Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAbraham den goeden Vader, / Al scheyden hy en Loth Schoon lief gy zyt prys weert alleyne  
HET EERSTE, Zynde een Scheyd liedt Schoon lief gij zijt prijs waard alleen
LusthofG1732 (1732), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle mijn hoop, mijn troost, mijn toeverlaet / [...] Gebenedijdt ô myn ziel altijd den Heer  
Een aardig trommelaartje
LusthofG1732 (1732), p3 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een Hert gejaeght, O Heere, / Dat versche [...] [geen wijsaanduiding]  
Den xlij. Psalm Davids Psalm 042 Datheen
LusthofG1732 (1732), p4 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl staen wy nu als bloemen / En bloeyen op het velt O Bruydegom verheven  
Fortuin helaas
LusthofG1732 (1732), p6 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAn Godt alleen haer trouwe geven: / Met hem [...] O kars-nacht schoonder dan de dagen  
't Maegde-Ciersel O kerstnacht schoner dan de dagen
LusthofG1732 (1732), p9 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAnhoort een liedt gy Adams zaet, / Siet dat gy [...] Ontwaeckt gy menschen over al  
Te mei als alle vogels zingen
LusthofG1732 (1732), p10 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAnhoort een liet te samen al / Die lust hebt tot [...] Gy Volckeren des aertryks al  
Psalm 100 Datheen
LusthofG1732 (1732), p12 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAnhoort u roep al t'samen / Lieve Broeders en [...] Als wy om 't recht des Heeren  
Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
LusthofG1732 (1732), p13 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroeders eersamen,, als gy present / In 's Heeren [...] O Jonckheidt goene [!],, bloeyende Jeugt  
Een Scheyd-Liedt Lief uitverkoren lief triomfant
LusthofG1732 (1732), p16 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroeders en Susters hier vergaert, / Dit liet is [...] Johannes sprack met woorden soet  
Een Nieuw-Jaers Liet Geef mij te drinken naar mijn dorst
LusthofG1732 (1732), p17 [nr. 10]
a b a b b c b c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroeders en Susters t'samen, / Een liedeken te ramen Van de 6. Psalm  
Psalm 006 Datheen
LusthofG1732 (1732), p20 [nr. 11]
a a b c c b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroeders en Susters vreest doch niet, / Al zijt [...] Dochters van Sara hoort en verstaet  
Ik heb gedragen wel zeven jaar
LusthofG1732 (1732), p22 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroeders, vrienden generale, / En laet doch u [...] Als 't begint  
LusthofG1732 (1732), p24 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBruydegom en Bruyt t'zamen, / Ick schenck u een [...] Een Liet wil ick gaen singen  
Een Bruylofts-Liedt Babel is nu gevallen
LusthofG1732 (1732), p25 [nr. 14]
a b : / c c d e d /
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus zijnde verresen, / Heeft veertigh dagen hy Godt sprack in verleden Tyden  
Van Jonas
LusthofG1732 (1732), p28 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDanck wilt tot Godt opheven / Met herten verblijdt Als 't begint  
LusthofG1732 (1732), p30 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Aerd' is onses Godts voorwaer, / En wat sy [...] [geen wijsaanduiding]  
Den xxiiij. Psalm Psalm 024 Datheen
LusthofG1732 (1732), p33 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heere sijn heyligen soet, / Nimmermeer sal verlaten Een goet nieuw Lied dat is bedacht  
Het jaar is langer dan de dag
LusthofG1732 (1732), p34 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lof en prijs gantsch over al, / Met herten [...] Het Pasche-Feest in Israel  
Den cxj. Psalm Psalm 024 Datheen
LusthofG1732 (1732), p35 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDer Heyd'nen Goden zijn seer veel, / Van goude, [...] O lieve menschen over al  
O lieve mensen overal
LusthofG1732 (1732), p36 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes boos-doenders wille seer quaet, / Getuygt [...] Ryst uyt den slaep gy 's Heeren Knegt  
Den xxxvj. Psalm Psalm 068 Datheen
LusthofG1732 (1732), p37 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDewijl de tijdt voor handen is, / Dat wy hier [...] Gy kleyne Christen hoopken och  
Een Scheyd-liet Wenn mein Stündlein vorhanden ist
LusthofG1732 (1732), p38 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie den wille des Heeren / Weet, ende niet en doet Als 't begint  
Hoe zalig zijn de landen
LusthofG1732 (1732), p40 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Godes naem te recht sal roepen aen, / Moet [...] Ick heb den Heer lief, want hy, &c.  
Van 't wel bidden Psalm 116 Datheen
LusthofG1732 (1732), p41 [nr. 24]
a b b a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie niet en gaet in der Godtloosen raet, / Die op [...] Tot u, ô Godt, Vader gebenedydt  
Den eersten Psalm Psalm 001 Datheen
LusthofG1732 (1732), p42 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie wil na 't Nieuw Jerusalem, / Die stae vroegh [...] O Heer ansiet al myn lyden groot  
Het voer een knaapje over Rijn
LusthofG1732 (1732), p43 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen d' Herders in der nacht, / Haer Schaepjens [...] Myn ziel maeckt groot den Heer  
Kars Liedt Lofzang van Maria
LusthofG1732 (1732), p44 [nr. 27]
a a b c c b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen gebroken hert na Godts behagen, / Om na te [...] Een reyn herte, een vernieut leven  
Een Venus' diertje heb ik uitverkoren
LusthofG1732 (1732), p46 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen goet nieuw Liedt dat is bedacht / O Broeders [...] De Heere syn Heyligen soet  
Een Scheyd-liedt
LusthofG1732 (1732), p49 [nr. 29]
a b a b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Liedt wil ick gaen singen, / Dit wel gedachtig zijt Ryst uyt des doodts beswaren  
Een scheyd-Liedt Babel is nu gevallen
LusthofG1732 (1732), p50 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte