Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanOnlanghs mijn Amarillis liep / 's Morgens door den dou Geswinde bode van de Min, &c.  
Krul, J. Gezwinde bode van de min
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p1 [nr. 1]
.4A 3B.4A 3B 2C 2D 2C 2D.1E.3E 3F 3F 3G 4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ha preutsche Nymph, waent ghy dat mijne lippen / [...] More Venetiano  
Pels, N. / [...] | Aen Juffrou N.N. Cette cruelle
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p3 [nr. 2]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dat Phyllis reyst, en spoeyt, / Mijn lust en [...] Nu dat de nare nacht, &c.  
LIEDEKEN Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p4 [nr. 3]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Nu't Noorder heck weer klemmend is geslote, / En [...] Ceste Cruelle  
Soet, J. / Niet [...] | Bruylofts-vreucht Cette cruelle
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p7 [nr. 4]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Herderinne, die door u ooghkens stralen / Sleept [...] Ach Lerinde, hoe langh ist wel geleden  
Bleu, D.L.] / Door liefde beklijft [naamspreuk] Ballet Bronkhorst
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p10 [nr. 5]
2a.3b.2C 2a.3b.2C 5D.2e.2e.2e.3F.1F.1F 2F.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Schoone Herderinne / Waer toe dit ghevlucht Lanturlu  
Seep, C.A. / Liefde verblijt [naamspreuk] Lanturlu
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p12 [nr. 6]
3a 3B 3a 3B 3a 4C 2C 2C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn lief u soete lonckjes / U vriendelijck gesicht Verdwaelde Coninginne  
Wittenoom, C.D. / [...] | Vande vijf sinnen Verdwaalde koningin
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p14 [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het aertrijck ende zee, de visschen inde [...] Ghy heyligheytjes, &c.  
Tengnagel, M.] / Tynagel [naamspreuk] Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p17 [nr. 8]
.3A.3b.3A.3C.3C.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Amira, die sat aende Beeck, / In 't kromst vande bocht Gheswinde Bode vande Min  
Pels, N. / [...] | Amiras Liefdens-dwangh Gezwinde bode van de min
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p18 [nr. 9]
.4A 3B.4A 3B 2C 2D 2C 2D.1E 4E 3F 3F 3G 4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Raniclua wat isser soet, So niet u lipjes, die 't [...] Kost ick met wenschen werden een muys  
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p20 [nr. 10]
.4A.4A.4B.4BEy vreughdigh ghebloos en soet gheflicker, / Hoe [...] In kleynheydt leef ick onbenijt, &c.  
Soet, J. / Niet [...] | Dageraeds-begroetingh Roosjes in de mei
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p21 [nr. 11]
.4a 3B.4a 2c.1c.1c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O overschoone Bruydt / Die op de laetste dagh [...] Die mindt die lijdt veel pijn, &c.  
Krul, J. | BRUYLOFTS-LIEDT Die mint die lijdt veel pijn
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p25 [nr. 12]
.3A.6B.3A.6B.2C.3C.3D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dewijl natuer en lust / My mijn gemoet ontrust Soo langh ist Muysken vry, &c.  
Pels, N. / [...] | Huw'lijcks-keur C'est trop courir les eaux
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p27 [nr. 13]
.3A.3A.3B.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Terwijl de Lenten lockt de bloemtjes en de [...] Gespeeltjes wijl de tijdt, en 't [...]  
Pels, N. / [...] | Bruylofts-Gesangh Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p28 [nr. 14]
.6a.6B.3B.6a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waer zullen wy weyden,, seght my Coridon / Op de [...] Lanturlu  
Wittenoom, C.D. / [...] | Herders t'samen-gesangh Lanturlu
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p30 [nr. 15]
3a 3B 3a 3B 3a 4C 2C 2C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hey tsa lustigh vrolijck wacker, / Vat een reys [...] Meysjen moet ick by u, &c.  
Soet, J. / Niet [...] | Drinck-Liedt Meisje moet ik bij u slapen
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p32 [nr. 16]
4a 4B 2B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gespeeltjes wijl de tijd en 't lieffelijcke weder [...] Philander doen ick laest gestrengelt in u armen,&c  
Pels, N. | Juffers tijt-kortinghe Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p35 [nr. 17]
.6a.6B.3B.6aDer Goden dwingelandt / En 's werelts stoockebrant So langh ist muysjen vry  
Pels, N.] / [...] | Sy singht C'est trop courir les eaux
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p40 [nr. 18]
.3A.3A.3B.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dewijl ick niet en kan / Soo vele gunste van Ick schouw de wereldt aen,&c.  
Pels, N.] / [...] | Rosemont Singht Lofzang van Maria
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p42 [nr. 19]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gelijcker geen fenijn / Kan schadelijcker zijn Je ne puis Eviter  
Pels, N.] / [...] | Phillis Singht Je ne puis éviter
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p43 [nr. 20]
.3A.3A.3A.2B.2c.2B.2c.2c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Brodroncken Venus wicht, / Waerom spilt ghy u schicht Na dien uw' Godlijckheydt, Ec.  
Pels, N. / [...] | Sylvia Singht Nadien uw goddelijkheid
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p45 [nr. 21]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hemelsche Venus stort uwen seghen / Over dit saem [...] Droeve Princesse van't woeste ghebieden  
Pels, N. / [...] | Lerinde Singht Schoonste Lerinde
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p47 [nr. 22]
4a 4B 4a 4B.5c 3c.3D.5c.2c.3D.5E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Cephalus daeghlijckx placht / Voor 't kriecken [...] Ick sucht, ick klaegh, ick ween. Ec.  
Pels, N. / [...] | Cloris Singht. [...] Ik zucht ik klaag ik ween
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p48 [nr. 23]
.3A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Amarillis mijn schoone, hoe komt dat u gemoet / [...] Amarilli mia bella  
Hope voedt [naamspreuk] | Nieuw Liedt Amarilli mia bella
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p51 [nr. 24]
.6A.2b.3b.5c.3c.5d.7d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Son van mijn sinne, / Herder van mijn hert Ach blinde bengel  
Krul, J. | Alcip en Amarillis [...] Luz de mi alma
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p52 [nr. 25]
.2a 3B.2a 3B.7C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Weg nectar, weg Ambroos / Wat hebt ghy by de Roos Je ne puis Eviter  
Luyt, Jacob] / Suum Cuique [naamspreuk] Je ne puis éviter
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p54 [nr. 26]
.3A.3A.2B.3B.2c.2D.2c.2c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Seght vriendinne / Waerom laet ghy my klagen met [...] Ballet de Bronckhorst  
Voort, Q.V.] / Hope voedt [naamspreuk] Ballet Bronkhorst
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p55 [nr. 27]
2a.5B 2a.5B.5C.2d.2d.2d.3E.1E.1E 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Nymph vol vermoge, mijns ziels Voogdesse, / U [...] Ick lief mijn herder  
Luz de mi alma
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p57 [nr. 28]
.4a.4a.2b 3b 3C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Syn wy niet geluckigh want wy nu beleven / Eenen [...] Van Tanneken  
Tanneke
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p59 [nr. 29]
.4a,3B,3B 8B 7C 6C.4D.4D.4D.3E.3E 4f,4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Leght af u vreught, / En staeckt gheneught Cessez Mortels de Souspirer  
Coesaert, P. | Claegh-Liedt, Over [...] Cessez mortels de soupirer
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p62 [nr. 30]
.2A.2A.4b.2C.2C.4b.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


1-30 of 94

first
next 30
last

tabelbreedte