Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAlcides Bicker had, vooruit / Getre√™n met [...] [geen wijsaanduiding]  
Vondel, Joost van den | Op het HULDIGEN van [...]
HerApHarp1663 (1663), p140 [nr. 1]Brengt my, lieve God, in gedachte / De [...] Je suis d'agreable, &c.  
GRAF-SCHRIFT, VAN D. JOANNES ANDREAS KONERDING, [...]
HerApHarp1663 (1663), p145 [nr. 2]Ongeveinsde Vrienden herten, / Die ter deuchde [...] [geen wijsaanduiding]  
LIEDT
HerApHarp1663 (1663), p146 [nr. 3]Dat ik, door Goden gunst / Bestort was met de kunst Puis que seul je m'en voy  
Vondel, Joost van den ?] | TITYRUS Aan den Rhijn Weg dartelloze min
HerApHarp1663 (1663), p147 [nr. 4]De Koningklijcke zon / Sofia, die de Kroon [geen wijsaanduiding]  
AFSCHEIT Van Mevrouw de Koninginne te Denemarck [...]
HerApHarp1663 (1663), p161 [nr. 5]Het nooit verzadigt vier van Kromwels [...] [geen wijsaanduiding]  
DE OORLOGEN Der HEEREN DER HEIRSCHAREN, Tegen de [...]
HerApHarp1663 (1663), p214 [nr. 6]Elck een is niet zoo hoogh geschapen / Dat hy met [...] [geen wijsaanduiding]  
Vondel, Joost van den | TER INWYDINGE van [...]
HerApHarp1663 (1663), p223 [nr. 7]Wegh werelt, 'k heb gezien hoe gy u kond [...] [geen wijsaanduiding]  
J.S. | Lof der Deugde
HerApHarp1663 (1663), p245 [nr. 8]Bruiloft, bruiloft, volght godt Hymen, / Nu de [...] [geen wijsaanduiding]  
Vondel, Joost van den | Ter Bruilofte van [...]
HerApHarp1663 (1663), p284 [nr. 9]Uyt het donker van de nacht, / En de diep duystre dalen Als 't begint  
Martinius, Franc. | DAGELYKS OFFER, [...]
HerApHarp1663 (1663), p339 [nr. 10]Terwijl de Zonne met haar wagen / Zo hoog is als [...] Hoe leg ik hier in dees ellende  
Martinius, Franc. | [DAGELYKS OFFER, [...] Hoe lig ik hier in deze ellende
HerApHarp1663 (1663), p341 [nr. 11]Indien de morgen-jeucht, / O Heer, u meest verheucht Van den Lofzang Mariae  
Martinius, Franc. | [DAGELYKS OFFER, [...] Lofzang van Maria
HerApHarp1663 (1663), p343 [nr. 12]Hier legh ik nu in't graf, die met mijn geyle [...] Ik vrijden op een tijdt een zoet Menniste &c.  
Langerack, Chr. van] | KLACHTE Van JAN [...] Mennistenzusje
HerApHarp1663 (1663), p367 [nr. 13]Een Tuynman was zeer oudt / Die lang wel hadt gebout Waar is nu mijn Vryheydt  
Telle, R. [?] | LIEDEKEN Van den [...] La Picarde
HerApHarp1663 (1663), p374 [nr. 14]Rampsaligh lot van 's wereldts goet, / Helaes! [...] [geen wijsaanduiding]  
AFSCHEYD-SANGH van den HEERE van NIEUWERKERCKE [...]
HerApHarp1663 (1663), 2p72 [nr. 15]'k Beklaegh van herten uw' verlies / Mijn trouwe [...] [geen wijsaanduiding]  
TOE-GIFT aen den DICHTER van 't AFSCHEYT
HerApHarp1663 (1663), 2p75 [nr. 16]


16 resultaten

tabelbreedte