Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSet u neer, ey rust bedroefde Harder, / Siet u [...] Karileen  
Konst baert gonst [naamspreuk] Eerste Carileen
SparensVb(1)1643 (1643), p1 [nr. 1]
2A.3b 4C.3D.2D.5C 2A.3b 4E.3F.2F.5E.2g [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSpoeyt u voetjes treet wat aen, / Want Apol sijn [...] Tweede Karileen   muzieknoot 
Lust baert wijsheyt [naamspreuk] / Goor, P.V.] Tweede Carileen
SparensVb(1)1643 (1643), p4 [nr. 2]
4A 5A 2B 2C 2B 2D 5D.2E 2E 2E 2F 4F 2G 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Rosemont beminde, / Hoe vlucht ghy soo verbaest Sulamite  
Konst baert gonst [naamspreuk] Amarilli mia bella
SparensVb(1)1643 (1643), p7 [nr. 3]
.3a.5a.3a.5b.3b.2c.3c 2d 2d 2d 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu dat mijn Harderin danckbaer wil wesen, / Door [...] Serbande  
Sarabande Pinel
SparensVb(1)1643 (1643), p9 [nr. 4]
.4a.4B.4a.4B.4C.5C 4D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHarderinne, / Ach sult ghy nimmer wenden Balette Bronckhorst  
Konst baert gonst [naamspreuk] Ballet Bronkhorst
SparensVb(1)1643 (1643), p10 [nr. 5]
2a.3b.2C 2a.3b.2C 5D.2e.2e.2e.3F.1F.1F.2F.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHypomeen / In't Cypers schoon geweste Carileen  
Goor, P.V. | Hypomeen en Atalantae Eerste Carileen
SparensVb(1)1643 (1643), p13 [nr. 6]
2A.3b 4C.3D.2D 5E 2A.3b 4E.3F.2F.5E.2g [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWacker als helden dient Bacchus met sinnen, / [...] Serbande  
Lust baert wijsheyt [...] | Dronckemans Deuntjen Sarabande Pinel
SparensVb(1)1643 (1643), p18 [nr. 7]
4a 4B 4a.4B.4C.4C.2d 3E.2d 3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Lief, mijn tweede Ziel, / Daer 't oogh [...] Het was een jonger Helt  
Asten, J.J. van Lofzang van Maria
SparensVb(1)1643 (1643), p21 [nr. 8]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEens dat ick in Oudt Sparen / Te kermis hadt gheweest Arent Pieter Gijsen, &c.  
Asten, J.J. van Ik wou dat ik was een wilde zwaan
SparensVb(1)1643 (1643), p24 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B 4B.2C.3C 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Geylheyts snoode daet / Waer kon oyt quader quaet Amintas quam in rouw  
Lust baert wijsheyt [...] | Op Temocleas [...] Comtesse de Corsol
SparensVb(1)1643 (1643), p27 [nr. 10]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer Aurora pronckt / Haer Zaele Lavignone  
Asten, J.J. van | Bruylofts-Liedt La Vignonne
SparensVb(1)1643 (1643), p29 [nr. 11]
.3A.1b.4C.3A.1b.4C.1d.1d.1E.1E.2E.2F.2F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom Maeghden van het siltigh Sparen: / Wilt alle [...] O Kers-nacht, & c.  
Een de Eer [naamspreuk] | Geboorts-vermaningh [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
SparensVb(1)1643 (1643), p32 [nr. 12]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Beesjens om haer Herder / uyt mee-dogen / [...] Ceste cruelle  
Een de Eer [naamspreuk] / Een de eer Cette cruelle
SparensVb(1)1643 (1643), p34 [nr. 13]
.5a.5B.4a.5B.2c 3D 2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenToeft, Galathe vertoeft, / Schroomt ghy niet voor [...] Soo langh ist Muysje vry  
Lust baert wijsheyt [naamspreuk] C'est trop courir les eaux
SparensVb(1)1643 (1643), p36 [nr. 14]
.3A.3A.3B.3C.3C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHa Belinde / Segh waerom rooft ghy my (Goddin) de [...] Herderinne  
Lust baert wijsheyt [naamspreuk] P.V. Goor] Ballet Bronkhorst
SparensVb(1)1643 (1643), p38 [nr. 15]
2a.5B 2a.5B.2C.3C.2d.2d.2d.3E.2E.2E.2E.2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluckigh schijnt de Nacht, / Voor mijn te weesen Om een die ick bemin  
Asten, J.J. van Dimmi donna crudel
SparensVb(1)1643 (1643), p41 [nr. 16]
.3A.2b.3A.2b.2C.3d.3E.3E.3E.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen die hem wil onderwinden, / Yets te vinden Poliphemus, & c.  
Konst baert gonst [naamspreuk] Polyphemus aan de stranden
SparensVb(1)1643 (1643), p43 [nr. 17]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSal ick noch langer, ha! straffe Goddinne, / [...] Serbande  
Asten, J.J. van Sarabande Pinel
SparensVb(1)1643 (1643), p46 [nr. 18]
4a 4B 4a 4B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLestmael als al mijn gedachten / Door het brengen [...] Yets moet ick u Laura vragen  
Heemskerck, Johan van] Iets moet ik u Laura vragen
SparensVb(1)1643 (1643), p48 [nr. 19]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntsluyt nu Goden uwe sael, / En komt omlaegh vry [...] Van Florida so het wesen mach   muzieknoot 
Verbreyt de deught [...] | Tot lof van [...] Florida zo het wezen mag
SparensVb(1)1643 (1643), p51 [nr. 20]
.4A.4A.3b.4C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Princen die u lust, / En groot behagen schept [...] De Min die lijdt veel pijn  
Goor, P.V. | Op 't Genoegen Die mint die lijdt veel pijn
SparensVb(1)1643 (1643), p54 [nr. 21]
.3A.6B.3A.6B.2C.3C.3D,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSegh waerom mijn Clarimeen, Ick bidt / wilt my [...] Nova  
Goor, P.V. / Lust baert wijsheyt [naamspreuk]
SparensVb(1)1643 (1643), p56 [nr. 22]
4A.3b 4A.3b.4c.1c.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLeonora mijn schoone, / Die voor u soet ghesicht [...] Amarili mia bella  
Lust baert wijsheyt [naamspreuk] Amarilli mia bella
SparensVb(1)1643 (1643), p58 [nr. 23]
3a.5b.3b.5c.3c.5d.6d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO soet en aengename beeldt: / Waer op Naturaes [...] Florida so het wesen mach  
Goor, P.V. Florida zo het wezen mag
SparensVb(1)1643 (1643), p60 [nr. 24]
.4A.4A.3b.4C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo haest als sich Dictinaas Toors, / haer koers [...] Soo haest als nu Apollo had  
Goor, P.V. Als Atalante doden maakte
SparensVb(1)1643 (1643), p62 [nr. 25]
.7a.2B.2B.3C.2D.2D.3a.2E.2E.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeyle Hertoginne, / Segh waer wilt ghy hene Granida Princesse   muzieknoot 
Lust baert Wijsheyt [naamspreuk] / Goor, P.V. Granida prinses (1)
SparensVb(1)1643 (1643), p65 [nr. 26]
3a 3b 5C 3a 3b 5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntfangt uyt dese handen, / Manhafte Oorloghs Helt 'k Was lestmael op een Feeste, &c.  
Een de Eer [naamspreuk] | Den Hopman aen [...] Naar dat ik heb gelezen ?
SparensVb(1)1643 (1643), p67 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom gaenwe soete Harderin / Alwaer ons Philis wacht Schoon Bloemgewas en, &c.  
Een de Eer [naamspreuk] | Thirsus vreughde Schoon bloemgewas
SparensVb(1)1643 (1643), p71 [nr. 28]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Beminde, / Hoe kunt ghy wesen van herten dus [...] Balette Bronckhorst  
Een de Eer [naamspreuk] | Herders-klacht, Aen [...] Ballet Bronkhorst
SparensVb(1)1643 (1643), p73 [nr. 29]
2a.5B 2a.5B.2C.3C.2d.2d.2d.3E.1E.1E.1E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'K Voel de min gestadigh blaken, / Even als die [...] Rosemond ghy soete beckje  
Victory [naamspreuk] Gij die in dit wankel leven
SparensVb(1)1643 (1643), p75 [nr. 30]
4a 4a 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte