Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanT'wijl de schoone Lente heeft / Sijn bloeysels, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Campanus, M. | t' Lants-levens Wellust Terwijl de schone lente heeft
AmPegasus1627 (1627), p3 [nr. 1]
4A.4A.4B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie doch souwde glory strijcken, / Soo nu quamen [...] Ne vous offençez ma Dame   muzieknoot 
Campanus, M. Ne vous offensez madame
AmPegasus1627 (1627), p4 [nr. 2]
4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVoormaels de Cupidootjens / De wack're Minne-Goodjens Schoon Lief wilt my troost geven, &c.  
Campanus, M. Schoon lief wil mij troost geven
AmPegasus1627 (1627), p5 [nr. 3]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAmarill, Amarillis / Mijn soete, soete hart Amarilli mia Bella   muzieknoot 
Campanus, M. Amarilli mia bella
AmPegasus1627 (1627), p6 [nr. 4]
4A.3B 3A 4B.5c 3c.5d 2e 2e 2e.1d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wat aen Phoebus hoort / Is goud, en goude koort Het was een Jonger Helt, &c.  
Campanus, M. | Callimachus. In [...] Lofzang van Maria
AmPegasus1627 (1627), p7 [nr. 5]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoddin u bly'e oogen / Die hebben mij bedroogen Posso Cor mio Partire   muzieknoot 
Campanus, M. Posso cor mio partire
AmPegasus1627 (1627), p8 [nr. 6]
.3a.3a.1B.1B.2c.5c.3d.2E.2E 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Liefd' is onverwinnelijck / In vechten, [...] Een Ridder en een Meysken jonck, &c  
Campanus, M. | Sophocles in Antigo Een ridder en een meisje jong
AmPegasus1627 (1627), p9 [nr. 7]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch schoone Aemstels-boort! op wien my is [...] Belgica looft den Heer   muzieknoot 
Campanus, M. | Aenden Aemstel Belgica loof de heer
AmPegasus1627 (1627), p10 [nr. 8]
.6a.6a.6B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSinght Zangerin de schoone! / De schoone Venus blij! Waren 't al mijn Vrienden  
Campanus, M. | Homerus Hym: Vene: Het daagt in de oosten
AmPegasus1627 (1627), p13 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3a 2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil, ick wil nu minnen! / Want t'ander ty wel eer Het was een aerdigh Knaepken  
Campanus, M. / Anacreon | Anacreon. Ode Nu spreid uw kapje neer
AmPegasus1627 (1627), p14 [nr. 10]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerr' inde Zee een heel schoon Eyland licht, / [...] Engelsche Fortuyn  
Campanus, M. / [...] | Appollonius argon, [...] Engelse fortuin
AmPegasus1627 (1627), p15 [nr. 11]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Zangerin wil ick u naem toewyden / O schoone [...] Era di Majo   muzieknoot 
Campanus, M. Era di maggio (2)
AmPegasus1627 (1627), p18 [nr. 12]
.5a.5a.5b.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Herdertjen dat geen sorgh en quelt, / Mach vry [...] Faute d'Humeur nos choux sont, &c.  
Campanus, M. Faute d'humeur
AmPegasus1627 (1627), p19 [nr. 13]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Nimph' ter eeren / Wilt singlust leeren, [...] A lieta vita Amor c'invita  
Campanus, M. A lieta vita
AmPegasus1627 (1627), p19 [nr. 14]
.2a.2a.1B.1B.1B.1B.2c.2c.1B.1B.1B.2d 1E 1E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Lent' pronkt met sijn spruytjens, / De Somer [...] Io Canto, jo sonno, jo Ballo  
Campanus, M. | Liedt Io canto io sonno io ballo
AmPegasus1627 (1627), p21 [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.1c.1c.1d.1d.1e.1e.3f.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest welkom Harderin / Van uwen Harder nuw Als ick uyt wand'len gae  
Campanus, M. | Pastorale [...] Als ik uit wandelen ga
AmPegasus1627 (1627), p22 [nr. 16]
.3A.3B.3A.3B.6C.1D.1D.1D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wensch, dat tot mijn onbijt, / Men den disch [...] Baise moy mon Janeton, &c.  
Campanus, M. | Bachanalia Baise-moi ma Jeanneton
AmPegasus1627 (1627), p23 [nr. 17]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO schoone voetjens, / Die dan snel, dan weer heel [...] E qual all'olmo vitte avitichiando   muzieknoot 
Campanus, M. E quale all'olmo vite aviticchiando
AmPegasus1627 (1627), p24 [nr. 18]
.2a 4a.5b.3b.3b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet leven de goe God Bachus, / De vader van de wijn Vive le bon Prins Henderick  
Campanus, M. | Drinck-Liedt Io canto io sonno io ballo
AmPegasus1627 (1627), p25 [nr. 19]
.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoddinnetjen weest niet schuw, / Voor my uw blye [...] A la fontaine du Prés   muzieknoot 
Campanus, M. / Willaert, A.] A la fontaine du pré
AmPegasus1627 (1627), p26 [nr. 20]
4A.3b 4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMen seght dat Paris, Herder, eer / Helena heeft [...] Brande Breda  
Campanus, M. | Herders [...] Branle Breda
AmPegasus1627 (1627), p27 [nr. 21]
.3a 1B.3C.3a 1B.3C.4D.3E 1E.4D.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck voel maer de tipjens / Van u roose mond En place marchande, le gibier   muzieknoot 
Campanus, M. / Besard, J.-B.] En place marchande le gibier
AmPegasus1627 (1627), p28 [nr. 22]
3a 3B,3a 3B 3C.2d.2C.2d 5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat maeckt Urania aen 't treuren? / Weest, weest, [...] Nerea, schoonste van u Geburen, &c.  
Campanus, M. | T'samen-Zangh, [...] Nerea schoonste van uw geburen
AmPegasus1627 (1627), p29 [nr. 23]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoolt Schaepjes, laet my rusten, / En snoept de [...] Plustost que je te dis la cause, &c.   muzieknoot 
Campanus, M. Plutôt que je te dis la cause
AmPegasus1627 (1627), p30 [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C 4D.2E.2E 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Silvia! mijn soete kaer! / Silvia myn Goddinne Ghy lodderlijcke Silvia, &c.  
Campanus, M. | Pastoral Het vinnige stralen van de zon (VAR)
AmPegasus1627 (1627), p31] [nr. 25]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit aertsche leven,, / Dat word gedreven A lieta vita Amor c'invita   muzieknoot 
Campanus, M. / Gastoldi, G.] A lieta vita
AmPegasus1627 (1627), p32 [nr. 26]
.2a.2a 4B.2c.2c.2d.2d 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEenigh in dees duyster Wouden / Wil ick straf Les Grand's Palleys admirables   muzieknoot 
Campanus, M. / Guédron, Pierre] Les grands palais admirables
AmPegasus1627 (1627), p33 [nr. 27]
4a 2B 4a 2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Schip kom te landen, / Door de woeste baren Phyllis, schoonste Phyllis   muzieknoot 
Campanus, M. Pronkje van de maagden
AmPegasus1627 (1627), p35 [nr. 28]
3a 3b 3a 3b 3b.3C.1d.1d.1d.1d 3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer vlieghje Duyfjen heen? / Stil wat, verstaet [...] Madona mia pietá   muzieknoot 
Campanus, M. / Anacreon | Anacreon [...] Madonna mia pieta (1)
AmPegasus1627 (1627), p36 [nr. 29]
.3A.3A.2b.3C.3C.2b.5d.5d 1d 1d 1d.3e.3e.5f [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnsterffelijcke Dochter! hoogh-gheboren, / Van [...] Op de Sapphica-zang.   muzieknoot 
Campanus, M. / Sappho | Ode van Sapho, aen Venus Sapphica (1)
AmPegasus1627 (1627), p38 [nr. 30]
.5a.5a.5b.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte