Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSoo Jubal, die 't begin / Van 't eerste Speel-werck in Ick drinck de nieuwe Most, &c.  
Hof, P.Y. van der / [...] | EER-ZANGH, Op het [...] Ik drink de nieuwe most
Crook NiHoSp1732 (1732), p15 [nr. 1]
.3A.3A.5B.5B.3C.2d 3C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenToen Godts wysheyt 't groote rond / Had gemaeckt [...] Tweede Carileen  
Hof, P.Y. van der | Nuttigheyt van het [...] Tweede Carileen
Crook NiHoSp1732 (1732), p18 [nr. 2]
4A 5A 2B 4B 2C 5C.2D 2D 2D 2E 4E 2F 2F 2F 2G 4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIs de Lucht met Nachtegalen / Deur en weder deur [...] [geen wijsaanduiding]  
Kleyn, C.G.] / C.G.K. | Op 't eerste gehoor [...]
Crook NiHoSp1732 (1732), p20 [nr. 3]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 4e 4F 4e 4F 4g 4H [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluckigh die soo, als wel eer / Geroepen wordt, [...] O! heyligh saligh Bethlehem  
Hof, P.Y. van der Hof | KINDERLYCKE [...] O zalig heilig Bethlehem
Crook NiHoSp1732 (1732), p44 [nr. 4]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch aengename dagh, / Waer in de Werelt sagh Dat Jupiter sijn Throon  
HEUG'LYCKE GEDACHTENIS, Van de Mensch-werdinge en [...] Ik drink de nieuwe most
Crook NiHoSp1732 (1732), p45 [nr. 5]
.3A.3A.5B.5B.3C.2d 3C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T is heden tydt, myn ziel, dat gy Godt prys [...] Ay! Schoone Nymph  
Hof, P.Y. van der Hof] | NIEUW'-JAERS-LIEDT Ach schoonste nimf aanzie
Crook NiHoSp1732 (1732), p47 [nr. 6]
.6A.3B.6A.3B.5c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNoyt sal tydts vermogen / Hebben soo veel kracht Aertje die is aerdig, &c.  
Danckb're genegentheydt van een Kindt Tegen sijn' [...] Corydon ontstoken
Crook NiHoSp1732 (1732), p49 [nr. 7]
3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYder op-slagh van myn oogen / Stelt my in een [...] Selden siet men dat gebroeders, &c.  
Godtsaligh voor-nemen, Voor YSBRANDT JANSZ. VAN DER HOF Rozemond die lag gedoken
Crook NiHoSp1732 (1732), p51 [nr. 8]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPronckt' oyt een trouwe Soon, / In 't slepen van [...] O! schoon Cariclea  
Kinderlycke Edelmoedigheydt, Voor PIETER JANSZ. [...] Ach schone Cariclea
Crook NiHoSp1732 (1732), p52 [nr. 9]
.3A.5B.3A.5B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeef ons, ô Goude Sinte-klaes! / Een gifte die [...] Prins Robbert, &c.  
St. NICLAES-GIFT Voor GERRIT JANSZ. VAN DER HOF Prins Robberts mars
Crook NiHoSp1732 (1732), p53 [nr. 10]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is de werelt? / Anders niet als ydelheyt Mijn Heer Lalande  
'S WERELTS YDELHEYT Mijnheer Lalande
Crook NiHoSp1732 (1732), p55 [nr. 11]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4a 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer een Maeght de Tafel deckt, / En brenght [...] Prins Robberts Mars  
Noyt sonder Zout,, uw' Maeltijdt houdt Prins Robberts mars
Crook NiHoSp1732 (1732), p57 [nr. 12]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy dancken u, ô Heer! / Dat ghy ons, tot uw' eer Dat Jupiter sijn Throon, &c.  
Hof, P.Y. van der | MORGEN-ZANGH Ik drink de nieuwe most
Crook NiHoSp1732 (1732), p59 [nr. 13]
.3A.3A.4b 1C.4b 1C.3D.2e 3D.4e 3F.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen wijse Salomon, / Die door de stralen van sijn [...] O schoon Cariclea, &c.  
Een Vorst die Isr'el Wetten gaf / Maent ons van [...] Ach schone Cariclea
Crook NiHoSp1732 (1732), p64 [nr. 14]
.3A.5B.3A.5B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVaert wel ô werelt, die in 't oogh / Een schoone [...] Jonck-vrouw wat ick u vragen laet  
LIEDT Jonkvrouw ik u vragen laat
Crook NiHoSp1732 (1732), p67 [nr. 15]
.4A.3B.4A.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Man, die met den goddeloosen / Geen kennis [...] Nerea schoonst' van, &c.  
ZANGH Nerea schoonste van uw geburen
Crook NiHoSp1732 (1732), p70 [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wie in Godt gelooft, / En hem van herten soeckt O boose domme Jeught, &c.  
LIEDT Als ik uit wandelen ga
Crook NiHoSp1732 (1732), p73 [nr. 17]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnsterffelijcke Godt en Heer, / Ick buygh voor [...] Onse Vader in Hemelryck, &c.  
Zoutman, J. | AVONDT-GEBEDT Onze vader in hemelrijk
Crook NiHoSp1732 (1732), p73 [nr. 18]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wie op Aerd' gerust wil leven, / Ontbloot van [...] Van de thien Geboden  
Zoutman, J. | WARE RUST DER ZIELEN Tien geboden
Crook NiHoSp1732 (1732), p74 [nr. 19]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlmachtig Godt, dit is mijn bede, / Verhoort my [...] [geen wijsaanduiding]  
TOT GODT
Crook NiHoSp1732 (1732), p75 [nr. 20]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy dancken u ô Godt! / Dat ghy dees' Leeraer tot Dat Jupiter sijn Throon, &c.  
Hof, P.Y. van der | DANCK-LIEDT Tot [...] Ik drink de nieuwe most
Crook NiHoSp1732 (1732), p77 [nr. 21]
.3A.3A.5B.5B.3C.2d 3C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe vlucht de vlugge tydt voor-by! / Niet anders [...] Doen Daphne d' overschoone Maeght, &c.  
Kleyn, C.G. | Nieuwe-Jaers gedachten Toen Daphne de overschone maagd
Crook NiHoSp1732 (1732), p81 [nr. 22]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D 4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Meysje, in wiens Jaren / Men nu drie sesjes telt 't sa Trompen en Trompetten  
Geboorte-zangh aen de selve [W. v. R.] La marine
Crook NiHoSp1732 (1732), p96 [nr. 23]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Soete Meysje! 't is, / (Indien ick niet en mis) Cupido onlanghs geleen, &c.  
Kleyn, C.G. | VERJAER-DEUNTJE Questa dolce sirena
Crook NiHoSp1732 (1732), p107 [nr. 24]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAmaril, nu sien ick, dat / Het geval in alle dinge Laura sat lest aen een Beeck  
Leanders Minne-suchten, uyt-geboesemt tegen [...] Laura zat laatst bij de beek
Crook NiHoSp1732 (1732), p111 [nr. 25]
4A 4b 4A 4b 4b 4C 4d 4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick onlanghs most missen / Het stralend' [...] O schoone Personagie  
Sei tanto graziosa
Crook NiHoSp1732 (1732), p112 [nr. 26]
.3a.5B.3a.5B.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIs dit het loon voor al myn trouwe daden, / En [...] Ey! schoone Nymph, &c.  
Ach schoonste nimf aanzie
Crook NiHoSp1732 (1732), p113 [nr. 27]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer gaet ghy weder henen, / O snoode Amaril! Verdwaelde Koninginne  
Verdwaalde koningin
Crook NiHoSp1732 (1732), p113 [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy vliedt, ô Amaril, door het betrachten / Van [...] Mocht ick, ô Swaentje, &c.  
Sarabande Pinel
Crook NiHoSp1732 (1732), p114 [nr. 29]
.5a.5B.5a.5B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! nu is al mijn hoop / En yd'le waen verdwenen De Liefde voort-gebraght  
De liefde voortgebracht door rein geloof
Crook NiHoSp1732 (1732), p115 [nr. 30]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d.1d.1d.1d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte