Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanO Schepper aller sterren klaer, / Een licht der [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Theodotus, S. | Eerst beghinnende [...] Conditor alme siderum
Theodotus GKL1638 (1638), p1 [nr. 1a]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenConditor alme siderum, / Aeterna lux credentium [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Eerst beghinnende van den Advent, ofte toekomst [...] Conditor alme siderum
Theodotus GKL1638 (1638), p1 [nr. 1b]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO eeuwigh Godt Almachtigh, / Tot u soo roepen wy Het viel een Hemels douwe, &c.   muzieknoot 
Peynst om d'ure] / [...] | Meditatie van de H. [...] Het viel een hemelse dauw
Theodotus GKL1638 (1638), p4 [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest ghegroet Maghet Maria verheven, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Engelsche groet, ende Avondghebedt, tot de H. [...] Wees gegroet maagd Maria
Theodotus GKL1638 (1638), p8 [nr. 3]
.5a.5b.5a.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet / Niet meer u droeff ghewaet O Heer aensiet doch Syon teer  
In den Advent, Op de toekomste van onsen Salighmaecker Ik lijd in het hart pijn ongewoon
Theodotus GKL1638 (1638), p11 [nr. 4]
.1A.3A.2b.2b.5b.3C.3C.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO alderbesten Jan Baptist! / Die oyt van vrou [...] Conditor alme syderum. pag.1  
Stalpart v.d. Wiele, J.] | Op den vierden [...] Conditor alme siderum
Theodotus GKL1638 (1638), p13 [nr. 5]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMagnum nomen Domini Emmanuel. / Quod annunciatum [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Van de gheboorte ons Heeren JESU Christi, Op Kers-nacht Magnum nomen Domini
Theodotus GKL1638 (1638), p14 [nr. 6]
6A 6A 2B 2B.2C.2C.2A 6A 6A 1d 1d 4C.4C [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu zijt wellekome / Jesu lieven Heer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Theodotus, S. Nu zijt wellekome (1)
Theodotus GKL1638 (1638), p16 [nr. 7]
3a 3B.3a.2B 7C 6C 2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDies est laetitiae / Nam processit hodie [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Dies est laetitiae nam processit hodie (2)
Theodotus GKL1638 (1638), p18 [nr. 8]
4A 4A 4A 2b 2b 5b 5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO soete harmonije! / Van my verdrijft ghy smert O schoonste Personagie, &c.   muzieknoot 
Theodotus, S. | Een ander Kers-liedeken Sei tanto graziosa
Theodotus GKL1638 (1638), p20 [nr. 9]
.3a.3B.2c.3a.3B.2c.2D.2D.3e.2f.3f 2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen kindeken is ons gebooren / In Bethlehem [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Een kindje is ons geboren
Theodotus GKL1638 (1638), p23 [nr. 10]
.3a.2B.3a.2B.3c.3D.3c.3D.3e.2F.3e.2F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenExulta parva Bethlehem, Bethlehem / Et tu gaude [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Exulta parva Bethlehem
Theodotus GKL1638 (1638), p28 [nr. 11]
.4A 2A.4A.2B.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO saligh heyligh Bethlehem. / O onder duysendt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
O zalig heilig Bethlehem
Theodotus GKL1638 (1638), p29 [nr. 12]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeata immaculata virgo puerpera: / Quam pura sunt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Beata immaculata
Theodotus GKL1638 (1638), p32 [nr. 13]
.1a.2a 3B.1c.2c.3B.2D.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDulcis Jesu, dulce nomen, dulcis Dei genitrix / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Dulcis Jesu dulce nomen
Theodotus GKL1638 (1638), p34 [nr. 14]
2a 2a 4B 2c 2c 4B 2d 2d 4E 2f 2f 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNoyt sulcken liefde op Aerdtrijck wert gevonden, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Nooit zulke liefde
Theodotus GKL1638 (1638), p38 [nr. 15]
.5a.5a.5b.5b 7c 7c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPuer nobis nascitur / Rector Angelorum [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Puer nobis nascitur
Theodotus GKL1638 (1638), p42 [nr. 16]
4A,3b 4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is een dagh van vrolijckheyt / In 's koninghs [...] Als sy begint   muzieknoot 
Theodotus, S. | Een anderen [...] Dies est laetitiae in ortu regali
Theodotus GKL1638 (1638), p44 [nr. 17a]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 4C 4C 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDies est laetitiae / In ortu regali Als sy begint   muzieknoot 
Een anderen Lof-sangh van Kers-mis. Van oudts [...] Dies est laetitiae in ortu regali
Theodotus GKL1638 (1638), p44 [nr. 17b]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 4C 4C 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet viel een Hemels douwe / In een kleyn Maeghdeken O eeuwigh Godt Almachtigh, &c. pag.4.   muzieknoot 
Het viel een hemelse dauw
Theodotus GKL1638 (1638), p50 [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPuer natus in Bethlehem, / Unde gaudet Jerusalem [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Puer natus in Bethleem (1)
Theodotus GKL1638 (1638), p54 [nr. 19]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerblijdt u nu ghy Abrams zaedt: / Die droevigh [...] Op die voorgaende wijse  
Puer natus in Bethleem
Theodotus GKL1638 (1638), p56 [nr. 20]
.4A.4A.4A.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJure plaudunt omnia / Caelica clementia [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Jure plaudant omnia (1)
Theodotus GKL1638 (1638), p58 [nr. 21]
4A 4A 4A.2B 6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle die peys-dorstigh zijt, / Verheught nu u leven Dies est laetitiae in ortu, &c. pag.44.  
Leght tolle naer recht [naamspreuk]?] Dies est laetitiae in ortu regali
Theodotus GKL1638 (1638), p60 [nr. 22]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 4E 4E 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons met herten reene / Loven dat soete [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Laat ons met harten rein
Theodotus GKL1638 (1638), p62 [nr. 23]
.3a 4a.3a.3b.3C.3b.3C.3a.4a.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is de dochter van Syon? / Ick soud' haer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Waar is de dochter van Sion
Theodotus GKL1638 (1638), p65 [nr. 24]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot Bethlehem wilt u spoeden / Mijn geest, en [...] Beata immaculata. pag.32.  
Christus ghebooren in Bethlehem Beata immaculata
Theodotus GKL1638 (1638), p67 [nr. 25]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodes waerden Soon, / Is gedaelt van boven Blijschap van my vliet, &c.   muzieknoot 
Theodotus, S. | Vande gheboorte Christi Blijdschap van mij vlied
Theodotus GKL1638 (1638), p70 [nr. 26]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3E 3E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO hoogh gesternde wooningh! / Verciert u blauw' [...] O soete Harmonije. pag. 20.  
Herders Vreughd-lied, op den wech zijnde nae Bethlehem Sei tanto graziosa
Theodotus GKL1638 (1638), p76 [nr. 27]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns God, ons Al,, is na ons wensch, / In 't [...] Puer natus in Bethlehem. pag. 54  
Herders Scheyd-lied, wederom gaende na haer Schapen Puer natus in Bethleem
Theodotus GKL1638 (1638), p79 [nr. 28]
.2A.2B.2A.2B.2C.2C.2C.2C.2C.2C.2C.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 271

first
next 30
last

tabelbreedte