Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanLiefhebbers van Water-Baars, kom hier / En zet u [...] Pierlala  
Lof van de BAARS Pierlala
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p3 [nr. 1]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.3D.1D.3DSliep Schaaren de Mesje, / Die zou'er uit Vryen gaan Als 't Begind  
Een Vermaakelyk Lied van Sliep Schaaren de Mes Slijpschaar en Mesje (2)
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p4 [nr. 2]
.2a.3B.3a.3B.4C.4C.2a.3a.2a.3DKomt Dogters en jonge Gezellen / Ach! loopt dog [...] Van Besje en 't Waaltje  
Het Vermaakelyk Houwelyk en het zaamen brengen [...] Besje en Waaltje
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p6 [nr. 3]
.3a.3B.4a 1C 1C 1C 3BLestmaal in 't Ryzen van zo koelen Morgen / Zo [...] Met Begin van 't Lied  
VRYAGIE LIED Laatstmaal in het rijzen
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p8 [nr. 4]
5a 5B 4B 4a 5CGoeden Avond Fytje, Floris kind, / Goeden Avond [...] [geen wijsaanduiding]  
BOEREN VRYAGIE Tusschen JORDEN en FYTJE Prins Robberts mars ?
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p9 [nr. 5]
.4A.3B.4A.3B.4C.3d.4C.3dGoe navond Malsze Neeltje, / Om wie ik schier [...] Op een aangenaame Vois  
Vryagie, tusschen KRELIS en Malsze NEELTJE Goedenavond malse Neeltje
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p11 [nr. 6]
.3a.3B.2B.3a.3B.2a.3B 2C.2C.2D'k Veragt de Min-Godin, / Met hert en Ziel en Zin Ik Drink de Nieuwe Most  
Nieuw BONUS ARTUS Ik drink de nieuwe most
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p15 [nr. 7]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3EMyn zoete 's Jacolyn / Dat ik zo min de Wyn Ik Drink de Nieuwe Most  
Drinke-Broeders Deun Ik drink de nieuwe most
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p17 [nr. 8]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EWel vrienden ik moet Verklaaren, / Hoe een [...] Ik heb gehoord myn Lief zal Trouwen  
De Jufvrouw Bedroogen, door haar Hovaardigheid, [...] Potafar die zou gaan trouwen
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p18 [nr. 9]
4a 4a 4B 4B 4c 4D 4c 4DLuisterd eens wat ik zal Zingen, / Hoord Mannen hoord Zo de Zanger zingt  
Een Vermaakelyke t'Zaamenspraak, gehouden [...] Het komt alles van de koe
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p20 [nr. 10]
3a.3B.3a.4C.4C.3D.3e.3DHoord na dit Lied / Wat ik u zal gaan Zingen Ik was laatst op 't Y  
Nieuw Lied Rigaudon 1 de Galatée
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p21 [nr. 11]
.2A.3b.3b 3A.2C.3d 3C.2E.3d 3EAch! myn schoone uitgeleezen / Gy zyt myn Troost [...] Op een aangenaame Vois  
Een t'Zaamenspraak, tusschen een Jonkman en een [...]
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p23 [nr. 12]
4a.4B 4a 4B.4C.3C 2D.2D 4DAls Coridon te Veld zou Treeden / Zag hy zyn [...] Hier heeft my Rozemond bescheiden  
Een Harders Vryagie, tusschen den Harder Coridon [...] Hier heeft mij Rozemond bescheiden
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p24 [nr. 13]
.4a.4B.4a.4BIk min de vrye Jufvrouws staat / En wil de Trouw [...] Als ik myn Philis Kuszen mag  
Een Nieuw Lied Als ik mijn Phyllis kussen mag
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p26 [nr. 14]
.4A.4b.4A.4bClimeen, waar heen, / dog dwaalen uwe Zinnen [geen wijsaanduiding]  
AIR: Zaamenspraak Mars van Dessau
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p27 [nr. 15a]
.1A.1A.3b.3b.2C.2d.2C.3d.3CDamon, wat kon, / U Driften zo vervoeren [geen wijsaanduiding]  
[Air] ANTWOORD Mars van Dessau
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p27 [nr. 15b]
.1A.1A.3b.3b.2C.2d.2C.3d.3CZoete Diertjen, die uw' Leeden, / Dus bestreeden Poliphemus aan de Stranden  
Minnaars Aanspraak aan een Klooster Klopjen Polyphemus aan de stranden
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p28 [nr. 16]
4a 2a 4B 4c 2c 4BMeenig my den Egten Staat, / Wel aanraad Princes hier koom ik  
Klopjes Teegen-Zang Les Feuillantines
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p29 [nr. 17]
4A 2A 4A 4b 2C 2C.2bHerders kind het geeft myn vreemd, / Door 't [...] Phoebus is lang, enz  
Een Nieuw Herders Lied Phoebus is lang over de zee
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p30 [nr. 18]
4A 4b 4A 4b 4C 4C 4CEen Grysaard vol van Min, / Trok laatstmaal uit [...] Boire a som tour, &c.  
Een vermaakelyke Vryagie, van een Ouden Heer van [...] Boire à son tour
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p31 [nr. 19]
.3A.3b.3A.3b.2C.2C.4D.4E.2CIk kwam lest in Vrouw Venus Velde, / Verblyde [...] Op een aangename Vois  
Een Aardige en Vermaakelyke Minne-Klagt Anplonia
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p33 [nr. 20]
.4a.2B.2B.3C 3C.2D.3D.1EIk zag Philis lestmaal door een Glas, / Die met [...] Komt myn Flora, schoone Veld-Godin  
Een Nieuw Minne-Lied Kom mijn Flora schoonste veldgodin
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p35 [nr. 21]
.5A.5A.5B.2C.3C.3BHoe werkje niet Leeuwerk, / Hoe komt dattet niet [...] Op een aangenaame Vois  
t'Zaamenspraak tusschen een Huis-Heer ende een Leeuwerk Ik zucht zucht op zucht
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p36 [nr. 22]
.3A.3b.3A.3b.3c.3D.3c.3DIk leg zomtyds geheel vol Fantezyen, / Om dat myn [...] Als 't Begind  
Den Klaagende Minnaar
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p38 [nr. 23]
.5A.5B.4B.5BLaatst ging een aardig Meisje, / Uit tot haar [...] Ik ging my lest vermyden, enz.  
Wondelyk Voorval van een Student en een Meisje, [...] Trommeltje met snaren
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p39 [nr. 24]
.3a 3B 3B.3c.3c 3B 3BAdieu schoon Lief, nu wil ik gaan Vaaren, / Al [...] Bedroeft Hert, hoe bent gy Geslaagen  
t'Zaamenspraak tusschen twee Beminden, waar in [...] Adieu schoon lief nu wil ik gaan varen
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p41 [nr. 25]
.4a.4a.4B.4B.2c.2c.4BIk had 'er een Liefje uitverkooren, / Zy staat al [...] Als 't Begind  
Den Vroolyke Minnaar, veranderd in een Bachus Vriend
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p43 [nr. 26]
.4a.4B.4a.4B.4a.4BWat snaaze kuuren, / Drooge Fobbert, houte Klaas Om van een Kwaade Vrouw een Goede te maaken  
De Beleedigde Eer der Meisjes, Verdeedigd door [...] Mijnheer Lalande
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p45 [nr. 27]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4CDoornik schoon met uw sterke Wallen, / Ziet een Vrind Op een aangenaame Vois  
t'Zaamenspraak, tusschen een Fransch Generaal en [...] Doornik schoon
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p46 [nr. 28]
4a 2B 2B.2C.4a.4C.4D.3D.5DApol had naauwelyks zyn Broek, / En Onder-kousen [...] Als ik myn Philis Kuszen mag  
HERDERS-ZANG Als ik mijn Phyllis kussen mag
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p49 [nr. 29]
.4A.4b.4A.4b


1-30 of 54

first
next 24
last

tabelbreedte