Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanZoo gul gegeten, / Laat ons o Vriendenrij! (Nog [...] Schept vreugde in 't leven  
WELKOM Schep vreugde in het leven
BloemlezGez1834 (1834), p3 [nr. 1]
.2a.3B.2a.2B.4C.4C.4D.3EDat men nu eens lustig schenkt, / Aan de grootste [...] Slegt is 't Dorpje, enz.  
'T VADERLAND Jean de Nivelle
BloemlezGez1834 (1834), p4 [nr. 2]
4A 4A 4b 4b 3C 4CDat men in 's Rijks gebied, / Ook 's Konings [...] God save the King  
DE KONING God save the king
BloemlezGez1834 (1834), p4 [nr. 3]
.3A.3A.2B.3C.3C.3D.2DDe vrede zij aan 's Vorsten troon, / De Burger [...] O edel druivennat  
DE VREDE De wereld is in rep en roer
BloemlezGez1834 (1834), p5 [nr. 4]
.4A.4A.3b.4C.4C.3bDe handel doet weer als voorheen, / Elk volk van [...] Jongmans als gij de liefde kent  
KOOPHANDEL en ZEEVAART Jonkmans als gij de liefde kent
BloemlezGez1834 (1834), p5 [nr. 5]
.4A.4b.4C.4b.4D.4e.4D.4eDat kunst en wetenschappen bloeijen! / Aan haar [...] 't Is niet genoeg op aard te leven  
KUNSTEN en WETENSCHAPPEN
BloemlezGez1834 (1834), p6 [nr. 6]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DVijandschap en eigenbaat, / Deed Fabrieken kwijnen Zonder liefde zonder wijn  
FABRIEKEN en TRAFIEKEN Ohne Lieb und ohne Wein
BloemlezGez1834 (1834), p6 [nr. 7]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3dDat al wat Neêrlandsch grond ons schenkt, / [...] Die 't hart vol van gevoel en trouw  
DE VADERLANDSCHE PRODUKTEN Auf auf ihr Brüder und seid stark
BloemlezGez1834 (1834), p7 [nr. 8]
.4A.3B.4C.4C.3BDat zij het Vaderland bevrijdde, / Van alle [...] Is Belford, enz.  
DE EENSGEZINDHEID
BloemlezGez1834 (1834), p7 [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4D 4cDat het bestendig bij ons woont, / Gewis dat zijn bezit Hoe zoet is 't waar de vriendschap woont  
ONS GENOEGEN Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
BloemlezGez1834 (1834), p8 [nr. 10]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1DVrienden! hier bijeen gezeten, / Biedt elkander [...] Laat ons zamen vreugd betoonen  
DE VRIENDSCHAP
BloemlezGez1834 (1834), p8 [nr. 11]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 4DWaar vindt men meerder vrolijkheid, / Dan bij 't [...] De Rigadon, enz.  
GEZELLIGHEID Mijn lieve Saartje
BloemlezGez1834 (1834), p9 [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.4E.3d.3EGeen hart blijft voor de liefde vrij, / Men ademt [...] Dat vrij een vrek, enz.  
DE LIEFDE Dat vrij een vrek zijn schijven telt
BloemlezGez1834 (1834), p9 [nr. 13]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D.2E.2E.3F.4G.3FDat zij gevierd worden en verëerd, / Men haar [...] Laatstmaal als ik in 't Maisaizoen  
DE SCHOONE KUNNE Laatstmaal toen ik in het meiseizoen
BloemlezGez1834 (1834), p10 [nr. 14]
.4A.3B.4A.3B.3C.3C.4D.3DKom Harmonika bekoren, / Toen Belzoni zich liet hooren Wat is ons al vreugd gegeven  
HARMONIE Wat is ons al vreugde gegeven
BloemlezGez1834 (1834), p11 [nr. 15]
4a 4a 4B 4BMen mag met roem van haar gewagen, / Daar deze [...] Avec les yeux dans le village  
TOONEELLIEFHEBBERIJEN Avec les jeux dans le village
BloemlezGez1834 (1834), p11 [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DOok lof zij u die de ooren streelt, en lieflijk [...] Het was van daag enz.  
MUZIEK Het was vandaag zo vreselijk heet
BloemlezGez1834 (1834), p12 [nr. 17]
.4A.2A.3B.4A.3BWij zagen in het Oude Jaar, Hoezee! / Het toch [...] Gij die thuns [!] zijt, enz.  
DE ZEGEN IN 'T OUDE JAAR GENOTEN Al is ons prinsje nog zo klein
BloemlezGez1834 (1834), p12 [nr. 18]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.3BVeel geluk dan, waarde Vrinden! / In het Nieuw [...] Willen wij genoegen smaken  
GELUKWENSCHEN IN 'T NIEUWE JAAR Der dumme Gärtner
BloemlezGez1834 (1834), p13 [nr. 19]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4e 4DDat de wijnstok lang moog' bloeijen, / Meermaal [...] Arm en nedrig enz.  
DE WIJN Arm en nederig is mijn hutje
BloemlezGez1834 (1834), p13 [nr. 20]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4f 4EAls 't einde is goed is alles goed / Dat men ten [...] Al is ons Prinsje enz.  
NOG EEN GLAASJE Al is ons prinsje nog zo klein
BloemlezGez1834 (1834), p14 [nr. 21]
.4A.4A.4B.4BEen' vollen beker / Dan slaapt gij rustig in [...] Schept vreugde in 't leven  
DRINKLIED Schep vreugde in het leven
BloemlezGez1834 (1834), p15 [nr. 22]
.2a.3B.2c.2B.4D.4D.4E.3FIs 't nu geen tijd om in te schenken? / Wis, [...] [geen wijsaanduiding]  
ALGEMEEN DRINKLIEDJE
BloemlezGez1834 (1834), p17 [nr. 23]
.4a.4B.4a.4B 4c.4D 4c.4DWat is de ziel van al 't vermaak? De Wijn! / Wat [...] [geen wijsaanduiding]  
DRINKLIED Al is ons prinsje nog zo klein
BloemlezGez1834 (1834), p18 [nr. 24]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1B.1BIk en mijn Fleschje zijn altijd te zamen, / [...] Ich und mein Fläschen sind immer beisammen  
DRINKLIED
BloemlezGez1834 (1834), p19 [nr. 25]
4a 4B 4a 4B 1C 1C 1C 1C 2d 3d.4CKomt Broeder, komt! dat glaasjen, / Moet lustig [...] [geen wijsaanduiding]  
GEZELSCHAPSLIED Herr Bruder nimm das Gläschen ?
BloemlezGez1834 (1834), p21 [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.1E.1E.1E.1E.3EDe Koning aller dranken werd geboren, / Zoo ras [...] De tijd vervliegt enz.  
DE WIJN
BloemlezGez1834 (1834), p23 [nr. 27]
.5a.3B.5a.3BKomt laat ons drinken, / Zoo lang de flesch wat [...] Schept vreugde in 't leven  
DE WIJN Schep vreugde in het leven
BloemlezGez1834 (1834), p25 [nr. 28]
.2a.3B.2a.2B.4C.4C.4D.3e.2a.4F.2a.2FWaarom zouden wij niet drinken? / Wijl het heel [...] [geen wijsaanduiding]  
LOF DER WIJN Waarom zouden wij niet drinken
BloemlezGez1834 (1834), p29 [nr. 29]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4DIs niet de wijn de drank der goden, / Is niet de [...] Contre le chagrin de la vie  
DE WIJN Contre les chagrins de la vie
BloemlezGez1834 (1834), p31 [nr. 30]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D


tabelbreedte