Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDie niet en gaet inder Godloosen raet, / Die op [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / [...] | Den eersten Psalm Psalm 001 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p5 [nr. 1]
.5A.5A.5b.5b.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerhoort, O God, mijn woorden clachtigh / Laet u [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den v. Psalm Psalm 005 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p6 [nr. 2]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt my niet straffen Heere, / Die misdaen heb [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den vj. Psalm Psalm 006 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p8 [nr. 3]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO onse God en Heer seer hoogh ghepresen, / Hoe [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den viij. Psalm Psalm 008 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p10 [nr. 4]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer ick wil u uyt 's herten gront, / Prijsen en [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den ix. Psalm Psalm 009 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p12 [nr. 5]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe langh' hebt ghy besloten, Heer, / My te [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xiij. Psalm Psalm 013 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p15 [nr. 6]
.4A.4A.4b.4b.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn God voedt my als mijn Herder ghepresen, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xxiij. Psalm Psalm 023 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p16 [nr. 7]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe aerd' is onses Godts voorwaer, / En wat sy [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xxiiij. Psalm Psalm 024 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p16 [nr. 8]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn hert hef ick tot u Heere, / Mijn hoop alleen [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xxv. Psalm Psalm 025 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p17 [nr. 9]
4a 4B 4a 4B 4C 4d 4C 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes boosdoenders wille seer quaedt, / Ghetuyght [...] Den 68. Psalm  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xxxvj. Psalm Psalm 068 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p20 [nr. 10]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenQuelt u daer met niet, soo ghy in dit leven, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xxxvij. Psalm Psalm 037 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p22 [nr. 11]
.5a.5B.5a.5B.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNae dat ick langhen tijdt hebbe verwacht, / Den [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xl. psalm Psalm 040 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p26 [nr. 12]
.5A.4B.4B.5A.3c.3c.3D.3E.3E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een Hert ghejaeght, O Heere, / Dat versche [...] Den xlij psalm  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xlij. Psalm Psalm 042 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p29 [nr. 13]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt die der Goden Heer is spreken sal, / En t' [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P. / Marot, C. | Den L. Psalm Psalm 050 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p31 [nr. 14]
.5A.5A.5B.5B.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntfermt u over my arme Sondaer, / Heer, na uwe [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den lj. Psalm Psalm 051 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p33 [nr. 15]
.5A.5b.5b.5A.5A.5C.5d.5C.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe seer dat mijn ziel is ghequelt, / In Godt [...] Den 24. Psalm  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den lxij. Psalm Psalm 024 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p36 [nr. 16]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMen looft u, Heer, met stemmen reyne, / Tot zoon [...] [psalm] 72  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den lxv. Psalm Psalm 065 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p38 [nr. 17]
.4a.3B.4a.3B.4c.3D.4c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSinght den Heer inden gantschen lande, / Met [...] [psalm] 118  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den lxvj. Psalm Psalm 118 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p40 [nr. 18]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaet op, Heer toont u onversaeght, / Soo werden [...] Den 36. Psalm  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den lxviij. Psalm Psalm 068 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p43 [nr. 19]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSinght den Heere bly, / Die ons sterckt is krachtigh [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den lxxxj. Psalm Psalm 081 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p50 [nr. 20]
3A 3b 3A 3C 3C 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie in Godes bewaring' sterk, / Begheeft hem onbesweken [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xcj. Psalm Psalm 091 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p54 [nr. 21]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt laet ons blijd' zijn inden Heer, / End' met [...] Den 24. Psalm  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xcv. Psalm Psalm 024 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p56 [nr. 22]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy volckeren des Aertrijcks al, / Singht den [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / [...] | Den C. Psalm Psalm 100 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p58 [nr. 23]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn ziele wilt den Heer met lofsangh prijsen, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / [...] | Den Ciij. Psalm Psalm 103 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p59 [nr. 24]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lof en prijs gantsch over al, / Met herten [...] Den 24. Psalm  
Datheen, P.] / [...] | Den cxj. Psalm Psalm 024 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p61 [nr. 25]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb den Heer lief, want hy heeft verhoort / [...] Den 74. Psalm  
Datheen, P.] / [...] | Den Cxvj. Psalm Psalm 116 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p63 [nr. 26]
.5A.5b.5b.5A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSaligh is hy bevonden, / Die Godt vreest en dient recht [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den cxxviij. Psalm Psalm 128 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p64 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut de diepten, o Heere, / Mijner benautheyt groot [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / [...] | Den Cxxx. Psalm Psalm 130 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), 65 [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hert is Heer in groot eenvout, / Ootmoedigh: [...] Den 100. Psalm  
Datheen, P.] / [...] | Den Cxxxj. Psalm Psalm 100 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p65 [nr. 29]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mijn Godt wilt my nu bevrijden / Door den [...] De thien gheboden  
Datheen, P.] / [...] | Den Cxl. Psalm Tien geboden
KlHoornsLb1644 (1644), p67 [nr. 30]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 151

first
next 30
last

tabelbreedte