Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanNeemt my inder hand, / Hoort i'nt [!] kort verklaren, [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A. | Canon met 4. Les Bouffons (1)
Valerius NGK1968(1626) (1626), titelp [nr. 1] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Hoe groot (ô Heer) en hoe vervaerlic / Staet nu [...] Sal ick noch langher met heete tranen, &c. Volte   muzieknoot 
Valerius, A. Zal ik nog langer in hete tranen
Valerius NGK1968(1626) (1626), p16 [nr. 2] txt transcr.Bitter droeve klachten, / Ysselijck geween, Ballet La durette   muzieknoot 
Valerius, A. La Durette
Valerius NGK1968(1626) (1626), p20 [nr. 3] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Syt nu verblijt,, In dese tydt, / Laet af van 't [...] Een Fransche Bransle   muzieknoot 
Valerius, A. Zijt nu verblijd in deze tijd
Valerius NGK1968(1626) (1626), p22 [nr. 4] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Al uwe boos' aenslagen, / Verkeerde mensch van hert! Studenten Dans   muzieknoot 
Valerius, A. De studenten dans (2)
Valerius NGK1968(1626) (1626), p25 [nr. 5] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Hoe loopet volc dus oneenig! / Wat vintmen nu ooc [...] Van een Fransche Courante   muzieknoot 
Valerius, A. Ik heb er een uitverkoren !
Valerius NGK1968(1626) (1626), p26 [nr. 6] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Men brand, men blaeckt, men schend, men moort: / [...] Engelsche Daphne   muzieknoot 
Valerius, A. Toen Daphne de overschone maagd
Valerius NGK1968(1626) (1626), p30 [nr. 7] txt transcr.Laet sang en spel, tambour en fluyt, / Nu [...] Op de Engelse Foulle   muzieknoot 
Valerius, A. La foule d'Angleterre (1)
Valerius NGK1968(1626) (1626), p33 [nr. 8] txt transcr.O Heer wat hebben wy nu hier al ongevals? / [...] La Morisque   muzieknoot 
Valerius, A. La Morisque (1)
Valerius NGK1968(1626) (1626), p35 [nr. 9] txt transcr.Com nu met sang van soete tonen, / En u met [...] Bransle Guinée   muzieknoot 
Valerius, A. Branle Guinée
Valerius NGK1968(1626) (1626), p37 [nr. 10] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.De Vogel wert gelockt gefluyt, / Des vangers pyp [...] La Dolphinée   muzieknoot 
Valerius, A. La Dauphine
Valerius NGK1968(1626) (1626), p40 [nr. 11] txt transcr.Geen dingen syn so,, Geringe geschapen,, / Of [...] La Vallette   muzieknoot 
Valerius, A. La Vallette
Valerius NGK1968(1626) (1626), p42 [nr. 12] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Wilhelmus van Nassouwe, / Ben ick van duytsche bloet,, Alst begint   muzieknoot 
Wilhelmus
Valerius NGK1968(1626) (1626), p46 [nr. 13] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.T'Geween, 'tgehuyl, 'tgekryt,, Op dees tyt,, / [...] Si ceste malheureuse bande   muzieknoot 
Valerius, A. Si cette malheureuse bande
Valerius NGK1968(1626) (1626), p50 [nr. 14] txt transcr.Die vast'-lyck op den Heer / Stelt zijn vertrouwen neer Fransche Courante   muzieknoot 
Valerius, A. Franse courante (1)
Valerius NGK1968(1626) (1626), p52 [nr. 15] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Heere! keere van ons af / U vertoorent aengesicht, Engels Nou, nou   muzieknoot 
Valerius, A. Frog's galliard
Valerius NGK1968(1626) (1626), p54 [nr. 16] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Maximiljanus de Bossu,, / Ben ick een Graef geheeten,, [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Es ist das Heil uns kommen her (1)
Valerius NGK1968(1626) (1626), p58 [nr. 17] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Wie dat sich selfs verheft te met, / Wert wel een [...] Op 't Engels Lapperken   muzieknoot 
Valerius, A. Engels Schoenlappertje
Valerius NGK1968(1626) (1626), p62 [nr. 18] txt transcr.Hoort allegaer,, Hoe datmen klaer,, / Int [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hoor allegaar hoe dat men klaar
Valerius NGK1968(1626) (1626), p65 [nr. 19] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Almachtig God! ghy die ons met u hand / Geplant [...] Engels Farwel   muzieknoot 
Valerius, A. Wanneer ik slaap
Valerius NGK1968(1626) (1626), p68 [nr. 20] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Een monster van een valsch gelaet, / O grand [...] Ghy die my met u braef gelaet: &c.   muzieknoot 
Valerius, A. Gij die mij met uw braaf gelaat
Valerius NGK1968(1626) (1626), p70 [nr. 21] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.G'lyck den grootsten Rapsack / Vloot den Speck verbaest Almande Guerre, guerre gay   muzieknoot 
Valerius, A. Allemande guerre guerre gai
Valerius NGK1968(1626) (1626), p74 [nr. 22] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Onse Heere God heeft hier beneden,, Goden oock [...] Een Fransche ballet   muzieknoot 
Valerius, A. Onze Heer God heeft hier beneden
Valerius NGK1968(1626) (1626), p78 [nr. 23] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.God siet neder uyt zijn Hemel,, / wat de mensch [...] Van een Fransch ballet   muzieknoot 
Valerius, A. Allons aux noces
Valerius NGK1968(1626) (1626), p80 [nr. 24] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Prijst God ons aller Heer,, Die 'diepe Meyr [...] Soet soet Robbertgen   muzieknoot 
Valerius, A. Zoet Robbertje
Valerius NGK1968(1626) (1626), p83 [nr. 25] txt transcr.Weest nu verblyt,, Te deser tyt,, / Wie dat ghy syt, Quand la bergere   muzieknoot 
Valerius, A. Grâce au bon petit Jésus
Valerius NGK1968(1626) (1626), p86 [nr. 26] txt transcr.O Nederland! let op u saeck,, / de tyt en stont [...] 's Nachts doen een blauw gestarde kleet, &c   muzieknoot 
Valerius, A. 's Nachts toen een blauw gesterd kleed
Valerius NGK1968(1626) (1626), p90 [nr. 27] txt transcr.Foey Don Jan! al u bedryven / Staet voor God en [...] Courante Si cest pour mon pucellage   muzieknoot 
Valerius, A. Si c'est pour mon pucelage
Valerius NGK1968(1626) (1626), p94 [nr. 28] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Och hoort doch aen ô Heer! / Het klagen van dijn [...] Pavane Medelyn   muzieknoot 
Valerius, A. Pavane maagdelijn
Valerius NGK1968(1626) (1626), p98 [nr. 29] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Men siet Gods kercke groeyen, / En schieten op [...] Sei tanto gratioso   muzieknoot 
Valerius, A. Sei tanto graziosa
Valerius NGK1968(1626) (1626), p102 [nr. 30] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.


1-30 of 77

first
next 30
last

tabelbreedte