Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanVeldbewooners! Akkerlieden! / Steun en zegen van [...] [geen wijsaanduiding]  
AAN DE LANDLIEDEN
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p1 [nr. 1]
4a 4B 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod is goed! ik wil Hem looven, / Hem, die alles [...] Zalig Weezen, vol genade  
I Vals hart waar is dijn zweren
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p3 [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe snakt een teder wicht / Bij 't eerste leevenslicht Psalm XIX  
II Psalm 019 Datheen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p5 [nr. 3]
.3A.3A.3B.3C.3C.3B.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie geen harde, vaste spijzen / Draagen kan drink [...] Psalm XLII  
III Psalm 042 Datheen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p7 [nr. 4]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaar gaat de zaaijer op en neêr, / En draagt het [...] Ps. XVII  
I Psalm 017 Datheen (FOUTIEF)
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p9 [nr. 5]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Stap gestadig heen en weêr, / 'k Strooi het [...] Psalm LXXV  
II Psalm 075 Datheen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p11 [nr. 6]
4A 4B 4B 4A 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoo, Landman! zoo weêr aan het zaaijen! / Ja [...] Daar is het oude Jaar verdwenen  
III. SAMENSPRAAK TUSSCHEN eenen LANDMAN en ZYN [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p13 [nr. 7]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenToen Boäs, die opregte man, / Zoo teêr van hart [...] Het vinnig straalen van de zon  
BIJ HET MAAIJEN Het vinnige stralen van de zon
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p16 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSa! lustig, mijn Vrinden! / Brengt bundelen aan Zwijgt winden, gij stroomen  
OP HET DORSSCHEN Zwijg winden gij stromen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p18 [nr. 9]
.2a.2B.2c.2B.2d.2E.2f.2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet uitgedorschte graan / Wordt in geen' zak gedaan Psalm III  
OP HET WANNEN Psalm 003 Datheen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p21 [nr. 10]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenElk kan hier zijn keuze vinden. / Al wat men [...] Wie sleet heuchelijker dagen  
OP DE MARKT Petit Bordeaux
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p23 [nr. 11]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelkom, welkom, lieve regen, / Op het [...] Hoog, om hoog mijn ziel naar boven  
OP DEN REGEN Un jour m'en allais seulette
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p25 [nr. 12]
4a 4B 4a 4B.3C.3C 5d.3C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt! lieve Schaapjes! hier is 't goed / Hier [...] Psalm C  
DE JONGE HERDER Psalm 100 Datheen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p27 [nr. 13]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe teder is dit zuigend vee. / Het kan niet met [...] Psalm LXVIII  
DE HERDER MET DE LAMMETJES Psalm 068 Datheen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p29 [nr. 14]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn herder hoorde laatst bij 't vee / Een [...] O minnelijkste Immanuel  
DE HERDER MET HET KREUPEL SCHAAPJE Het vinnige stralen van de zon
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p30 [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.2C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenScheerder! scheer uw schaapje zacht, / Kwets het [...] Psalm CXXXVI  
HET SCHAAPSCHEREN. I Psalm 136 Datheen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p32 [nr. 16]
4A 3B 4A 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet scheeren der Schaapen / Is altoos een feest Zwijgt winden, gij stroomen  
[HET SCHAAPSCHEREN] II Zwijg winden gij stromen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p35 [nr. 17]
.2a.2B.2a.2B.2c.2D.2c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZal een lootje wortlen schieten, / 't Worde door [...] Zielen, die geneigd tot lieven  
HET BOOMKWEEKEN Si c'est pour mon pucelage
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p38 [nr. 18]
4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIndien men 't onbesuisde veulen / Niet vroeg aan [...] De tien Geboden  
DE KINDERSCHOOL Tien geboden
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p41 [nr. 19]
.4a.4B.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom! mijn medesterv'ling! kom, / In de School van [...] Ps. CXXXVI  
DE SCHOOLE VAN HET CHRISTENDOM Psalm 136 Datheen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p44 [nr. 20]
4A 4A 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe stomme dieren kennen / Den geenen, die hen voêrt ô Jesus vol genade  
HET CATECHIZEEREN Bonen plukken
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p49 [nr. 21]
.3a.3B.3c.3D.3e.1e.1e.3f.3G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDees dag is weêr voorbij; / Mijn God bewaarde mij Al is 't van kruis en leed  
AVONDLIEDEREN. I. Fortuin helaas
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p52 [nr. 22]
.3A.3A.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn schepper, en mijn Heer! / Gij hebt mij heden weêr Psalm III  
[AVONDLIEDEREN] II Psalm 003 Datheen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p54 [nr. 23]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer! wat zijt Gij goed! / 'k Wil, ik zal U prijzen Psalm LXXXI  
MORGENZANGEN. I. Psalm 081 Datheen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p56 [nr. 24]
3A 3b 3A 3C 3C 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Mag dan weêr, verkwikt, / Uit den slaap ontwaaken Psalm LXXXI  
[MORGENZANGEN] II Psalm 081 Datheen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p58 [nr. 25]
3A 3b 3A 3C 3C 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenElk is op zijn wijz' verheugd. / De onberaaden [...] Zoet gezelschap  
OP OUDEJAARSAVOND Gavotte à la fronte
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p60 [nr. 26]
4A 4A 4b 4C 4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoo wordt ons weêr het leeven, / Door 's Hemels [...] Psalm VI  
OP NIEUWJAARSDAG. SAMENSPRAAK tusschen JACOB, [...] Psalm 006 Datheen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p63 [nr. 27]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


27 resultaten

tabelbreedte