Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO Schepper alder sterren claer / Een licht der [...] Conditor Almesiderum  
Himnis van den Advent, Conditor Almesiderum op duyts Conditor alme siderum
LeisenboekC1605 (1605), f*7v [nr. 1]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChriste die lichten dach perfeckt / Syt, en [...] Christe qui lux est et dies  
Noch een Himnis ten compleet tijt inden Advent, [...] Christe qui lux es et dies
LeisenboekC1605 (1605), f*8r [nr. 2]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCompt heylant der Heydens lofsaem / Maeckt ons [...] [geen wijsaanduiding]  
Ander Lof-sanck inden Advendt. Veni Redemptor [...] Veni redemptor gentium
LeisenboekC1605 (1605), f*8v [nr. 3]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn dulci iubilo, singht ende weset vro, / Al ons [...] [geen wijsaanduiding]  
Een schoon ende gheneughlijck sanck, van het [...] In dulci jubilo
LeisenboekC1605 (1605), p5 [nr. 4]
.3A.3A.3b.3A.3C.3A.3A.3A.4d.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Kindeken is ons ghebooren / In Bethlehem [...] [geen wijsaanduiding]  
Een kindje is ons geboren
LeisenboekC1605 (1605), p9 [nr. 5]
.3a.2B.3a.2B 3c 3D 3c 3D.3e.2F.3e.2F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet is heden een dach van vrolijckheyt / Al in [...] doe Jesus ghebooren wert  
Een schoon Liedeken Dies est laetitiae in ortu regali
LeisenboekC1605 (1605), p18 [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b.3C.4C.4d.4C.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons met herten reyne / Loven dat soete [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Leysliet
LeisenboekC1605 (1605), p26 [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3C.3a.3a.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet desen nieuwen Jare / Soo wort ons openbaere [geen wijsaanduiding]  
Een geestelijck nieu Jaer Liet Met deze nieuwe jaar
LeisenboekC1605 (1605), p34 [nr. 8]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt nu Israel, doet op u ooren, / Wilt [...] [geen wijsaanduiding]  
Acoleijen [=de [...] | Een nieu Liedeken, [...] Een Venus' diertje heb ik uitverkoren
LeisenboekC1605 (1605), p42 [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.2d.2d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod heeft geschapen seer delicaet, / De mensch [...] Gheeft mijn te drincken, etc.  
Een nieu Geestelijck Liet, vant nieu Jaer Geef mij te drinken naar mijn dorst
LeisenboekC1605 (1605), p51 [nr. 10]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet viel een hemels douwe / Al in een cleyn Machdelijn Alst begint  
Een nieu Liedeken Het viel een hemelse dauw
LeisenboekC1605 (1605), p62 [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu zijt wellecome Heere Christ / Want ghy onser [...] Alst beghint.  
Een Leyse te singen op Kers-nacht Nu zijt wellekome
LeisenboekC1605 (1605), p72 [nr. 12]
5A 5A 5b.4C.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is die dochter van Zyon, / Ick soudese so [...] Puer nobis nascitur  
Een out Leyse Puer nobis nascitur
LeisenboekC1605 (1605), p72 [nr. 13]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet was een Maget uutvercoren / Daer Jesus af [...] Alst beghint  
Een out Leyse Het was een maagd uitverkoren
LeisenboekC1605 (1605), p78 [nr. 14]
.4a.4a.2B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHad ick vlogelen als een Arent grijs / Ick soude [...] Waer is die dochter van  
Een geestelijck Leyse Puer nobis nascitur
LeisenboekC1605 (1605), p79 [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Mannen ende Vrouwen / Die op die werelt zijt met vruechden willen wy singhen  
Dit Liedeken is van den soeten name van onser [...] Solaas wil ik hanteren
LeisenboekC1605 (1605), p83 [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus is opgestanden / Al van die martelaers handen [geen wijsaanduiding]  
Een Gheestelijck Liedeken Christ ist erstanden
LeisenboekC1605 (1605), p85 [nr. 17]
.3a.4a.4B.5B.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet gingen drie Jonckvrouwen / Smorgens met [...] Christus is opghestanden  
Leyse ofte Lof-sanck vande verrijsenisse des [...] Christ ist erstanden
LeisenboekC1605 (1605), p90 [nr. 18]
.3a.3a.4B.4B.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Christus triumphant, / Der glorien Coninck machtich den tijt is hier, etc.  
Een gheestelijck Liedeken [...] Cum rex Gloriae De tijd is hier
LeisenboekC1605 (1605), p91 [nr. 19]
.3A.3b.2A.3C.3b.3b.2C.2C.2C.3D.3e.3e.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO feestelijcken dach / Gegroet so moet ghy wesen den tijt is hier, etc.]  
Salve festa dies De tijd is hier
LeisenboekC1605 (1605), p93 [nr. 20]
.3A.3b.2A.3C.2b.3b.2C.3C.2C.3D.3e.3e.2D.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit is den dach / Die God den Heer der Heeren Op die selfde wijse [den tijt is hier, etc.]  
Haec est dies. De tijd is hier
LeisenboekC1605 (1605), p94 [nr. 21]
.2A.3b.2A.3C.3b.3b.2C.3C.2C 4D.3e.3e.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGlorioos van lichame / Schoon blinckende bequame Victime pascali Laudes  
Een Paesch Liedeken Victimae paschali
LeisenboekC1605 (1605), p101 [nr. 22]
,3a,3a,3B,2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls waeren vervult die daegen / Al van den Pincxterdach Het reet een Ridder uut jagen  
Een Liedeken te singen opt Hoochtijt van [...] Het reed er een ridder uit jagen
LeisenboekC1605 (1605), p105 [nr. 23]
.3a.3B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu compt o trooster heylige gheest / Maeckt onse [...] Veni Sancte Spiritus  
Een Liedeken ghemaeckt op de Sequentie Veni [...]
LeisenboekC1605 (1605), p107 [nr. 24]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mijn tong wilt vrolic singen / tgloriose [...] (Hymnus). Pange Lingua. En gaet op de selfde wijse  
Hymnus, Pange Lingua Pange lingua
LeisenboekC1605 (1605), p109 [nr. 25]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ontspringhen, lof sanck singhen / Onsen Heer [...] Pange lingua gloriosi  
Een nieu Gheestelijck Liedeken Pange lingua
LeisenboekC1605 (1605), p117 [nr. 26]
2a 2a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLooft, o Sion, den behoeder, / Looft u leedtsman [...] Lauda Sion Salvatorem  
Aquino, Thomas van] | Dese naevolghende [...] Lauda Sion salvatorem
LeisenboekC1605 (1605), p118 [nr. 27]
4a 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lustelijcken Mey Christus playsant / Vol [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liedeken van den Mey De lustelijke mei is nu in de tijd
LeisenboekC1605 (1605), p121 [nr. 28]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck bidt u moeder uytvercoren / Wilt doch [...] Van een Cantileen, in Latijn Ave pulcherrima  
Verdel, M. J. | Een suyverlijck [...] Ave pulcherrima regina
LeisenboekC1605 (1605), p128 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEeuwich en crachtich / Godt vader ons almachtich Vader onse  
Een gheestelijck Liedeken ghemaeckt op het Vader onse Ave Maria Gods liefste lief idoon ?
LeisenboekC1605 (1605), p131 [nr. 30]
.2a.2a.2a.3B.2a.3a.2a.3B.3B.3B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte