Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAlcides Bicker had, vooruit / Getre√™n met [...] [geen wijsaanduiding]  
Op het HULDIGEN van den HEERE GEERAERT BICKER, [...]
HerApHarp1663 (1663), p140 [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4d.4C.4e.4eBrengt my, lieve God, in gedachte / De [...] Je suis d'agreable, &c.  
GRAF-SCHRIFT, VAN D. JOANNES ANDREAS KONERDING, [...]
HerApHarp1663 (1663), p145 [nr. 2]
.4a.4B.3B.4a.4C.4COngeveinsde Vrienden herten, / Die ter deuchde [...] [geen wijsaanduiding]  
LIEDT
HerApHarp1663 (1663), p146 [nr. 3]
4a 4B 4B 4a 4C 4CDat ik, door Goden gunst / Bestort was met de kunst Puis que seul je m'en voy  
TITYRUS Aan den Rhijn Weg dartelloze min
HerApHarp1663 (1663), p147 [nr. 4]
.3A.3A.3B.2B.4C.4CDe Koningklijcke zon / Sofia, die de Kroon [geen wijsaanduiding]  
AFSCHEIT Van Mevrouw de Koninginne te Denemarck [...]
HerApHarp1663 (1663), p161 [nr. 5]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3DHet nooit verzadigt vier van Kromwels [...] [geen wijsaanduiding]  
DE OORLOGEN Der HEEREN DER HEIRSCHAREN, Tegen de [...]
HerApHarp1663 (1663), p214 [nr. 6]
.6a.6B.6a.6B.6c.6D.6c.6D.6e.6F.6e.6F.6G.6GElck een is niet zoo hoogh geschapen / Dat hy met [...] [geen wijsaanduiding]  
TER INWYDINGE van den E. Heere, GERARDUS van [...]
HerApHarp1663 (1663), p223 [nr. 7]
.4a.4B.4B.4a.4C.4d.4d.4C.4e.4F.4F.4e.4G.4GWegh werelt, 'k heb gezien hoe gy u kond [...] [geen wijsaanduiding]  
Lof der Deugde
HerApHarp1663 (1663), p245 [nr. 8]
.6a.6B.6a.6B.4c.3D.3D.3cBruiloft, bruiloft, volght godt Hymen, / Nu de [...] [geen wijsaanduiding]  
Ter Bruilofte van den E.E. Heere VENTIDIUS [...]
HerApHarp1663 (1663), p284 [nr. 9]
4a 4B 4B 4a 4C 4CUyt het donker van de nacht, / En de diep duystre dalen Als 't begint  
DAGELYKS OFFER, Ofte Drie Geestelijke Gezangen. [...]
HerApHarp1663 (1663), p339 [nr. 10]
4A 4b 4A 4bTerwijl de Zonne met haar wagen / Zo hoog is als [...] Hoe leg ik hier in dees ellende  
[DAGELYKS OFFER, Ofte Drie Geestelijke Gezangen.] [...] Hoe lig ik hier in deze ellende
HerApHarp1663 (1663), p341 [nr. 11]
.4a.4B.4a.4B.4c.4cIndien de morgen-jeucht, / O Heer, u meest verheucht Van den Lofzang Mariae  
[DAGELYKS OFFER, Ofte Drie Geestelijke Gezangen.] [...] Lofzang van Maria
HerApHarp1663 (1663), p343 [nr. 12]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bHier legh ik nu in't graf, die met mijn geyle [...] Ik vrijden op een tijdt een zoet Menniste &c.  
KLACHTE Van JAN JANSEN STARTER Gedaan als uyt het [...] Mennistenzusje
HerApHarp1663 (1663), p367 [nr. 13]
.6a.6a.6B.6BEen Tuynman was zeer oudt / Die lang wel hadt gebout Waar is nu mijn Vryheydt  
LIEDEKEN Van den HOLLANDTSCHEN TUYN La Picarde
HerApHarp1663 (1663), p374 [nr. 14]
.3A.3A 4A.2B.2B.2C 4CRampsaligh lot van 's wereldts goet, / Helaes! [...] [geen wijsaanduiding]  
AFSCHEYD-SANGH van den HEERE van NIEUWERKERCKE [...]
HerApHarp1663 (1663), 2p72 [nr. 15]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b'k Beklaegh van herten uw' verlies / Mijn trouwe [...] [geen wijsaanduiding]  
TOE-GIFT aen den DICHTER van 't AFSCHEYT
HerApHarp1663 (1663), 2p75 [nr. 16]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b


16 resultaten

tabelbreedte