Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDaar was in Zeeland eens een' Man; / Hy had een [...] Hier ligt myn Damon in het Graf  
TREURLIED, Wegens het voorgevallene aan de [...] Hier ligt mijn Damon in het graf
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p3 [nr. 1]
.4A.3B.4C.3B.4D.3E.4F.3EWel goede morgen, buurman Piet! / Wat zyt gy [...] Myn hart is voor altyd voorzeid  
SPEELREISJE door WALCHEREN Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p7 [nr. 2]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1DSa bachus kinderen, / Gy die den koelen wyn bemind Que vous Trompette  
Verschil tusschen een Dronkaart en een Minnaar Que vous trompettez
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p11 [nr. 3]O rouw! o diepe rouw! Wat Komt myn oog [...] [geen wijsaanduiding]  
Op het verongelukken van Zeven persoonen, by het [...]
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p13 [nr. 4]Wanneer men kan op schaatsen glyden / Kan men ook [...] Wanneer men wil Comedie speelen  
OP DE YSVREUGD
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p15 [nr. 5]Hoe schoon daalt ginds de zonne neêr, / Hoe [...] Hier legt mijn Damon in het Graf  
VEERSCHE KERMIS-SPEELREISJE Hier ligt mijn Damon in het graf
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p16 [nr. 6]Het jaar doe als wy schreven / Duizend en daar beneven [geen wijsaanduiding]  
Op het graven der Nieuwe Haven, voor de Stad Middelburg
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p18 [nr. 7]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BHet lust my om te zingen, / Wie heft met my nu [...] Komt laat ons den Schepper loven  
De Historie van Middelburg
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p22 [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D.3e.3DGoeden avond, lief Annaatje! / Hebt gy niet al [...] Kom laat ons den Schepper loven  
Een Nieuw Lied van een Jongman, welke zyn Liefste [...]
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p28 [nr. 9]
4a 4B 4a 4B.3C.3C.3D.3D.3e 4DWel goede morg bure, / Gy zyt zoo vroeg ter baan Wilhelmus van Nassouwen  
MORGEN-WANDELING Wilhelmus
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p31 [nr. 10]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DKom vrinden sta een weinig stil, ha ha, / En [...] Op een Aangenaame Wys  
Een Nieuw Lied, op den Oogst van Nederland Al is ons prinsje nog zo klein
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p33 [nr. 11]Daar komst[!] Wilhelmus in het Land, houzee / [...] Op een fraaije Wys  
Een Nieuw Lied, by het Vertrek van Napoleon en de [...] Al is ons prinsje nog zo klein
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p35 [nr. 12]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.3B.3BDen tyd die is gekomen, / Daar lang na is gewacht Wilhelmus van Nassouwen  
Een Nieuw Lied, op de Aankomst van onzen Vorst in [...] Wilhelmus
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p37 [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DJuicht na duizend tirannyen. / Nederlanders [...] Van Zoutman  
OP DE VREDE Zoutmans glorie
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p41 [nr. 14]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DKomt vrienden wilt aanhooren, / Wat ik singen sal, Komt hier al by geloopen  
Kluchtig Lied, van een Jood en een Meid Nu zit ik in bezwaar
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p42 [nr. 15]Nu onlangs geleden, / Kwam ik onverwachts Lestmaal twee Gelieftjes  
Nachtgevry tusschen een Sinjeur en een Juffrouw Laatstmaal twee geliefden
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p44 [nr. 16]Daar is de wasch, wat nu gedaan? / En 'k heb myn [...] Eilieve Jan loop met een zet  
De Krekelige Dienstmaagt Pots honderdduizend slapperment
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p49 [nr. 17]Waer blyft myn Herder? / Het is al meer als tyd Op een aangename Wys  
HERDERS-LIED Hoor Kees mijn vrijer
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p51 [nr. 18]Een ieder mag in deze tyden / De goedheid onzes [...] Daar was een Meisje jong van jaaren  
HET GEESTELYK UURSLAG Ik lig somtijds gehele nachten
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p54 [nr. 19]Wil iemand nu wat leere, / Dit [!] blyft een [...] Vereende Nederlanden  
Hoe de Landman zich kan bezig houden in Geestige [...]
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p55 [nr. 20]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DWerther, waarom dus verslagen, / Waarom ligt gy [...] [geen wijsaanduiding]  
Op het Afscheid van WERTHER
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p58 [nr. 21]Al de vreugde van myn leven, / Werther, zonk met [...] [geen wijsaanduiding]  
CHARLOTTE By het Graf van WERTHER
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p59 [nr. 22]Werther! eeuwig dierbre Werther! / Ach kondt gy [...] O myn ziel, leg uw verwachting  
CHARLOTTE treurende by het Graf van WERTHER O mijn ziel leg uw verwachting
DbSpeelwagen1825 ([1825 ca.]), p61 [nr. 23]


23 resultaten

tabelbreedte