Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAch Fillis lief, / Myn hartedief [geen wijsaanduiding]  
ZANG Aan FILLIS Ach Phyllis lief mijn hartedief
NThMinnewit(2)1731 (1731), p3 [nr. 1]
.2A.2A.3b.2C.2C.3bDartel Venus wigt, / Met u boog en schigt Hey wie wil 'er mee  
ZANG Hé wie wil er mee
NThMinnewit(2)1731 (1731), p5 [nr. 2]
3A 3A 3B 3C 3D 3D 3D 2C 3E 3E.4F 3G 3G 2H 2H 3FWel gebuer, hoe staet u 't hooft / Dus soo [...] Sinter klaes goedt heilig man  
Aerdige samen-spraeck Belle Iris
NThMinnewit(2)1731 (1731), p7 [nr. 3]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4DLief 'k zal u zoo dikmaals kussen: / Als de Mussen 'k zal u zo veel kusjes geven  
ZANG Ik zal u zoveel kusjes geven
NThMinnewit(2)1731 (1731), p8 [nr. 4]
4a 2a 4B 4a.2B.2BKom helden, ruk nu wakker voort, / Drink uyt is [...] Mars van Villars  
ZANG Mars van Villars
NThMinnewit(2)1731 (1731), p10 [nr. 5]
.4A.4A.4B.4B 2C 2C 2C.2B.2D 3D.4D 4E 2E [...]Ach Filis lief, die, door uw zoet geluit, / My [...] O stille nagt  
ZANG O stille nacht
NThMinnewit(2)1731 (1731), p11 [nr. 6]
.5A.6A.5b.6b'k Had onlangh Cupidoos macht, / En syn pyl en [...] Hadt ick 't oyt wel eer gedocht  
MINS vergeefse tegenstandt Gavotte d'Anjou ?
NThMinnewit(2)1731 (1731), p12 [nr. 7]
4A 4A.4A 3b 3b 4C 4CSchep moet myn waarde Lief, myn heil, myn tweede [...] Myn Ziel, zo u de Min  
ZANG Mijn ziel zo u de min krijgt
NThMinnewit(2)1731 (1731), p13 [nr. 8]
.6a.6B.4a.6BO zoete nacht kost ge in Eeuwigheit duuren! / Dan [...] God'lyk ontzag  
ZANG Goddelijk ontzag dat de stoutste doet beven
NThMinnewit(2)1731 (1731), p14 [nr. 9]
.4a.4a.4B.1C.1C.2d.4d.4BLaat ik, myn Engelin, u harte doch bekooren; / 'K [...] De droefheit kan geen plaats &c.  
VRYERY Tusschen een Oud Man, en jonge Dochter De droefheid kan geen plaats meer in mijn [...]
NThMinnewit(2)1731 (1731), p15 [nr. 10]
.6a.4B.4a.5B.4c.4c.6D.6DWanneer sult gy Cypres-godin; / Myn sugt en [...] Courante la bare  
SILVESTER Minneklacht, over zyn schyn-wrede SYLVIA Allez où le sort vous conduit
NThMinnewit(2)1731 (1731), p18 [nr. 11]
.4A.5b.4b.5A.4C.5C.5d.2E.2d 3EWel overschoone Rosaniere / hoe langh sult gy in [...] kars-nacht  
De Klagende PHILANDER, over syn schyn-soete ware Droom O kerstnacht schoner dan de dagen
NThMinnewit(2)1731 (1731), p19 [nr. 12]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BHa Min-godin die voor veel Jaren, / Nam op 't [...] Soeten Engelin  
Cupidoos Minne-klacht Zoete engelin mijn uitverkorene
NThMinnewit(2)1731 (1731), p20 [nr. 13]
.4a 4B 5a 4B.5c 5c 4D 5DO Bachus, wilt ons doch vermaaken, / En doet ons [...] Ach hoe gezegent is het Likken  
DRINKLIED A boire à boire
NThMinnewit(2)1731 (1731), p21 [nr. 14]
.4a.4a.4B.4c.4B.3d 1c 1c 1c 1cWel hoe dus myn Doosje / Dan bleeck dan weer een [...] Op een nieuwe voys  
Den nieuwen Italiaensen Prickert en Juffrou [...] Un pêcheur indigne
NThMinnewit(2)1731 (1731), p22 [nr. 15]
3a.3a 3a.3B.2c.2c 2c.2B 4BAls ik de min, / En haar banieren Ach schoone Maagd  
ZANG Écoutez bergers la musique angélique
NThMinnewit(2)1731 (1731), p23 [nr. 16]
.2A.2b.1b.3A.2C.2C.4bDe blancke Schuim-godin / Stack laast haar Soontje in Questa dulce Serena  
CUPIDOOS VERRADERY Questa dolce sirena
NThMinnewit(2)1731 (1731), p25 [nr. 17]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2c.3DVervloekte Mingodin, die my doet sterreven, / Wat [...] 'k Bid au my Lieveke  
ZAMENSPRAAK. Tussen een Dronkaart, en een Minnaar Ik bid u mijn lieveke
NThMinnewit(2)1731 (1731), p27 [nr. 18]
.6a.5B.6a.5BWat moet een Minnaer al verdragen / Soo hy niet [...] Kers-Nacht  
Proef van verdraegzame stantvastigheit, tegen [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
NThMinnewit(2)1731 (1731), p28 [nr. 19]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BWat baet het dat myn Lipjes / Bedouwen uwen mondt NOVA  
Op het kussen van een soete Juffrouw
NThMinnewit(2)1731 (1731), p29 [nr. 20]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DTerwyl ik 't al heb, wat ik kan verlangen, / Wort [...] Onlangs geleên gink ik bedroeft  
ZANG Un inconnu pour vos charmes soupire
NThMinnewit(2)1731 (1731), p31 [nr. 21]
.5a.5B.2a.2B.5B.5aOnnoemlyk, is de vreugd, daer twee vereenen, / [...] Onlangs geleên gink ik bedroeft]  
Ander Un inconnu pour vos charmes soupire
NThMinnewit(2)1731 (1731), p31 [nr. 22]
.5a.5B.2a.2B.5B.5aOnlangs ging ik uit jagen, / Met myn Roer en Hond Hoe vrolijk zouw ik Lyen  
ZANG Onlangs ging ik uit jagen
NThMinnewit(2)1731 (1731), p32 [nr. 23]
.3a 3B.2a 3B.4C.3d 3CO! mins-waerde Amstel-zon, / Ghy waer 't doen, [...] van de twee Carileen  
Noytbegonne, doch schyn-ware MINNAER Tweede Carileen
NThMinnewit(2)1731 (1731), p35 [nr. 24]
4A 5A 2B 3B,2C 4C,2D 4D 2E 4E 2F 2F 2F 2G 4GCedata fames est edendo / Mensae ponendus finnis est Ach treurt nu myn bedroefde Schapen  
Een nieuw Latyns liedt Cette cruelle
NThMinnewit(2)1731 (1731), p36 [nr. 25]
.4a.4B.4a.4B.2c 3D.2c 3D.3DIn bruyn van hayr / Blanck van Vel [geen wijsaanduiding]  
Een volmaeckte Venus-beeldt, bestaet
NThMinnewit(2)1731 (1731), p37 [nr. 26]'k Ben al lang Vrouw Venus moe gekust, / En [...] Ik belach al uw aanloklykheen  
ZANG Je me ris de toutes vos rigueurs
NThMinnewit(2)1731 (1731), p38 [nr. 27]
5A.3A.3B.3B.2C.2C.5D.5D.5E.5E.3EIk bespot myn Filles uwe list, / Gy hebt uw zelf [...] Ik belach al uw aanloklykheen  
Ander Je me ris de toutes vos rigueurs
NThMinnewit(2)1731 (1731), p38 [nr. 28]
5A.3A.3B.3B.2C.2C.5D.5D.5E.5E.3EUw gezicht, / My verplicht Quand Iris prens plaisir à  
ZANG Quand Iris prend plaisir à boire
NThMinnewit(2)1731 (1731), p39 [nr. 29]
2A 2A.1b.4b 4C.1D.1D.3e.4F.4F.4eAch! wat behaagt het Fluyte-spel, / Myn hart en [...] [geen wijsaanduiding]  
ZANG Ach wat behaagt het fluitspel
NThMinnewit(2)1731 (1731), p39 [nr. 30]
.4A.3b.4A.3b 4C.4C 4D.4D


tabelbreedte