Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanOrpheus snaren clincken, lieffelicen [?] plaisant [...] ic claaech u Venus dieren  
Een nieu liedeken Ik klaag u Venus' dieren
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p1 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3B.3cCupido wreet en fel ghy doet my treuren / gy valt [...] met harten zyt verblyt  
Een nieu liedeken Met hart en zin verblijd
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p7 [nr. 2]
.3A.2b.3A.2b.5c.5c,3D,3D,3D.2cEen droevich lied certeyn / Wil ic nu in den pleyn Pavane  
Een liedeken Kom laat ons in het gemeen ?
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p15 [nr. 3]O werelt schoon hoe gaet gy dus fel Loonen / Ider [...] den tyt is hier &c  
Een nieuw Liedeken De tijd is hier
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p19 [nr. 4]
.2A.3b.2A.3C.2A.3b.2A.3C 4C 4D 4D.3D.3C
txt[tekst ontbreekt] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu liedeken
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p25 [nr. 5]Te nacht zeer zacht / lach ick in fantasien courantes  
Een nieu liedeken
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p27 [nr. 6]Die van tiel die zyn vergaert mit hoopen / Sy [...] Courante  
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p33 [nr. 7]
5a 5a 2B 2B 4a
txtHoe Compt gy myn bedroeven / of houden in torment [...] Almande de son Althesse  
Een liedeken Het nachtegaaltje klein
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p37 [nr. 8]Met ripen raen en ouders wille, / hebt ic myn [...] ter wylen dat wy dus stille staen  
Liedeken Daar is een leeuwerik dood gevallen
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p43 [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.4C,2C,2C,3bHoe mach hy hem verblyden / die altyd leeft in [...] alst begindt  
Lyedeken Hoe zou hij hem verblijden
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p47 [nr. 10]Peynst doch om myn schoon Lieff gepresen / int [...] gy syt prys waert alleyne  
Liedeken Schoon lief gij zijt prijs waard alleen
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p51 [nr. 11]Wie isser aen myn haert ghereesen, / sout die [...] Zullen wij nu noch nimmer meer  
Zullen wij nu noch nimmermeer
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p55 [nr. 12]Door wissel van liefd myn leven verheucht / Ick [...] de Mey als al de Vogelen singhen  
Liedeken Te mei als alle vogels zingen
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p59 [nr. 13]Hoort wat de dochters nu bestaen / als zy willen [...] Het voer een maechdelyn over den Ryn  
Het voer een maagdje over Rijn
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p63 [nr. 14]De vryers die uut vryen gaen / al om haer lief te [...] vant Molenaartgen  
Gaet daer die beste [...] | Een liedeken Het molenaartje
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p67 [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bdoor Liefde is t'hert onsteecken / soe mennich [...] mon varlet  
Gelijk als de witte zwaan
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p71 [nr. 16]
4a 4B 4a 4B 4C 2D 4C 2DVenus gy hebt myn herte doorwont / met venus [...] vant Molenaertgen  
Een amoureus Liedeken Het molenaartje
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p79 [nr. 17]
,4A.3b.4A.3b,4C,4C.3bDat [?] croesken met de wyne / dat zet ic op myn handt [geen wijsaanduiding]  
Een seer fray tafelliedeken Het haantje van de wijnen
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p83 [nr. 18]Door Venus Loose treecken / ben ick geheel doorsteecken Cest [?] pour vous belle Dame  
Een nieuw liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p89 [nr. 19]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BEen nonneken jonc was hier ontrent, / Haer vryden [...] het vride een boer uut waterlant  
Een liedeken Het vrijde een boer
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p93 [nr. 20]Want niemant niet,, al in des werelts pleyn / ic [...] [geen wijsaanduiding]  
Toujours bon temps
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p96 [nr. 21]
.2A.3B.2B.2A.3B.2B.2B.3C.2d.2d.2C
txtVoorwaer nu wel te recht / Jammerlic ic clagen mach [geen wijsaanduiding]  
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p97 [nr. 22]


22 resultaten

tabelbreedte