Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDie hier leven en Godt minnen / Werden in den [...] Met gantscher bedruckter herten  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck [...] Met gans bedrukt hart
GLB1616a (1616), fB4v [nr. 9]
4a 4B 4a 4B.2c.2c.3D.2c.2c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU liefde geeft my een blijtschap groot / O Jesu [...] U liefde quelt my tot in der doodt  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc [...] Uw liefde kwelt mij tot de dood
GLB1616a (1616), fE1r [nr. 29]
.4A.4b.2A.3A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls nu de Heer, sijn paeschlam had geeten / Na [...] Den tijdt is hier  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck [...] De tijd is hier
GLB1616a (1616), fE1v [nr. 30]
.2A.3b.2A.3C.2A.3b.2A.3C.2A.3C.4D.4D.4D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck weet een bloemken uytghelesen / Suyverlijck [...] Schoon jongh Heerken  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt Schoon jonkheertje heus en trouw
GLB1616a (1616), fE2v [nr. 31]
4a 4B 4a 4B 4B 4B 2C 2C 6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe mach hy hem verblyen / Die door 'tgheloof aen-siet Van liefde comt groot lijden  
Deught wint [naamspreuk] | Een Passy Liedeken De oude Hillebrand (2)
GLB1616a (1616), fE3v [nr. 32]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Christenen wilt verblijen, / Verheught u in [...] Christus is op ghestanden  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc [...] Christ ist erstanden
GLB1616a (1616), fE5r [nr. 33]
.3a.3a.4B.4B.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerblijt u Christenen Catholijck, / want Christus [...] Den lustelijcke Mey  
Deught wint [naamspreuk] | Een Gheestelijck [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
GLB1616a (1616), fE6r [nr. 34]
.4A.3b.1b.4A.3b.1b.4C.4C.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT'is huyden den dagh der saligheyt, / want [...] Tis huyden den dagh van vrolijckheyt  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck [...] Dies est laetitiae in ortu regali
GLB1616a (1616), fE6v [nr. 35]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe lustelijcke Mey ons openbaert / Veel vruchten [...] Alst begint  
Deught wint [naamspreuk] | Een Gheestelijck [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
GLB1616a (1616), fE7v [nr. 36]
.4A.3b.1b.4A.3b.1b.4C.4C.3d.3d.1d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat reeder een Ridder uyt jaghen, / Uut jaghen, [...] Alst begint  
Deught wint [naamspreuk] | Een Gheestelijck [...] Het reed er een ridder uit jagen
GLB1616a (1616), fE8v [nr. 37]
.3a.1a.3B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhebenedijdt verheven / Is Godt van Israel Dat viel een Hemels douw  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck [...] Het viel een hemelse dauw
GLB1616a (1616), fF1r [nr. 38]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest hier van herten doch eens verblijt / Godt [...] Aenhoort 'tgheclagh  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
GLB1616a (1616), fF2r [nr. 39]
.4A.4A.2A.2A.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon lief ghy zijt mijn troost alleyne / [...] Alst begint  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Vader ons Schoon lief gij zijt prijs waard alleen
GLB1616a (1616), fF3r [nr. 40]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAve Maria, / Gods Moeder uytvercooren Den tijdt is hier  
Deught wint [naamspreuk] | Een Gheestelijck [...] De tijd is hier
GLB1616a (1616), fF4r [nr. 41]
.2A.3b.2C.3D.2C.3b.2C.3D.2C.3D.3E.4E.4E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNiet dan een strijdt / Soo is al 's Menschen leven Den tijdt is hier  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liet De tijd is hier
GLB1616a (1616), fF5r [nr. 42]
.2A.3b.2A.3C.2A.3b.2A.3C.2A.3C.4D.4D.4D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe deerlijck veel hen selfs verleydt / Waer zijn [...] Van den Haselaer boom  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Het zou een meisje gaan om wijn ?
GLB1616a (1616), fF6r [nr. 43]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedrijft hier vry u kueren, / Weereltsche Dienaers coen Dat soud' een goelijck Meysgen  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Het zou een proper meisje ?
GLB1616a (1616), fF6v [nr. 44]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat Jaer is langher als den Dagh / Wie in Godt [...] Alst begint  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt Het jaar is langer dan de dag
GLB1616a (1616), fF7r [nr. 45]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe glorioos ende wonderlijck, Hoe / Soo zijn ons [...] Ick wurp een Roose-boomen struyck  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Gerrit van Velsen
GLB1616a (1616), fF8r [nr. 46]
.4A.4A.3b.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck werd bedroeft langher hoe meer / Rijck Godt [...] Van den Haselaer boom  
Deught wint [naamspreuk] | Een Gheestelijck [...] Het zou een meisje gaan om wijn ?
GLB1616a (1616), fG1r [nr. 47]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSyn Gheest verblijdt, so wie met vlijt, / Sijn [...] Uut liefden siet  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liet Een lied eerbaar
GLB1616a (1616), fG2r [nr. 48]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb ghedocht, ick sal beginnen, / Inwendigh [...] Schoon lief ghy zijt mijn troost alleyne  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt Schoon lief gij zijt prijs waard alleen
GLB1616a (1616), fG2v [nr. 49]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.4c.4c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer ick verblijt, ick deed na raet, / Tot Gods [...] In Oostenrijck daer leyt een Slot  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt In Oostenrijk daar staat een huis
GLB1616a (1616), fG3v [nr. 50]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOorsprongh ende Fonteyn, / Die vol zijt van ghenaden Cupido triumphant  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Cupido triomfant
GLB1616a (1616), fG4v [nr. 51]
.3A.3b.3A.3b.2C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO fonteyn van ghenaden / Oorsprongh van alle goet Fortuyn eylaes bedroeft  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Fortuin helaas
GLB1616a (1616), fG5r [nr. 52]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan herten als noch heb ick begeert, / Hier reyn [...] Aenhoort 'tgeclagh o bloeyende Jeught  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
GLB1616a (1616), fG5v [nr. 53]
.4A.4A.2B.2B.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen spieghel claer / Van suyverheyt verheven Den tijdt is hier  
Deught wint [naamspreuk] | Een Gheestelijck [...] De tijd is hier
GLB1616a (1616), fG6v [nr. 54]
.2A.3b.2A.3C.2A.3b.2A.3C.2A.3C.4D.4D.4D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoor liefd en deucht wilt zijn verheught / Godt [...] Dat Jaer is langher als den dagh  
Deught wint [naamspreuk] | Een cort Voor-sangh [...] Het jaar is langer dan de dag
GLB1616a (1616), fG8r [nr. 55]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb ghedraghen wel seven jaer / Een Hert vol [...] alst begint  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt Ik heb gedragen wel zeven jaar
GLB1616a (1616), fG8v [nr. 56]
.4A.4A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer wilt mijn verhooren / Ick bidt, my eens aen-siet Ick peyns op een Persoone  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Ik peins om een persoon
GLB1616a (1616), fH1r [nr. 57]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D.2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 54

first
next 24
last

tabelbreedte