Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO Phillis! 'k offer u myn Zang: / Want Phebus wil [...] Als ik myn Phillis kussen mag, &c.  
OPDRACHT AEN PHILLIS Als ik mijn Phyllis kussen mag
ApNwjg1745a (1745), p17 [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO yslyk Vee, verwoede Die---ren! / Gestaeg op [...] Bedroefde Ziel laet af, &c.  
VLOYE VLOEK, OP EEN SLAPELOOZE NAGT Bedroefde ziel laat af van klagen
ApNwjg1745a (1745), p19 [nr. 2]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.4d.3E.3E 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk ban de Vryheid uyt myn zinnen. / En Dompel z' [...] Hier heeft myn Rozemond bescheiden  
Hier heeft mij Rozemond bescheiden
ApNwjg1745a (1745), p21 [nr. 3]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZilvia ging onlangs stewaerd treden, / Wanneer [...] Pistolet  
LANTURLU PERFORS Pistolet
ApNwjg1745a (1745), p22 [nr. 4]
5a 5a 5b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen den Oever van een Beek, / Vond Colyn zyn Herdr'inne CONTRE DANS  
ApNwjg1745a (1745), p24 [nr. 5]
4A 3b 4A 3b 4C 4C.4D.4D 3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCarileen! gaet gy heen! / Ach blyft my dog getrouw Studente Marsch  
Studentenmars
ApNwjg1745a (1745), p26 [nr. 6]
2A 2A.3B 2C 2C.3B 3D 4D 7E 6F 4F 4G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Aengenaem en geurig bloozen, / Dat uw Wangen [...] Belle Brune qui Jadorre: &c.  
Belle brune que j'adore
ApNwjg1745a (1745), p27 [nr. 7]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat trekt, Marquet wat trekt / Wat trekt, Marquet [...] Marsch  
ApNwjg1745a (1745), p28 [nr. 8]
.1A.2A.1A.2A.2A [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer de Winter neemt begin, / Myn Vriendin Wat is 'er meerder Vreugd op Aerd  
Wat is er groter vreugde op aarde
ApNwjg1745a (1745), p31 [nr. 9]
.4A 2A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Ben in verlegenheyd, / Meer als men wel zou minnen [geen wijsaanduiding]  
Air voor Climeene, als haer Ed: my verzogt tot zingen
ApNwjg1745a (1745), p32 [nr. 10]
.3A.3b.3C.4d.4C.4C.4d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Ben nu vry, / Van de slaverny [geen wijsaanduiding]  
RIGOUDON
ApNwjg1745a (1745), p33 [nr. 11]
2A 3A.2B.4B.2C.2C.2D 3D.3D.2E.3E.2F.3E.4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu de Mey tyd is gekoomen, / En de boomen Poliphemus  
Gedagten op het buiten leven Polyphemus aan de stranden
ApNwjg1745a (1745), p34 [nr. 12]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô Soete Jeugt, zoo vol geneugt, / Wat baert uw [...] Allemande  
Op een Aerdig voorval Allemande Ik prees weleer
ApNwjg1745a (1745), p38 [nr. 13]
.2A.2A.5A.2A.2A.3A.2B.5C 4C.3C.2B.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBekoorlyk Meisje Galatetie, / Zeg zoete [...] Als ik Aenzie de Heldere Stralen  
Uytnodiging aan Galathea Als ik aanzie de heldere stralen
ApNwjg1745a (1745), p41 [nr. 14]
.4a.4a.4b.4c.4c.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen grooter vreugd op Aerd, / (Wat dat men ook [...] Schoon dat ik onder 't Groen  
DRINKLIED Schoon dat ik onder het groen
ApNwjg1745a (1745), p42 [nr. 15]
.3A.3b.3b.3A.3A.3c.3c.3D.3D.3e.3e.3F.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel wat of Cupido weer schord? / Zeg Beuling is [...] Ey lieve Jan, &c.  
DEN VERLEEGEN CUPIDO Pots honderdduizend slapperment
ApNwjg1745a (1745), p44 [nr. 16]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ik u kuische Reen, / Carileen [geen wijsaanduiding]  
AEN CARILEEN Wat is er groter vreugde op aarde
ApNwjg1745a (1745), p46 [nr. 17]
4A 2A 4b 4C 4C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenToen ik laest myn Geytjes Wyden, / Aen een [...] Belle Brune, &c.  
HERDERS ZANG Belle brune que j'adore
ApNwjg1745a (1745), p47 [nr. 18]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenClimeen ik ben op nieuw gewondt, / Door 't kusje [...] 't Was middag aen de Zuyder Son  
KUSJEN AEN CLIMENE Het was in de zoete maand van mei
ApNwjg1745a (1745), p50 [nr. 19]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVliegt Minnezugjes bly van zin, / Naer Silvia myn [...] Als 't voorgaende  
Het was in de zoete maand van mei
ApNwjg1745a (1745), p51 [nr. 20]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChampanje zoet van geur, / Die met u frisse kleur Als 't begint  
TRYNJE EN WYNTJE Ik voer al over zee ?
ApNwjg1745a (1745), p52 [nr. 21]
.3A.3A 2B 2B 2c 2c.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenA. A. A. Myn Lief Clorenia, / Is nu heel in myne Magt A. a. a. Huc Cito Pocula  
DE VERLIEFDE SCHOOLVOS A a a valete studia
ApNwjg1745a (1745), p53 [nr. 22]
1A 1A 1A.3A 4B 4B 1A 1A 1A.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWyl ik Amaril moet derven, / Zoo moet ik sterven Le Printemps Rapel aux Armes  
AEN AMARIL Le printemps rappelle aux armes
ApNwjg1745a (1745), p55 [nr. 23]
4a.2a 4a.2B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Heb myn Hart u opgedragen, / Met veel behagen Als 't voorgaende  
CLORIS EN ROOSJE Le printemps rappelle aux armes
ApNwjg1745a (1745), p56 [nr. 24]
4a.2a 4a.2B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPoint de Chagryn dans nôtre vie, / By jonge [...] Vrinden zou men niet Vrolyk wezen  
OP PHILLIS VERJAERDAG Point de chagrin dans notre vie
ApNwjg1745a (1745), p57 [nr. 25]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel wat leefter op der Aerde, / 't Geen de Min [...] [geen wijsaanduiding]  
MENUET VAN GEMINIANI Menuet in D Geminiani
ApNwjg1745a (1745), p58 [nr. 26]
4a 4B 4a 4B 2C 2C 2D 3D.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDry Mans oit Orienten, / Is 't niet ien wondre sauk Attande moi sous lorme  
Een Nye Vloams Liedeken Jente, Door de [...] Attendez-moi sous l'orme
ApNwjg1745a (1745), p60 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTyter laestmael aen een Boom / Aen een [...] [geen wijsaanduiding]  
De Klagende Tyter verrast
ApNwjg1745a (1745), p62 [nr. 28]
4A 4A 4b 4C 4C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJe suis un marchant des Alumettes, / En voulez [...] [geen wijsaanduiding]  
DE WAEL MET DE ZWAVELSTOK Je suis un marchand d'allumettes
ApNwjg1745a (1745), p64 [nr. 29]
.4a.4B.4a.4B 6c.4a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Engelin, myn liefste vol van Waerde, / 'k [...] Pistolet  
MINNE KLAGT Pistolet
ApNwjg1745a (1745), p65 [nr. 30]
.5a.5a.5b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte