Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanComt, verwondert u hier, menschen, / Siet, hoe [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
I HET NIEUWGEBOOREN KIND Kom verwonder u (2)
Coussemaker CPF1930 (1930), p3 [nr. 1] transcr.O blyden nacht! Messias is gebooren; / O [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
II BLYDEN NAGT O blijde nacht Messias is geboren (2)
Coussemaker CPF1930 (1930), p5 [nr. 2] transcr.Komt met vreugd na 't stalleken / Om 't kindtje [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
III KOMT NA 'T STALLEKEN Kom met vreugde naar het stalletje (2)
Coussemaker CPF1930 (1930), p6 [nr. 3] transcr.Dat elk op dezen dag / Laet blyde zangen hooren [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
IV DEN GROOTEN DAG
Coussemaker CPF1930 (1930), p9 [nr. 4] transcr.Maria die zoude naer Bethleem gaen, / Kersavond [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
V BETHLEEM Waar is de dochter van Sion
Coussemaker CPF1930 (1930), p12 [nr. 5] transcr.Komt herders en herderinnen, / Gaet naer 't [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
VI HERDERKENS-LIED Laat ons gaan om te bezoeken
Coussemaker CPF1930 (1930), p14 [nr. 6] transcr.Ontwaekt, loopt, herders desen nacht, / Verlaet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
VII DEN ENGEL EN DE HERDERS Air de Joconde (VAR)
Coussemaker CPF1930 (1930), p16 [nr. 7] transcr.Joseph, Jesus voeder, / Ging met Jesus Moeder [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
VIII DEN VOEDSTERVADER Phyllis kwam zich buigen
Coussemaker CPF1930 (1930), p20 [nr. 8] transcr.Wat zang, wat klank, / Van d'engelsche schaeren [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
IX DE AENBIDDING DER HERDERS Wat zang wat klang van de engelse scharen
Coussemaker CPF1930 (1930), p23 [nr. 9] transcr.Den engel komt van boven uyt de logt, / En heeft [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
X DEN SLAEP VAN 'T KINDEKEN JESU De engel komt van boven uit de lucht
Coussemaker CPF1930 (1930), p26 [nr. 10] transcr.Makkers, laet ons naer Messias gaen, / My dunkt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
xi herders offerand
Coussemaker CPF1930 (1930), p28 [nr. 11] transcr.Vroelyk, herders, komt vry binnen; / Komt bezoekt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XII JESUS WELLEKOM Vrolijk herders kom vrij binnen
Coussemaker CPF1930 (1930), p31 [nr. 12] transcr.Herders brengt melk en soetigheyd; / Den lieven [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XIII 'T STALLEKEN VAN BETHLEEM Veni creator spiritus
Coussemaker CPF1930 (1930), p33 [nr. 13] transcr.Gheluck te saem / Met Godt den Heer bequaem! [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XIV GEBOORTE JESU Geluk tezamen met God de Heer bekwaam
Coussemaker CPF1930 (1930), p35 [nr. 14] transcr.'t Wyl in den nacht, / D'herders waren op wacht [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XV DE GOEDE MAER Terwijl in de nacht
Coussemaker CPF1930 (1930), p37 [nr. 15] transcr.Wat vreugd hoor ik uyt shemels zaelen! / 't [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XVI DEN MESSIAS Wat vreugde hoor ik uit des hemels zalen
Coussemaker CPF1930 (1930), p39 [nr. 16] transcr.Aldersoetsten nacht wanneer dat is gebooren / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XVII KERSZANG. I Allerzoetste nacht wanneer dat is geboren (1)
Coussemaker CPF1930 (1930), p41 [nr. 17] transcr.Komt hier besoeken die u ziel bemint, / Gods Zoon [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XVII KERSZANG. II Kom hier bezoeken die uw ziel bemint
Coussemaker CPF1930 (1930), p42 [nr. 18] transcr.Verheugt u, verheugt u, / Roomsch en waere kerk [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XVII KERSZANG. III Verheug u verheug u Roomse en ware kerk
Coussemaker CPF1930 (1930), p42 [nr. 19] transcr.'t Is naer reden en behoorte / Dat zig ieder [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XVIII DE DRYVOUDIGE GEBOORTE
Coussemaker CPF1930 (1930), p46 [nr. 20] transcr.Laet ons met eenen blyden geest / Vieren deze [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XIX DE AENBIDDING DER DRY KONINGEN
Coussemaker CPF1930 (1930), p49 [nr. 21] transcr.O soeten Jesus, Godt en Mensch, / Doet my de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XX DEN SOETEN NAEM JESUS O zoete Jezus God en mens
Coussemaker CPF1930 (1930), p53 [nr. 22] transcr.Wie kan genoegzaem lof / Aen d'heylig Anna geven? [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XXI HEYLIGE MOEDER ANNA Schoon dat ik onder het groen
Coussemaker CPF1930 (1930), p56 [nr. 23] transcr.Ik voele dat myn herte leeft, viva, / En dat myn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XXII VIVA MARIA Al is ons prinsje nog zo klein (1)
Coussemaker CPF1930 (1930), p58 [nr. 24] transcr.Schoone maegd, Maria ons verlangen, / Gy zyt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XXIII D'ONBEVLEKTE ONTFANGENISSE VAN MARIA
Coussemaker CPF1930 (1930), p60 [nr. 25] transcr.Jongheyd, laet nu klinken bly geschal, / Uwe [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XXIV O.L.V. HEMELVAERT Jongheid laat nu klinken blij geschal
Coussemaker CPF1930 (1930), p63 [nr. 26] transcr.Wee, de woeste Nederlanden, / Wee de ryken daer ontrent [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XXV VAN DEN HEYLIGEN VEDASTUS Wee de woeste Nederlanden
Coussemaker CPF1930 (1930), p65 [nr. 27] transcr.Gulde tyden! als men de gemeenten zag / Sig [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XXVI LIEDEKEN TOT EERE VAN SINTE MAERTENS Quam Mariam dulcibus
Coussemaker CPF1930 (1930), p69 [nr. 28] transcr.Verheugt u met een nieuwen geest / Op dese groote [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XXVII VAN DEN HEYLIGEN LUDOVICUS
Coussemaker CPF1930 (1930), p72 [nr. 29] transcr.Daer kwaemen dry koningen met een sterr', / Uyt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XXVIII DE DRY KONINGEN Daar kwamen drie koningen met een ster (2)
Coussemaker CPF1930 (1930), p79 [nr. 30] transcr.


1-30 of 171

first
next 30
last

tabelbreedte