A.4b.4C.4CEcquis binas,, columbinas / Alas dabit Animae Omni die,, dic Mariae, mea laudes anima   muzieknoot 
Haeften, B. van | IESU CHRISTO amori [...] Alle dagen met behagen
Haeften LusthCL1622 (1622), p58 [nr. 17]
2a 2a 4B 2c 2c 4BWel hanght dan hier mijns herten lief, / Mijn [...] Tsa dat de locht geef' een gheschal   muzieknoot 
Haeften, B. van | Tot den ghekruysten [...] Tsa dat de lucht geve een geschal
Haeften LusthCL1622 (1622), p61 [nr. 18]
.4A.4b.4A.3bTriumphale Crucis melos / Pangat terra, tangat coelos hier vooren pag. 63   muzieknoot 
Haeften, B. van | In sacro-sanctam & [...] Triumphale crucis
Haeften LusthCL1622 (1622), p64 [nr. 19]
4a 4a 4B 4c 4c 4BRyst uyt den slaep der sonden quaedt, / Tot het [...] Ghelijck een maghet die daer gaet   muzieknoot 
Haeften, B. van | Van de [...] Gelijk een maagd die daar gaat
Haeften LusthCL1622 (1622), p67 [nr. 20]
.4A.4b.4A.4b.4A.4bHemelsche Gheesten, vrolijck singht, / Van [...] Waer blijfdy nu, o sondaer groot   muzieknoot 
Haeften, B. van | Van de Hemelvaert [...] Waar blijft gij nu o zondaar groot
Haeften LusthCL1622 (1622), p70 [nr. 21]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bKomt heyligh Geest, Heere Godt almachtigh, / [...] Est-ce Mars, ce grand Dieu des allarmes   muzieknoot 
Haeften, B. van | Liedeken van den H. [...] Est-ce Mars
Haeften LusthCL1622 (1622), p73 [nr. 22]
5a 2B 5a 2B 2B.3C.4CEen' zee vol stuere baeren, / Vol onwe'er ende windt Aenhoort wat ick singhe   muzieknoot 
Haeften, B. van | Liedeken van de [...] Een serafijnse tong
Haeften LusthCL1622 (1622), p77 [nr. 23]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DUwe leer' is niet soo puere, / Valsche ketter, [...] Uwe liefd' is niet soo puere   muzieknoot 
Haeften, B. van / [...] | Liedeken teghens de [...] Si c'est pour mon pucelage
Haeften LusthCL1622 (1622), p81 [nr. 24]
4a 4B 4B 4a 4C 4CGodt Vader soet, / Ons alderhooghste goed Courante je meure   muzieknoot 
Haeften, B. van | Liedeken van het [...] O Venus schoon
Haeften LusthCL1622 (1622), p86 [nr. 25]
.2A.3A.3B.3B.3B.2C.1D.1D.5CPater o fidelis, / Qui vivis in caelis [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haeften, B. van | Oratio Dominica Pater o fidelis
Haeften LusthCL1622 (1622), p89 [nr. 26]
3a 3a 3B 3c 3c 3BOns Vader Godt almachtigh, / Die inden hemel zijt Fortun' helas pourquoy   muzieknoot 
Haeften, B. van | Liedeken van den [...] Fortuin helaas
Haeften LusthCL1622 (1622), p91 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3CDes hooghsten Moeder weest ghegroet, / MARIA [...] J'ay veu le cerf du bois saillir   muzieknoot 
Haeften, B. van | Liedeken van de [...] J'ai vu le cerf du bois saillir
Haeften LusthCL1622 (1622), p95 [nr. 28]
.4A.3b.3bAve sanctissima / Virgo Mater MARIA In wat wilder ghesticht   muzieknoot 
Haeften, B. van | Angelica salutatio, [...] In wat wilder gesticht
Haeften LusthCL1622 (1622), p97 [nr. 29]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C 2D 2D.4E.3EMoeder schoone,, dochter uw's Soone, / Maria [...] Schoon' figuere,, Maeghdeken puere   muzieknoot 
Haeften, B. van | Lof-sangh ter eeren [...] Schone figuur ?
Haeften LusthCL1622 (1622), p102 [nr. 30]
2a.2a.4b 2a.2a.4b.2C.2C.4d.4d.4E.4E


1-30 of 112

first
next 30
last

tabelbreedte