Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanBedrieft nu vreught in desen / Lustighen Meyen tijt Alemande son alteze. etc.  
Wellens, B.J.] / [...] | Mey-Liedt Het nachtegaaltje klein
Wellens VJ1612 (1612), p11 [nr. 1]
.3a.3B.3C.3a.3B.3C.3C.3d.3E.3d.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSteeckt uyt u hooft, / Vliet Nymphen, velt Najaden Edel Carsouw.etc.  
Wellens, B.J.] / [...] | Een ander Mey-Liedt Edele kersouw
Wellens VJ1612 (1612), p13 [nr. 2]
.2A.3b.3C.2A.3b.3C.2C.3d.2e.2e 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWackere Nymphe bruyne,, Maegt, / Wackere Nymphe [...] t' Windeken daer den bosch af drilt  
Wellens, B.J.] / [...] | Pastorael, oft [...] Windje daar het bos af drilt
Wellens VJ1612 (1612), p14 [nr. 3]
.3a 1B 3a 1B 2c 2c 3d 1E.3d 1E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOuden couden clapper,, tant, / Ghy meugt u [...] Alemande Spiers  
Wellens, B.J.] / [...] | SANGH Eens Jonghe [...] Allemande de Spiers
Wellens VJ1612 (1612), p15 [nr. 4]
3a 1B 4c 3a 1B 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn dese feest,, nu vrolick weest / Met herten,, bly De Nachtegael die songh een Liet, ect.  
Wellens, B.J.] / [...] | Bruylofts-Liedt De nachtegaal die zong een lied
Wellens VJ1612 (1612), p17 [nr. 5]
.2A.2A.2B.2A.2A.2B.3c.1c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie reyn liefde vierich,, seker draghen,, sal / [...] Jeught, laet vreught nu blijcken  
LIEDT J'aimerai en ce village
Wellens VJ1612 (1612), p18 [nr. 6]
.2a 2b 1C.2a 2b 1C.2d.2e 1F.2d.2e 1F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt nu veer van my vluchten / Droefheyt vol van [...] Cupido heeft doorschoten, etc.  
C.M.V. | LIEDT Fortuin helaas
Wellens VJ1612 (1612), p18 [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCleyn Venus saet,, Al hebdy my ghebonden, / Met [...] Edel Carsouw, ect.  
Hoop saelgeert [...] | LIEDT Edele kersouw
Wellens VJ1612 (1612), p21 [nr. 8]
.2A.3b.3C.2A.3b.3C.5d 4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck groet u minlick,, mijn liefste schoone, / Ghy [...] In een groot ongeluck, ben ick gheboren  
Mint, ghy wint [...] | Liedt In een groot ongeluk ben ik geboren
Wellens VJ1612 (1612), p23 [nr. 9]
.2a.2b.2b.2C.2a.2b.2b.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie zoud' bedwingen,, de lust van singen, / [...] Op de selve wyse  
Hoop saelgeert [...] | Mey-Liedt In een groot ongeluk ben ik geboren
Wellens VJ1612 (1612), p23 [nr. 10]
.2a.2a.2a.2B.2a.2a.2a.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck een Casteele, / t' Wellick int gheheele Brande Betaali  
LIEDT Branle bataille
Wellens VJ1612 (1612), p24 [nr. 11]
3a 3a 6B,3c,3c 6B.2D.2e.2D.2e 5e 2f 2f 2G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck, t'Hert vermoeyt van Jaghen / Seer [...] Ghelijck als de witte Swane.etc  
Wellens, B.J.] / [...] | SANGH Gelijk als de witte zwaan
Wellens VJ1612 (1612), p25 [nr. 12]
4a 4B 4a 4B.3c 1c 2D.3c 1c 2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn hert leyt in zwaer ghetreur, / En doleur Schoonste Nimphe van dit Woudt Die my houdt  
Af-scheydt Liedt Schoonste nimf van het woud
Wellens VJ1612 (1612), p26 [nr. 13]
4A 2A 4b 4C 2C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Liefde ghy my queldt, / Door een die daer ontstelt Wy twee zijn hier alleyn  
Nieu Liedt Wij twee zijn hier alleen
Wellens VJ1612 (1612), p27 [nr. 14]
.3A.3A 3B 3B 3B.1C.1C.1C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOm mijn playsier / Ginck ick int velt spanseeren Uut Vincken gaen  
Wellens, B.J.] / [...] | SANGH Des morgens voor dag in het veld al bij de weg
Wellens VJ1612 (1612), p28 [nr. 15]
.2A.3b.2A.3b.2C.2C.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMinsaem beeldeken Amoureus, / Die t'heyrcracht overwint [geen wijsaanduiding]  
Lenaerts vander Goes, P.] | Een Nieu Amoureus [...] Minzaam beeldje amoureus
Wellens VJ1612 (1612), p30 [nr. 16]
.3a 1B.3C.3a 1B.3C.1C.2d.1d [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck voel nu mijn hert ontsteldt, / Doort ghewelt Schoonste Nimphe van het wout  
Nieu Liedt Schoonste nimf van het woud
Wellens VJ1612 (1612), p31 [nr. 17]
4A 2A 4b 4C 2C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen bloemke schoon / Uut liefdd ick minne,, seer Diana reyn, Die ginck om baden haer  
Wellens, B.J.] / [...] | SANGH Laatstmaal ging ik spanseren
Wellens VJ1612 (1612), p32 [nr. 18]
.2A.2b 1C.2A.2b.1C.2D.2D.3E.2D.2D.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeet ghy Maeghden arm en rijck / Hoe dat ick ben [...] Vant, Quijns Perlement  
Bredero, G.A.] | Een Dochters Liedt O gij nimf hoog vermaard
Wellens VJ1612 (1612), p33 [nr. 19]
4A.3B 4A.3B 2C 2C 3d 1E 2F 2F 3d 1E 3G 3G 3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEer ick ghevoelde Venus cracht, / Eer ick [...] Fluchtighe Nimphe, waer heen so snel  
Nieu Liedt Windje daar het bos af drilt
Wellens VJ1612 (1612), p34 [nr. 20]
.4A,4A 2b 2b 4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Maghet soet / Wel weerdich te beminnen Cupido Godt, met u vierighe stralen. etc.  
Wellens, B.J. / [...] | SANGH Grijp een moed gij edele jongelingen
Wellens VJ1612 (1612), p35 [nr. 21]
.2A.3b.2A.2A.3b.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! Nimph hoe staet ghy dus alleyn hu hu / Om [...] Engelschen Fa la  
t'Samen-sangh, Tusschen Dochter en Jong-man Ik ben tot Amsterdam geweest hu hu !
Wellens VJ1612 (1612), p36 [nr. 22]
.4A.1B.4A.1B 4c.3d 4c.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEer Cupido met zijn banden / My knopt aen de Min Spangio-lette reforme  
Lanck-moedich in [...] | Nieu Liedt Spagnolette réformée
Wellens VJ1612 (1612), p37 [nr. 23]
4a 3B 4a.3B 3c 3c 3d.3E 3f 3f 3d.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest doch verblijt / Tesamen minst en meest Engelse Fortuyn  
Bruylofts Liedt Engelse fortuin
Wellens VJ1612 (1612), p43 [nr. 24]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo ymant my mochte vraghen, / Wat is Liefde? ick [...] Sy cest pour mon pucellage  
Wellens, B.J.] / [...] | SANGH Si c'est pour mon pucelage
Wellens VJ1612 (1612), p44 [nr. 25]
4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT'sprack een soo loosen boer / Tot een maecht die [...] Een over schoone Ionck-vrou  
Nieu Liedt
Wellens VJ1612 (1612), p45 [nr. 26]
.3A 4A.2B.2B.3c.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom valt my,, Venus party, / En weet ick niet [...] Galiarde Francisco  
Een ander Gaillarde Francesco
Wellens VJ1612 (1612), p46 [nr. 27]
.2A.2A.3B.2A.2A.3B.2c.2D.2c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreurich altoos / Ben ick vol vantacien Edel karszou Maechdeken suyverlijcke,etc.  
Wellens, B.J. / [...] | SANGH Edele kersouw
Wellens VJ1612 (1612), p47 [nr. 28]
.2A.3b.3C.2A.3b.3C.2C.3d 2e 2e 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut ghestreckt int groene gras, / Daer ick met [...] Och! waer vint den minnaer rust  
Wellens VJ1612 (1612), p49 [nr. 29]
4A 4A 4b 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch had ick eenen blye,, moet, / Maer eylaes [...] Int hert ly ick van binnen,, pijn  
Mosscher, J.V. / [...] | Nieu Liedt Gezelletje du moest wandelen
Wellens VJ1612 (1612), p50 [nr. 30]
.3a 1B.3a 1B.3C.3C.3a 1B.3a [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte