Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanKomt maeghdekens verheven / Voeght u te saemen [...] Ach Lief aen-hoort mijn klachten  
Geestelijck Liedeken van de heylige Maeghdekens [...] Als Atalante doden maakte
Ruyter MK1712 ([1712]), p11 [nr. 1]
.3a.4B.3a 4B.3C.3C.3D.3D.3e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenschen die dit hoort aen, / Wilt al besoecken gaen Ach Liefste mijn Goddinn', &c.  
Nieuw Kers-Liedeken op de Geboorte van onsen [...] Ik verfoei Leanders zaad
Ruyter MK1712 ([1712]), p13 [nr. 2]
.3A.3A.3B.3B 4C 4C.2d.2d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt hier leeren Christene menschen / Dit liedt [...] Hoe ligh' ick hier in deês ellende  
Geestelijck Liedeken op de seven poincten van het [...] Hoe lig ik hier in deze ellende
Ruyter MK1712 ([1712]), p14 [nr. 3]
.4a.4B.4a.4B.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristenen hoort dit Liedt, / Hoort naer het [...] 'K verfoey Leanders zaedt, &c.  
Nieuw Geestelijck Liedeken op de seven wercken [...] Ik verfoei Leanders zaad
Ruyter MK1712 ([1712]), p16 [nr. 4]
.3A.3A.3B.3B 4C 4C.2d.2d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest verblijdt allegaer, / Om dese blijde maer' Philis mijn tweede ziel, &c.  
Nieuw Geestelijck Liedeken van de Hemelvaert van [...] Courante monsieur
Ruyter MK1712 ([1712]), p18 [nr. 5]
.3A.3A 5B.5B 4C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat voor een droeve maer', / Klinckt in mijn ooren daer Ick drinck' den nieuwen most  
Nieuw Geestelijck Liedt by forme van droom, op [...] Ik drink de nieuwe most
Ruyter MK1712 ([1712]), p19 [nr. 6]
.3A.3A.2B.3B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest aendachtigh te gaer, / Christenen hoort hier naer Philis mijn tweede ziel'  
Nieuw Geestelijck ende leersaem Liedeken op de [...] Courante monsieur
Ruyter MK1712 ([1712]), p23 [nr. 7]
.3A.3A.5B.5B.4C.5C.4D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenschen komt opent hier uw' ooren, / Ontsluyt uw [...] Hansken die lagh in een slotjen  
Nieuw Geestelijck Liedeken van de [...] Hansje die lag in een slootje
Ruyter MK1712 ([1712]), p25 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt hier menschen die noch leven / 'k moet u [...] Goeden morgen Jan Cornelis  
Nieuw Liedeken, dienende tot leeringe dat men de [...] Goedemorgen Jan Cornelis
Ruyter MK1712 ([1712]), p27 [nr. 9]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest gegeroet grooten Godt vol waerde, / O [...] Ratten en Muysen, moeten verhuysen  
Liedeken by forme van danck-segginge aen Godt [...] Ratten en muizen moeten verhuizen
Ruyter MK1712 ([1712]), p28 [nr. 10]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.4D.2e.2e.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeireldt ick segh u goeden nacht, / Met al uw' [...] Jesus en Sint Janneken, speelden met het Lammeken  
Adieu-Liedt aen de weireldt, van eene jonge [...] Jezus en Sint Jannetje die speelden met een [...]
Ruyter MK1712 ([1712]), p29 [nr. 11]
.4A.4A.3b.3b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeireldt al uw' sottigheydt, / Wil ick heden gaen [...] 'T is goedt Capucyn te zijn  
Nieuw Liedeken van een goddeloos Jonghman die de [...] Belle Iris
Ruyter MK1712 ([1712]), p31 [nr. 12]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus soet is nu gebooren, / In den nacht soo gy [...] Van Pot-a-fer, &c  
Nieuw Geestelijck Liedeken op de blijde Geboorte [...] Potafar die zou gaan trouwen
Ruyter MK1712 ([1712]), p33 [nr. 13]
4a 4a 4B 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt al te saemen JESUS eeren, / En loven gaen Van de verkeerde weireldt  
Geestelijck Liedeken leerende hoe dat-men het [...] Ballet van de graaf van Monterey
Ruyter MK1712 ([1712]), p34 [nr. 14]
.4a.2B.5a 3B.3c.2D.3D.3c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchepper van hemel en van aerdt, / JESUS gebenedijdt Graef Willem sat op solder  
Een nieuw Liedeken tot danck-segginge aen Godt, [...] Graaf Willem zat op zolder
Ruyter MK1712 ([1712]), p36 [nr. 15]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest gegroet die ick beminne, / MARIA schoone [...] Van het ruyse-muysen  
Nieuw Liedeken tot lof van de heylige Maget ende [...] Och ik mag wel droevig schreien
Ruyter MK1712 ([1712]), p37 [nr. 16]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel waer hoor ick soeten sanck, / My dunckt 'k [...] Van stroeyken en kooltjen vyer  
Nieuw Liedeken op de Geboorte ons Heeren JESU CHRISTI Belle Iris
Ruyter MK1712 ([1712]), p39 [nr. 17]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedroefde Vlaender met uw' schoone landen, / Hoe [...] O goeden Godt! aen-hoort ons droevigh klagen  
Beklagh-Liedt over ons bedroefde Vlaenderlandt [...] O goede God aanhoor ons droevig klagen
Ruyter MK1712 ([1712]), p41 [nr. 18]
.5a.5B.5a.5B.2B.2c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt menschen al die leeft, / U in 't gebedt begeeft Philis mijn tweede ziel, &c.  
Nieuw Liedeken, toonende hoe dat-men ons moet [...] Courante monsieur
Ruyter MK1712 ([1712]), p46 [nr. 19]
.3A.3A.5B.5B.4C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch menschen blijft wat staen, / En hoort dit [...] Philis mijn tweede ziel', &c.  
Nieuw Geestelijck Liedeken gemaeckt op de [...] Courante monsieur
Ruyter MK1712 ([1712]), p47 [nr. 20]
.3A.3A.5B.5B.4C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer gaet gy grooten Godt? / Wat kiest gy voor een lot? Ick drinck' den nieuwen most  
Nieuw devoot Liedeken op de Passie ende bitter [...] Ik drink de nieuwe most
Ruyter MK1712 ([1712]), p49 [nr. 21]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt ginck met sijn discipelen vaeren, / Alwaer [...] Troost my mijn alder-liefste verkoren  
Nieuw Schriftuere-Liedeken, toonende hoe dat [...] Adieu schoon lief nu wil ik gaan varen
Ruyter MK1712 ([1712]), p53 [nr. 22]
.4a.4a.4B.4B.2c.2c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeireldt met al uw' valscheydt groot, / Ick wil u [...] Jacob wilt hooren  
Nieuw Liedeken ofte Saemen-spraecke tusschen een [...] Hoor toe al in het gemeen
Ruyter MK1712 ([1712]), p55 [nr. 23]
.4A.3b.4A.3b.4c.4D.4D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy menschen wreck en vroedt, / Die hier geduerigh [...] Van Biron  
Nieuw Liedeken van de Gierigheydt, ende wat [...] Biron
Ruyter MK1712 ([1712]), p57 [nr. 24]
.3A.3b.3A.3b.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy g'looven in Godt den Vader, allegader / [...] Van den hoogen Thoren en Babyloonsche gecken [...]  
Nieuw Geestelijck Liedeken gemaeckt op de 12. [...] Polyphemus aan de stranden ?
Ruyter MK1712 ([1712]), p60 [nr. 25]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt de zielen hooren kermen, / En roepen wilt my [...] Weest gegroet, ô nieuw geboren!  
Nieuw Geestelijck Liedt van de pynen die de [...] Och ik mag wel droevig schreien ?
Ruyter MK1712 ([1712]), p62 [nr. 26]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGetrouwde lieden, blijft wat staen, / Hoort naer [...] Margriet ons maert' beklaeght haer trouw  
Nieuw Liedeken tot lof van den Houwelijcken [...] Margriet onze maagd beklaagt haar trouw
Ruyter MK1712 ([1712]), p65 [nr. 27]
.4A.4A.2b.2b.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Alder-liefsten Heer, / Wy weten dit en meer Van den Spaenschen Ruyter  
Nieuw Geestelijck Liedeken ofte deughdelijcke [...] Nadien uw goddelijkheid
Ruyter MK1712 ([1712]), p66 [nr. 28]
.3A.3A.3b.3C 4b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet vaeren uwen Godt, / 'k houd' u voor dom en bot Philis mijn tweede ziel, &c.  
Nieuw liedeken ofte geestelijcken strydt en [...] Courante monsieur
Ruyter MK1712 ([1712]), p68 [nr. 29]
.3A.3A.5B.4B.4C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mijnen Godt! o mijnen soetsten Heer! / Die ick [...] Petit Brisack  
Nieuw Geestelijck Liedt, tot danck-segginge aen [...] Petit Brisach
Ruyter MK1712 ([1712]), p70 [nr. 30]
.5A.5A.5B.5B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte