Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWat voert de lieve Morgen-stond / Hem leckernyen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van [...] | MORGEN-LIGT OFTE [...] Eerste musketier
Lodenstein US1676 (1676), p1 [nr. 1] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hoe hijgt mijn ziel amegtig moed! / Van 't eind- [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | De ALGENOEGSAAMHEYD [...] Silvester in de morgenstond
Lodenstein US1676 (1676), p8 [nr. 2] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Nu laat gy Heer / Uw knegt in vrede gaan Repicavan   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Symeons Lof-sang, [...] Repicaban
Lodenstein US1676 (1676), p12 [nr. 3] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ah! herte vol benauwtheyd! / Dat's levens sterven! Dovene vay & c.   muzieknoot 
Lodenstein, J. van [...] | AANDAGT Op Hoogl. [...] Dove ne vai crudelle
Lodenstein US1676 (1676), p14 [nr. 4] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ons Vader! die de hoogte / Der Hemelen bewoont! Uyt mijnes herten gronde, &c.   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | 't Gebed des [...] Uit mijns harten grond
Lodenstein US1676 (1676), p19 [nr. 5] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hemelsch Heer! die 't gevaard / Van den Hemel en [...] Rosemont waar gy vliedt   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | 't GEBED des [...] Rozemond waar gij vliedt
Lodenstein US1676 (1676), p22 [nr. 6] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Looft den Heer gy Cherubijnen! / Looft den Heer [...] Comt verwondert u, &c.   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Zacharias Lof-sang, [...] Kom verwonder u (1)
Lodenstein US1676 (1676), p24 [nr. 7] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Vrolijk hert! maackt groot den Heer / Geeft hem eer; Schoonste Nymph, &c.   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | LOF-SANG Van de [...] Schoonste nimf van het woud (1)
Lodenstein US1676 (1676), p26 [nr. 8] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Gy laat, dien gy vind rede staan / Heer, vredig [...] Prendete la   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Simeons Lof-sang Prendete la
Lodenstein US1676 (1676), p29 [nr. 9] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hert-cnagend onversetlijck Nagt-gepeyns / Wat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | AANDAGTEN Op 1 Joh. 2: 16 Hartknagend onverzettelijk (1)
Lodenstein US1676 (1676), p30 [nr. 10] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ah! Heere Jesu treckt gy 't herte / Dat u genegen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Sugt om des H. [...] Tanneke
Lodenstein US1676 (1676), p32 [nr. 11] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Die God, mijn ziel, daar tegen gy bestond / Te [...] Hertcnagend onversetlijck  
Lodenstein, J. van | Nootsaacklijckheyd [...] Hartknagend onverzettelijk
Lodenstein US1676 (1676), p35 [nr. 12]
.5A.5A.5B.1B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanHovaardig' overmoed! Wat staat gy 't steygrend [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | AFKOMSTS-SPIEGEL, [...] Amour me blessera si long que ?
Lodenstein US1676 (1676), p36 [nr. 13] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Vermogend Goud, dat om uw glans gepresen / Uw [...] [geen wijsaanduiding]  
Doreslaar, S. | Den Naackten JESUS, [...]
Lodenstein US1676 (1676), p37 [nr. 14]
.5a.5B.5B.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scan'K sag in uw hoogste nood geen meed'ly t'uwer [...] [geen wijsaanduiding]  
Doreslaar, S. | JESUS Verlaten, Of [...]
Lodenstein US1676 (1676), p38 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanDaar sie ick 't heylig Priesterlijck gewaad, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Lodenstein, J. van] | 't [...]
Lodenstein US1676 (1676), p39 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanWat derelijcker clagen / Is dat! ick heb mijn dagen Andromeda   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | JESUS DORST, Of [...] Andromeda
Lodenstein US1676 (1676), p41 [nr. 17] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O Here Jesu! wat vertreckt / Gy uwe weerkomst? en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Onse Plaats in den [...] O Heer Jezus wat vertrekt
Lodenstein US1676 (1676), p47 [nr. 18] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Myn arme siel soo clagelijck gedompelt / Tot over [...] De tijdt is hier, & c.   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | SCHUYL-PLAATS, Of [...] De tijd is hier
Lodenstein US1676 (1676), p48 [nr. 19] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Geluckig dien de Soon / Des Hemels uyt sijn throon So droug Cleopatra   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Vry-gecogten des [...] Zo droeg Cleopatra
Lodenstein US1676 (1676), p50 [nr. 20] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Dronken zijn in Sterke-dranken, / Dronken zijn in [...] [geen wijsaanduiding]  
Lodenstein, J. van] | DRONCKENSCHAP, Op [...]
Lodenstein US1676 (1676), p52 [nr. 21]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 4e 4F 4e 4F 4g 4F 4g 4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanMyn Vader laat uw kind toe, dat gy rede / In uw [...] Mijn arme siel &c.  
Lodenstein, J. van | Sorgeloosheyd van [...] De tijd is hier
Lodenstein US1676 (1676), p53 [nr. 22]
.5a.5B.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanHovaardig Menschen-hert in togten / Tot hoogmoet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Vernederde Heuvelen [...] Nerea schoonste van uw geburen
Lodenstein US1676 (1676), p56 [nr. 23] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Salig is dien man in wandel / Die der goddelosen Raad Un jour m'en alloit & c.   muzieknoot 
Lodenstein, J. van [...] | Den eersten PSALM [...] Un jour m'en allais seulette
Lodenstein US1676 (1676), p58 [nr. 24] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wat woelt de wereld om den Hemel te bestormen? / [...] O nuict jalouse Nuict   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Den tweeden PSALM [...] O nacht jaloerse nacht !
Lodenstein US1676 (1676), p61 [nr. 25] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Myn Hert, gelijck een hert, door doornen / En [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | MEDITATIE Over Psalm 42 Réveillez-vous belle endormie
Lodenstein US1676 (1676), p65 [nr. 26] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Doe Israel sijn nare sugten / Met Pharo's [...] O Kersnacht, &c.   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Den 114. PSALM [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Lodenstein US1676 (1676), p68 [nr. 27] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Als den Hemel in erbermen / Dagt aan 't kermen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Den 126. Psalm [...] Als de Hemel in erbarmen
Lodenstein US1676 (1676), p70 [nr. 28] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Myn Vader die mijn smerte siet / Mijn herte siet Prendete la  
Lodenstein, J. van | Den Nedrigen [...] Prendete la
Lodenstein US1676 (1676), p74 [nr. 29]
.4A.2A.2A.3B.3C.3C.4D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanHallelujah! Hallelujah! / Mijn waardste pand mijn [...] Gy Christen-schaar &c.   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Uutbreyding Van den [...] O Mars zeer wreed
Lodenstein US1676 (1676), p76 [nr. 30] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.


tabelbreedte