Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanO Liefde, Liefde, u wreede cueren / Die zyn te [...] Laestmael ontrent den avont, by avonture  
Penelope schrijft tot Ulisses Laatst omtrent de avond bij avontuur
PrinsesseLb1605 (1605), p3 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.3D.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO klachtich leven, o swaer doleur / Waer deur ick [...] Hoe ben ick in liefde aldus verblindt  
Ulisses antwoort tot Penelope Hoe ben ik van liefde aldus verblind
PrinsesseLb1605 (1605), p4 [nr. 2]
.4A.3A.3A.4B.3B.3B.4C.4C.3D.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDemophon soet, ick maeck so grooten clacht / [...] Schoon over schoone Lieff ick hadt u niet [...]  
Phillis schrijft tot Demophon Met gans bedrukt hart ?
PrinsesseLb1605 (1605), p5 [nr. 3]
.2A.3B.2A.3C 6B 6C.3D.3E.3D.3E.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeb ick niet eylacy,, genoech te lyen: / Comt [...] Moet ick altoos treuren, sonder ophouwen  
Demophon antwoort tot Phillis Moet ik altijd treuren
PrinsesseLb1605 (1605), p6 [nr. 4]
3a.2b.3C 3a.2b.3C.2D.2D.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaes tis al verganghen / Daer eens Liefde was groot Die Winter is ons verganghen  
Briseis schrijft tot Achillis De winter is vergangen
PrinsesseLb1605 (1605), p7 [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTis ghenoegh van dien / Het leet dat ick moet hooren Des menschen Jeucht  
Achillis antwoordt op Briseis De meise jeugd
PrinsesseLb1605 (1605), p8 [nr. 6]
.2A.3b.2A.3b.3b.4C.2D.2D.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon lief wilt u toch eens verneeren / Mijn [...] Mijn hert leyt in soo swaer verlangen  
Phedra schrijft tot Hipolitus Met gans bedrukt hart
PrinsesseLb1605 (1605), p9 [nr. 7]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.2D.2c.2c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchaemt tot u schrijven / En u oneerbaer wesen Era de Majo  
Hypolitus antwoordt tot Phedra Era di maggio
PrinsesseLb1605 (1605), p10 [nr. 8]
.2a.3b.2a.3b.3C.2b.3C.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWil Paris helaes, my nu versmaen? / En van sinnen dwaes Die soete coele Mey, is nu ontdaen  
Oenone schrijft tot Paris Kom allen gij Venus' diertjes
PrinsesseLb1605 (1605), p12 [nr. 9]
.3A.3b.3A.3b.3b.3C.3b.3C.3C.3d.3C.3d.3d.3E.3d.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefste lief verheven / Ick ken mijn valsch leven Wy Jonghe sinnen  
Paris antwoordt tot Oenone De tijd is hier
PrinsesseLb1605 (1605), p14 [nr. 10]
.3a.3a.3B.3B.3a.3a.3B.3B.3B.3C.3d.3d.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedroefde tijdt,, dien ick subyt / Nu heb vernomen elck Wijngaert ranck  
Isyphile schrijft tot Jason
PrinsesseLb1605 (1605), p15 [nr. 11]
.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2A.2b.2C.2C.2C.2C.2D.2D.2 [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon lieff seer soet, wat ghy doet / Door u [...] Weest nu verblijdt, wie dat ghy zijt  
Jason antwoort tot Hypsiphile Nu laat ons allegaar
PrinsesseLb1605 (1605), p17 [nr. 12]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b,3C,3C.3d.3d 1d 2E.3d.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck doe clacht met droevighe sanck / Ghy vallt my [...] Tot u roep ick o Heer met macht  
Dido schrijft tot Aeneas Tot u roep ik o Heer met macht
PrinsesseLb1605 (1605), p18 [nr. 13]
.4A.2A.3A.3A.2b 3A,3A.3b.4c.3D,3D.3D.3D 3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDroeve clacht, die ghy doet onsacht / Dus brengt [...] Aenmerckt den tijdt, en weest  
Aeneas antwoordt tot Dido Mocht men om niet drinken vat mijn bedied
PrinsesseLb1605 (1605), p19 [nr. 14]
.2A.3A.3A.3B.2A.3A.3A.3B.3B.3C 2C.3C.3D.3D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Orestes ghepresen / Mijn liefste Lieff verheven Passemedio Hollande  
Hermione schrijft tot Orestes Passamezzo Hollande
PrinsesseLb1605 (1605), p20 [nr. 15]
.3a.3b.3a.3a.4C.4C,3d,3d.4C,3d.3d.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO diamant / Myn hart verbrant Edel Goddin Edel lief triumphant  
Orestes antwoordt tot Hermione
PrinsesseLb1605 (1605), p22 [nr. 16]
.2A.3B.2A.3B.3c.3D.3c.3D.2E.2E.4E 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck gae my so seer verblyen / Dat ick dit van u [...] T'is my een strenghe partye  
Dianira schrijft tot Herculus C'est une dure d├ępartie
PrinsesseLb1605 (1605), p23 [nr. 17]
.3a.4B.3a.4B.1B.3B.1B.3c.4c.1c.3D.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVileynighe vrouwe vol van spijt / Hebt ghy niet [...] Ick weet een Vrouken Amoureus  
Herculus antwoort tot Dianire Ik weet een vrouwtje amoureus
PrinsesseLb1605 (1605), p24 [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.2C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO wreetheydt groot, o vals ontrou, / Dat ghy my [...] U lieffde quelt my totter doodt  
Ariadne schrijft tot Theseus Uw liefde kwelt mij tot de dood
PrinsesseLb1605 (1605), p25 [nr. 19]
.4A.3b.5A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe gaet ghy dus claghen / O Ariadne soet Een had ick uytvercoren schoon lief  
Theseus antwoort tot Ariadne Gij nijders kwaad van doen
PrinsesseLb1605 (1605), p26 [nr. 20]
.3a.3B.3a.3B.4B.4B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon lieff minjoot, / Ick wensch u groot O Venus Jent  
Canace schrijft tot Macharus Chi passa per questa strada
PrinsesseLb1605 (1605), p28 [nr. 21]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2b.2C.2C.2C.2C.2C.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNoyt meerder pijn, o God verhoort toch mijn / [...] Schoon lief playsant  
Macharus antwoort tot Canace Schoon lief plezant
PrinsesseLb1605 (1605), p92 [nr. 22]
.2A.3A.3A.3b.2A.3A.3A.3b.2C.3C.3C.3d.2C.3C.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDroevighe dach,, die ick noyt sach, / Jason die [...] O laes o wy  
Medea schrijft tot Jason
PrinsesseLb1605 (1605), p30 [nr. 23]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2b.4c.3d.4c.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sou certeyn, schoon lief seer reyn / Die [...] Ou passe  
Jason antwoordt tot Medea Chi passa per questa strada
PrinsesseLb1605 (1605), p31 [nr. 24]
.2A.2A.4b.2A.2A.4b.2C.2C.4d.2d 3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLief ongestoort, u toch nu spoort / Nae u Lief u [...] Amy eylacy, wat desolacy  
Laodemia schrijft tot Protesilaus Noble Fransoos ?
PrinsesseLb1605 (1605), p32 [nr. 25]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b.2C.2C.3d.2C.2C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon liefken plaisant, Ic heb tblijde pant / U [...] O Leli plaisant  
Protesilaus antwoordt tot Laodemia
PrinsesseLb1605 (1605), p33 [nr. 26]
3A 3A 3A.3B 3A,3A 3A,3A 3A.3B.3B.2B.2B.2c [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO druckich rappoort?/ Of waer verdriet en pijn Fortuyn elaes bedroeft  
Ipermenestra schrijft tot Lyno Fortuin helaas
PrinsesseLb1605 (1605), p34 [nr. 27]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWreede Fortuyne crachtich / Waer hebdy my ghebracht? Op u betrou ick Heere  
Lyno antwoort tot Ipermenestra Op u betrouw ik Heer
PrinsesseLb1605 (1605), p36 [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B 3B.3c 3B 3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVercoren greyn / Door wien dat ick seer blake Den tijdt is hier, datmen sal vrolijck wesen  
Paris schrijft tot Helena De tijd is hier
PrinsesseLb1605 (1605), p37 [nr. 29]
.2A.3b.2A.3C.2A.3b.2A.3C.2C.3D.3e 1F.3e [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSydy ontsint, wat gaet ghy nu bestaen? / Wat ghy [...] Tant que vivray  
Helena antwoordt tot Paris Tant que vivrai
PrinsesseLb1605 (1605), p38 [nr. 30]
.2A.3B.2A.3B.2A.3B.2A.3B.2A.3B.2A.3B.3c.3c.3 [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 122

first
next 30
last

tabelbreedte