Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMet Godt wil ick beginnen / Mijn Dicht of Rijmery Verdwaelde Coninginne   muzieknoot 
Leeuw, C. de Verdwaalde koningin
Leeuw CPR1648 (1648), p1 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Werelt schoon in schijn, / Schenckt dodelijck venijn Madonna mia pietá   muzieknoot 
Leeuw, C. de | 's Swerelts-bedrijf Madonna mia pieta (1)
Leeuw CPR1648 (1648), p4 [nr. 2]
.3A.3A.2b.3C.3C.2b.5d.5d.3e.3e.5f.3g.3g.5f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt g'u leven recht verand'ren, / Soo is't [...] Lieve Dochters vol van Jeughden   muzieknoot 
Leeuw, C. de / [...] | Van de Bekeringhe Si c'est pour mon pucelage
Leeuw CPR1648 (1648), p7 [nr. 3]
4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Schare der onvroomen / Sullen eeuwigh niet vergaen Als 't Begint   muzieknoot 
Leeuw, C. de | De Opstandinge der [...] De schaar der onvromen
Leeuw CPR1648 (1648), p10 [nr. 4]
.3a 4B.3a 4B.3C.3C.3D.3D.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHooghmoedigh Mensch, die stadig stoft en praeldt [...] Geen Smert en duurt des Menschen ronden tijdt   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Hovaerdicheydts [...] Geen smart en duurt des mensen ronde tijd
Leeuw CPR1648 (1648), p14 [nr. 5]
.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ghy O! Christen mensch volkomen / Versekerdt [...] ô! Kersnacht   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Vande Lydtsaemheyt O kerstnacht schoner dan de dagen
Leeuw CPR1648 (1648), p16 [nr. 6]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Christelijck gheloof van hoop is [...] ô! Nacht Jalourschen nacht   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Onderscheydt [...] O nacht jaloerse nacht (VAR)
Leeuw CPR1648 (1648), p19 [nr. 7]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYder voor den Heer / En even-mensch soo wand'ren moet Malsims   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van goet Exempel Malle Sijmen
Leeuw CPR1648 (1648), p21 [nr. 8]
3A,4B 2c 2c 3D 3A,4B 2e 2e 3D 2F 2F 3g 2F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen Christen oydt moedt gheven / Sijn even [...] O Schoonste Personagie   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de Argernisse Sei tanto graziosa
Leeuw CPR1648 (1648), p25 [nr. 9]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.5d.2e.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ghy de zalicheyt / Van onsen Godt den [...] 2 De L' avignone   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de Voortganck [...] La Vignonne (2)
Leeuw CPR1648 (1648), p28 [nr. 10]
.3A.5A 2B 2B 2B 4c 2c 2D 2D 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ghy ghewis / Zijn in u hert, of ghy in [...] Hoe langh ach! Heer   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Teeckenen van een [...] Laetae lacrimae
Leeuw CPR1648 (1648), p32 [nr. 11]
.2A.5B.2c.2A.5B.2c.5D.5D.5D.1E.1E.1E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenschen, die recht nedrich zijn, / Voor den [...] Onbestendigh droef ghemoet   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de Nedricheyt [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Leeuw CPR1648 (1648), p34 [nr. 12]
4A 4b 4A 4b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Syn al gheen Ive-raers ten goeden, die 't wel [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Leeuw, C. de | CANON In een stem [...] Het zijn al geen ijveraars
Leeuw CPR1648 (1648), p38 [nr. 13]
.6a.6B.6B.6a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ghy O! Mensch gheraken / Tot deught en saligheyt Psalm 130   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van het quaet gheselschap Psalm 130 Datheen
Leeuw CPR1648 (1648), p41 [nr. 14]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNiet sonder reden / Heeft in ons leden Alieta vita   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Ghewetens-nut A lieta vita
Leeuw CPR1648 (1648), p44 [nr. 15]
.2a.2a 4B.2c.2c.2d.2d 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes Heeren eyghenschappen / Te weten niet en baet Bruyn verwe wordt ghepresen   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Den Waren-dienst Godts Bruine verf wordt geprezen
Leeuw CPR1648 (1648), p47 [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B.3c 2D.3c 2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie komen wil tot God voor al ghelooven moet / [...] Nu leef ick in verdriet   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de Godtsaligheyt Als ik uit wandelen ga
Leeuw CPR1648 (1648), p50 [nr. 17]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ghy o ! Christen-mensch ghewis / Zijn, of u [...] Psalm C.   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Kenteeckenen van [...] Psalm 100 Datheen
Leeuw CPR1648 (1648), p53 [nr. 18]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wie Godtsalighlijck na Christi wil wil leven, [...] Esprit qui fais mouvoir mes nerfs & mes arteres   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de [...] Esprit qui fais mouvoir
Leeuw CPR1648 (1648), p55 [nr. 19]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat mensch kan recht ghemeensaem leven / Met Godt [...] Nerea schoonst van &c.   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Ghemeenschap met Godt Nerea schoonste van uw geburen
Leeuw CPR1648 (1648), p58 [nr. 20]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is al van liefde dat men spreeckt, / 't Is al [...] La Princesse   muzieknoot 
Leeuw, C. de | 's Weerelts [...] La princesse (1)
Leeuw CPR1648 (1648), p62 [nr. 21]
.4A.4A.2b.2b.3A.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLeeraers, die u volck gaet leeren, / Datmen na [...] Spagnolette reforme   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Moghelijckheyt van [...] Spagnolette réformée
Leeuw CPR1648 (1648), p67 [nr. 22]
4a 3B 4a 3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet oordeel uws ghewis / Veel meer te achten is Mijn ziel maeckt groot den Heer   muzieknoot 
Leeuw, C. de | De waerdigheydt en [...] Lofzang van Maria
Leeuw CPR1648 (1648), p70 [nr. 23]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNiet alle menschen die kloeckmoedigh schijnen / [...] Dancket den Heere voor sijne ghenade   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Christelijcke Helden Sarabande Pinel
Leeuw CPR1648 (1648), p73 [nr. 24]
.5a.5B.5a.5B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIndien de nare doot u komt voor ooghen, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Leeuw, C. de | CANON a 4. in een [...] Indien de nare dood u komt voor ogen
Leeuw CPR1648 (1648), p76 [nr. 25]
.5a.4B.4B.4a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp dat gheen Christen-mensch door eyghen-waan [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Leeuw, C. de | CANON. a.2. In een [...] Opdat geen christenmens door eigenwaan bedrogen
Leeuw CPR1648 (1648), p78 [nr. 26]
.6a.6B.6B.6a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOm ware vrientschap recht te voen, / Voor alle [...] Doen Daphne d'overschoone maaght   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de Vriendtschap Toen Daphne de overschone maagd
Leeuw CPR1648 (1648), p82 [nr. 27]
.4A.4B.4A.4B.4C.5D.4C.5D.3E.3E.4F.5F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Wensch eenderley van God, dat woud' hy my doch [...] Gheluckigh wiens ghemoet   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Agurs Wensch Gelukkig wiens gemoed (1)
Leeuw CPR1648 (1648), p87 [nr. 28]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen beter dinck de mensch op Aarden vint, / Dan [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Leeuw, C. de | CANON a.4. / In een [...] Geen beter ding de mens
Leeuw CPR1648 (1648), p88 [nr. 29]
.5A.6b.6b.5A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ghy den Heer der Heeren / Gehoorsaem zijn, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Leeuw, C. de | CANON a.4. In een [...] Wilt gij de Heer der Heren
Leeuw CPR1648 (1648), p91 [nr. 30]
.3a.3b.3b.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 125

first
next 30
last

tabelbreedte