Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWilt gij recht gelukkig leven, / Vrienden! hoort [...] Coeur sensible, coeur fidèle  
Het waar geluk Coeurs sensibles coeurs fidèles
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p3 [nr. 1]Wat ziet men in ons Belgenland / Thans vele [...] Ik ben een meisken als mijn moeder  
Het bedrog der wereld Ik ben een meisje als mijn moeder
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p4 [nr. 2]De wereld wordt staag omgekeerd, / Gelijk ons de [...] De boer zal 't al betalen  
De verblindheid van den mensch De wereld is in rep en roer
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p7 [nr. 3]Ach! hoe zoet is het vrij te leven! / Ach! hoe [...] En avant marchons  
De nieuwe liberteit La Parisienne
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p8 [nr. 4]Quel bonheur, quel bonheur, / Que j'ai, jolie [...] A ce soir, à ce soir  
De Waal en het Gentsche Groenselmeisken A ce soir à ce soir
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p11 [nr. 5]Twee werkliên stonden lest op straat / Van dier [...] Femmes, voulez-vous éprouver  
Het volk wordt in alles den uil gemaakt Femmes voulez-vous éprouver
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p14 [nr. 6]Pier, onze oude goede vriend, / Kwam gistren uit [...] [geen wijsaanduiding]  
Pierlala Pierlala
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p16 [nr. 7]Welk is het voorwerp onzer vreugd? / Het vlas! Van den koekoek  
De Vlasnijverheid Al is ons prinsje nog zo klein
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p18 [nr. 8]Ik ben een ronden vlaamschen jongen, / Steeds [...] Van de Brabançonne  
Lied van den Vlaamschen Jongen Brabançonne
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p21 [nr. 9]Wat zegt gij, moeder, van den tijd, / Sprak een [...] Ik ben een meisken als mijn moeder  
De oude liedjes zijn de beste Ik ben een meisje als mijn moeder
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p22 [nr. 10]Zoo droevig arm is nu des werkmans leven, / In [...] T'en souviens-tu  
Wat de Werkman vraagt Te souviens-tu
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p24 [nr. 11]Hoort eens, 'k heb gistren nacht gedroomd / Dat [...] van Pierlala  
De goede oude tijd Pierlala
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p26 [nr. 12]Vivat het uitzet bier! / Wie en zou het niet meugen van joup, joup, joup, tra la la la  
De vroolijke Jongen Van Joep Joep
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p30 [nr. 13]Schept moed, alles à la vapeur, / In ons [...] C'est l'amour, l'amour, l'amour, enz.  
De Stoom-machinen C'est l'amour l'amour l'amour
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p31 [nr. 14]Als men de wereld wel doorziet, / Wat ziet men [...] A la façon de barbari mon ami  
De Mode en de Tijd Faridondaine
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p34 [nr. 15]Schept moed, en staakt al uw getreur / Ons gulden [...] De boer zal 't al betalen  
Tijdsbespiegeling De wereld is in rep en roer
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p35 [nr. 16]De Belgen ten allen kant, / Die veel hebben [...] C'est l'amour, l'amour, l'amour  
Vera-Paz C'est l'amour l'amour l'amour
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p37 [nr. 17]Lestmaal kwam Pierlala naar Gent, / Hij wendde [...] van Pierlala  
De Polka en de Pataters Pierlala
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p40 [nr. 18]Alles blinkt nu wonder schoone, / 't Is parbleu! [...] Hoe gelukkig is die Bette  
De Eeuw van Klatergoud Hoe gelukkig is die Bette
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p42 [nr. 19]Francies, een brave boerenzoon, / Het puik van al [...] Femmes voulez-vous éprouver  
De bedrogen Boerin Femmes voulez-vous éprouver
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p44 [nr. 20]Eenen boer, eenen boer, / Heeft somtijds wel [...] A ce soir, à ce soir  
Boerenpoets A ce soir à ce soir
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p45 [nr. 21]Ja, boerkens klaagt maar voort, / Het kan toch al [...] o Dieu des fibustiers  
't Zal beteren
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p47 [nr. 22]Daar was onlangs een scharensliep, / Die luiders [...] de boer zal 't al betalen  
De nieuwe Schaarslijper De wereld is in rep en roer
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p49 [nr. 23]'t Is God lof zoover gekomen, / Wij zijn al te [...] Halte-là, la garde royale est là  
De Garde komiek Halte-là la garde royale est là
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p50 [nr. 24]Wat was er van ouds af een schand? / Het kruis Van den koekoek  
Het Kruis Al is ons prinsje nog zo klein
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p51 [nr. 25]Onze Draak, onze Draak, / Baart veel droefheid en [...] A ce soir, à ce soir  
Smeekschrift der Gentsche Burgers A ce soir à ce soir
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p53 [nr. 26]Gij vraagt mij dus alweer een lied, / Maar hoe [...] Femmes, voulez-vous éprouver  
De Kasseien Femmes voulez-vous éprouver
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p54 [nr. 27]Ach! mochten wij haast zijn bevrijd / Van die [...] De boer zal 't al betalen  
Of het waar is! De wereld is in rep en roer
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p56 [nr. 28]Ons Pier kwam onlangs weer uit 't graf, / Hij [...] van Pierlala  
De vervalsching der Eetwaren Pierlala
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p57 [nr. 29]Zeg, ministerken, / Waarom spaart gij niet meer? van het Kwezelken  
Het spaarzaam Ministerie
SnoecksLb1900 ([1830+] [ca. 1900?]), p60 [nr. 30]


tabelbreedte