Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWaer sietmen meerder vreuchden in / Dan twe [...] Petite Roijale  
Petite royale
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f2r [nr. 1]
.4A.3b.3b.3A.3c.3D.3c.3D.3DEen kusje dat is doot en last / En minder als het kast La Novelle Roijale  
Petite royale ?
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f3r [nr. 2]
.4A.3A.3b 3b 3A 4C.2d.2C.2d.2E.5EPhilis soo blint heb ick geswiert / doch k'ben [...] La Bare  
Allez où le sort vous conduit
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f4r [nr. 3]
.4A.5b.4b.5A.4C.5C.5d 3E.3d 3ETis waer dat men veeltijts seijt / dat het voorsien La Gavotte d'Ansiou  
Gavotte d'Anjou
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f4v [nr. 4]
4A.2B.2B.4A 3c 3c 2D 2D 2E 4EWat nootlot rooft mijn Dorimeen [?] / En schaekt [...] lair d'Amaranthe  
Courante la reine
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f5v [nr. 5]
.4A.5b.4b.5A.4C.5C.5d.5d 3CHelaes mijn suchten sijn om niets / de schoonste [...] La Bare  
Allez où le sort vous conduit
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f6r [nr. 6]
.4A.5b.4b.5A.4C.5C.5d.2E.2d.3Eha qu'il est doux de faire un Adultere / le plus [...] [geen wijsaanduiding]  
Air
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f6v [nr. 7]
.5a.4B.4B.5a.4BHadieu waerde, hadieu lieff, hadieu leven ach [...] Sarabande  
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f8r [nr. 8]
.7A 2b 2b 2b.6A.4C.6C.1C.5D.4D'k Heb menigh pint en kan, / geleegt met eenen teuch O Divine Liqueur &c.  
Ik heb menig pint en kan
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f10r [nr. 9]
.3A.3B.3c.3A.3B.3c.3D.3E.3D.3ESoodra als de schoone straelen, / van den dach [...] Monsieur Gascon  
Chanson
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f11v [nr. 10]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4Ddoen bachus eerst was neergekomen / om met ons [...] [geen wijsaanduiding]  
viva
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f12v [nr. 11]
.4a.4B 4a 4B.4C.4Cach wat ist gesegent licken / saliger dan van [...] a Boire  
a Boire A boire à boire
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f13v [nr. 12]
.4a.4a.4B.4c.4B.4cWech wech met sparen / t' kan toch niet baeren [geen wijsaanduiding]  
un autre
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f14v [nr. 13]
.2a.2a.4a.3B.2c.3B.2claet ons lustigh domineren / t' is noch kermis [...] [geen wijsaanduiding]  
Air Laat de krijg in Duitsland varen
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f15v [nr. 14]
4a 4B 4a 4B 4C 4d 4d 4CIck prees wel eer met minnelijck [?] gedicht / u [...] Rossignol  
Ik prees weleer met minnelijk gedicht
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f16r [nr. 15]
.5A.3b.5A.5C.3C.6b.5CPhilis ick bidt u om pardon / en wilt in [...] La Bare  
Allez où le sort vous conduit
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f17r [nr. 16]
.4A.5b.4b.5A.4C.5C.5d 3E.3d.3EMon Pere faict batir un maison / sur la bord de [...] [geen wijsaanduiding]  
Air A Paris sur le petit pont
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f18r [nr. 17]
.4A.3b.4A.3b.4A.3bPhilis mettez vous sur le doz / et levez vos [...] [geen wijsaanduiding]  
un autre
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f18v [nr. 18]
.4A.4A.3b.4bAdieu Philis puis que mon vit est bleme / et [...] [geen wijsaanduiding]  
Ach schoonste nimf aanzie ?
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f19r [nr. 19]
.5a.3B.5a.3B.6c.3D.3D.2c'k Wou dat ick nu een hontje was / k' Sou mijn [...] flora ijdel is u Roem  
Si vous ne voulez me guérir
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f20r [nr. 20]
.4A 4b 3b 3A.4C.5C.3D.3DObject dont le ventre est si doux / que j'enrage [...] [geen wijsaanduiding]  
Air Objet dont les charmes si doux
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f21r [nr. 21]
.4A.4b.4A.4b.4C.3D.3D.3CDen duijtschen doctor die wil sien / een fles [...] de leuvense Clauw  
Je voudrais bien guérir
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f21v [nr. 22]
.4A.3b.4A.3b.4c.4d.4E.4ECher Compagnon de la debauche / je vous supplie [...] [geen wijsaanduiding]  
Air
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f23r [nr. 23]
.4a.4B.4a.4B.4C.2C.4d.4dHebje niet gehoort lieve Teunis / van meijnsjes [...] [geen wijsaanduiding]  
Air Heb dij niet gehoord lieve Teunis
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f25r [nr. 24]
.4a.3B.2C.2C.3B 2D 2E 2D 2E.1f.1f.1g.1g 2B 4BGhij waijluij die der jacht hoogh acht / en neemt [...] de Maij die komter ons bij &c.  
De mei die komt ons bij zeer blij
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f27v [nr. 25]
.3A.1A.5B.3C.1C.5B.3D.3D.4E.2F.2F.2EEs waer eijn langer swanger vast / der slough [...] Vatter onser in Himmelrigh wies nicht en can [...]  
Een Nieu Liet welgh in sigh hadt von Davits [...] Onze vader in hemelrijk
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f29r [nr. 26]
.4A.4A.4B.4B.4C.4Cde gierige gerrit die lebbige dieff / die vrijt [...] Daer ick gisteren avont quam  
Daar ik gisteravond kwam
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f30r [nr. 27]
.4A.3B.3B.4A.3B.3B.3Bdieuwer is verlieft (bij get) / op sulcken [...] meester clement ghij vuijle vent  
Als de heer verkeren wou ?
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f31v [nr. 28]
.4A.3b.4A.4A.3bGhij mannen van verstande / het drincken is geen [...] [geen wijsaanduiding]  
Drincklietien Gij mannen van verstand
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f33r [nr. 29]
.3a.3a.3B.3c.3B.3cDat mij Jupijn quam noden / int midden van goden Ghij mannen van Verstande  
Gij mannen van verstand
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f34r [nr. 30]
.3a.3a.3B.3c.3B.3c


tabelbreedte