Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAls wy tot sanck gheneghen zijn / Ons hert Godt [...] Verblijdt u lieve Christen ghemeyn  
Clock, Leendert Nun freut euch liebe Christen
Clock Lb1625 (1625), fA1r [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl woont ghy in een duyster landt, / Daer de vyandt O Godt aenhoort desen droevighen sanck  
Clock, Leendert Mag ich Unglück nicht widerstehen
Clock Lb1625 (1625), fA1v [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls wy nu zijn versaemt, / So laet ons soo 't betaemt van den 26. Psalm. Bewaert o Heer mijn  
Clock, Leendert Psalm 026 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fA3r [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlmachtich Godt, O lieve Vaer, / Wy roepen tot U [...] Vader ons in Hemelrijck  
Clock, Leendert Onze vader in hemelrijk
Clock Lb1625 (1625), fA4r [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl staen wy nu als Bloemen, / En bloeyen op het velt Met droefheyt moet ick claghen, force is my [...]  
Clock, Leendert Fortuin helaas
Clock Lb1625 (1625), fA5r [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAngst ende noot comt my te vooren, / Nu u beroep, [...] van den 43. Psalm: Neemt mijn saeck aen, [...]  
Clock, Leendert Psalm 043 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fA6r [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlmachtich Godt mijn lieve Vaer, / Tot U hef ick [...] Het is dat heyl ons comen hier  
Clock, Leendert Es ist das Heil uns kommen her
Clock Lb1625 (1625), fA7r [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlmachtich Godt, ô lieve Vaer, / Wij dancken U [...] Laet ons den Heere dancken reyn  
Clock, Leendert Nun freut euch liebe Christen
Clock Lb1625 (1625), fA7v [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenmerckt mijn alderliefste in den Heer / In een [...] van den 40. Psalm: Naer dat ick langen tijdt [...]  
Clock, Leendert Psalm 040 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fA8v [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls desen Hemel schoon hier, boven / En desen [...] In ongheluck ben ick gheboren, etc.  
Clock, Leendert In een groot ongeluk ben ik geboren
Clock Lb1625 (1625), fB1v [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAan u ghy mijn seer beminde uytghelesen, / Moet [...] Ick roep tot u met hertelijcke verlanghen  
Clock, Leendert Christelijke broeders van harten liberaal
Clock Lb1625 (1625), fB2v [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick tot u ben comen, / Uut Broederlijcker aert Ick clom op eenen Boom, etc.  
Clock, Leendert Ik klom de boom al op die mij te hoog
Clock Lb1625 (1625), fB4r [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort ghy alderliefste mijn / Hoe wee dede het [...] Doe ick lestmael by haer was, doe was ick [...]  
Clock, Leendert Kom dood tot mij ras uw gang
Clock Lb1625 (1625), fB4v [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick lach in mijn ghedachten, / En verheucht [...] van Hendrick Verstralen  
's Winters 's zomers even groen
Clock Lb1625 (1625), fB5v [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick in mijn ghepeynsen lach, / En docht om [...] Nachtegael cleyn Vogelken woudt ghy my een [...]  
Clock, Leendert Mijn heer van Valkenstein ?
Clock Lb1625 (1625), fB6v [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls twee ghespelen wel bekent / Die haken na des [...] Het gingen drie gespelen uyt  
Clock, Leendert Het zouden drie gespeeltjes goed
Clock Lb1625 (1625), fB7v [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls lieve kinders opghevoet / Wensch ick u Gods [...] Het hadde een Graef een Dochterken, etc.  
Clock, Leendert Nog weet ik eens graven dochtertje
Clock Lb1625 (1625), fB8r [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle lieve vrienden mijn / Wensch ick ghenaed' en vrede Als de Heer verkeeren wou die banden der [...]  
Clock, Leendert Als de heer verkeren wou
Clock Lb1625 (1625), fC1r [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen u Vriendinne,, goet, / Ick nu beginne,, soet Mijn ziel maeckt groot den Heer  
Clock, Leendert Lofzang van Maria
Clock Lb1625 (1625), fC2r [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlderliefste mijn,, zynde jonck van jaren, / Wilt [...] Tot u ô mijn Heer, mach ick wel droevich claghen  
Clock, Leendert Moi et mon compagnon
Clock Lb1625 (1625), fC2v [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een lidtmaet des Heeren, / Christi ghebenedijt O Syon wilt u vergaren, etc.  
Clock, Leendert Een amoureus fier gelaat
Clock Lb1625 (1625), fC3v [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een spruyt uyt Godt ghesproten, / Onverdroten van den 38. Psalm: Wilt in uwen toorn ghestadich  
Clock, Leendert Psalm 038 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fC4v [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAerdelyck wilt u doch bewysen, / Liedekens [...] Die Werelt is gheheel in roere, etc.  
Clock, Leendert De wereld is nu heel in roer
Clock Lb1625 (1625), fC5r [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlmachtich Godt, my sterckheyt gheeft, / Als my [...] Het regende seer end' ick werd nat  
Clock, Leendert Het regende zeer en ik word nat
Clock Lb1625 (1625), fC6r [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort u beroep, ghy allegaer, / Die lust hebt [...] Ick roep u, o Hemelsche Vader aen  
Clock, Leendert Schoon liefje jent zeer excellent
Clock Lb1625 (1625), fC6v [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAendachtich, wijs, en wel ghemoet, / Laet ons te [...] Wat ginck dansen door den Heerdt  
Clock, Leendert Wat ging daar dansen
Clock Lb1625 (1625), fC7v [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlmachtich Godt seer hoogh verheven / Ick roep [...] De Werelt is gheheel in roere  
Clock, Leendert De wereld is nu heel in roer
Clock Lb1625 (1625), fD1r [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenneemt mijn sak', o lieve Heer, / Mijn noot [...] Het soud' een Maegdeken vroech uyt gaen  
Clock, Leendert
Clock Lb1625 (1625), fD2v [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAnna die lieve Weduw' Vrou, / Diende den Heer [...] van den 9. Psalm: Heer ick wil u uyt [...]  
Clock, Leendert Psalm 009 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fD3r [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlmachtich Godt, comt my te baten, / Gheeft my [...] Tobias tot sterven gheneghen, etc,  
Clock, Leendert O Venus der minne godin
Clock Lb1625 (1625), fD3v [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 436

first
next 30
last

tabelbreedte