Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAls God de Werelt schiep, / En 't grenzelooze diep Ik Drink de Nieuwe Most  
Van 't HOUWELYK Bekwaam op Bruyloften te singen Ik drink de nieuwe most
MinnebroersZak1799 (1799), p5 [nr. 1]
.3A.3A.2B.3B.5B.3C.5C.4d.2E.3EDe Liefd' de Wortel aller zaken / Is van 't begin [...] Een ryken Graaf in zyn Bosschagie  
Tot lof en liefde der Vrouwen Een rijke graaf in zijn bosschage
MinnebroersZak1799 (1799), p6 [nr. 2]
.4a.5B.4a.4B.2c.2c.4cDe wijn de vreugd van 's menschen leven, / Is [...] Als 't Voorgaande [Een ryken Graaf in zyn [...]  
Drinklied by de WYN Een rijke graaf in zijn bosschage
MinnebroersZak1799 (1799), p8 [nr. 3]
.4a.5B.4a.4B.2c.2c.5BWie scheld de wynen / Datze zijn als fenynen De Son aan 't klimmen  
Ander Drinklied by den Wyn De zon aan het klimmen
MinnebroersZak1799 (1799), p9 [nr. 4]
.2a.3a 4b 4b 2C 2C 4C.3D 4e 2D 4e 4e 2F 2F 4FLuysterd eens toe, ey myn Heeren hoord, / Wat ik [...] Weest overschoon Herderin gegroet  
NEUSEN PACHT Karel koning van Engeland
MinnebroersZak1799 (1799), p11 [nr. 5]
.4A.4A.3b.3C.3b.3CEy tapt ons uit paters vat, / Van nommer een [...] Ik wil my aan de myd beste'en  
Drinklied by de fransse Wyn La duchesse
MinnebroersZak1799 (1799), p13 [nr. 6]
4A.2B.3c.2c 3B.3A.3d.5d.3e 3F.3e 3F.3g 4g.3H.3HMatroosje die de zee bemind, / En kleyne schatten [...] Matroosje lustig repje wat  
Van de Walvis Vangst Gij wispelturige matroos
MinnebroersZak1799 (1799), p15 [nr. 7]
.4A.4A.4B.4B.3c.2cHoor eens toe gy vrouwen haters, / Die het [...] Wil dan niemand rondom lelik  
Vrouwen Voorspraak Si c'est pour mon pucelage
MinnebroersZak1799 (1799), p17 [nr. 8]
4a 4B 4B 4a 4C 4CWaer mag myn vryer blyven / Hier zit ik vast en wacht Slyp Schaar en Mesje  
Boere Kermis Lied Slijpschaar en Mesje (2)
MinnebroersZak1799 (1799), p18 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.2c.2D.2c.2D.2E.4EWel Kaetje, Speelmaetje, je lijkt wel te swellen, [...] Ik heb er een Lief in 's werelts landouwe  
Een Openhertig Praatje Tussen Grietje en Kaatje Ik heb er een liefje
MinnebroersZak1799 (1799), p21 [nr. 10]
.1a.1a.2b,4b.2b.2C.4CWel aen mijn lief, mijn waerde son, / Die my door [...] Laastmaal als ik uyt wandelen ging  
De Bruydegom op 't Bruylofts Bed Courante simple
MinnebroersZak1799 (1799), p22 [nr. 11]
.4A.5A.5B.5BIndien mij iemant vraagde? / Voor 't vrouwelijk [...] La Gredilia  
Minnaars Vrouwen Keur La grédeline
MinnebroersZak1799 (1799), p24 [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B 4c 4D.2E.2E 4c 4DHoe zal een maegd beminlyk zijn, / Die zig [...] Ik droomde lest Cornelia  
Trotze Schoonheid
MinnebroersZak1799 (1799), p25 [nr. 13]
.4A.3B.4A.3B.2C.2C.3D.2E.2E.3DMatroosjes die de zee bemind, / Die hoog' en [...] De wachter die een deuntje blaast  
Bootsgezels Scheeps praat van het lof der Scheeten Zie hoe gelukkig zijn ze dan
MinnebroersZak1799 (1799), p26 [nr. 14]
.4A.3b.3A.3C.3C.3C.3CEngelin vol deugden, / Die mijn hert van binnen Pronkje van de maagden  
De Verloofde Bruydegom en Bruyd Pronkje van de maagden
MinnebroersZak1799 (1799), p28 [nr. 15]
3a 3b 3a 3b 3b.3C.1d.1d.1e.1e.2CMeysje maet daer kom ik weer, / Hebje jou beraden [...] Vroutje is uw man niet t'huys  
BOEREN VRYAGIE Vrouwtje is uw man niet thuis
MinnebroersZak1799 (1799), p29 [nr. 16]
4A.3b 4A.3b 4C.3d 4C.3dMyn waerde engelin, / Hoe kont gy doch gedogen Courante, of, deugdryke Herderin  
SLOT VRYAGIE Courante la reine
MinnebroersZak1799 (1799), p31 [nr. 17]
.3A.3b.2b 3A.5A.4C.5C,2d.2d 3CZie so, zie so, zie so, zie so, / Wie heeft zyn [...] De mey die komt ons by zeer bly  
De Kwakzalver op 't stellagie De mei die komt ons bij zeer blij
MinnebroersZak1799 (1799), p34 [nr. 18]
.3A.1A.5B.3C.1C.5B.3D.3D.4E.2f.2f.2EAch Zilvia mijn waerde uytgelezen, / Mijn schoone [...] Ay schoone Nimph, &c.  
PASTOREL Ach schoonste nimf aanzie
MinnebroersZak1799 (1799), p38 [nr. 19]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cKander ooit wel droever zijn, / Als een minnaer [...] La Fouttu  
Minnaars klagt van Philander Ik heb in Venus' boot gezeild ?
MinnebroersZak1799 (1799), p41 [nr. 20]
4A 4b 4A 4b 4C 3C,3d,3d 4CAch waer is de trouw gebleven, / Waer is nu de [...] Bonsjour belle Damoizelle  
Onteerde Vryster klagt
MinnebroersZak1799 (1799), p43 [nr. 21]
4a 4B 4a 4B.2C.3d.2C.3d.4d.4CTrijntje buur hoe vaar je, kan je 't stellen: / [...] Zoete Engelin myn Uytverkoren  
HOUW'LIKS BEKLAG, Tussen Griet en Tryn Zoete engelin mijn uitverkorene
MinnebroersZak1799 (1799), p44 [nr. 22]
,5a,4B,5a,4B,2C 3d 3C 2d 4E,2C,3EAlderschoonste Herderin, / Die mijn Hert en siel gebied Liefje gy zyt ongestadig  
PASTOREL Liefste gij zijt ongestadig
MinnebroersZak1799 (1799), p46 [nr. 23]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 4DGy bosschen, beeken, groene velden, / En [...] Ach treurt nu my bedroefde schape, &c.  
PASTOREL Cette cruelle
MinnebroersZak1799 (1799), p48 [nr. 24]
.4a.4B.4a.4B.2c 3D.2c 3D.3DMyn Silvia, mijn harts begeer / Hoe zijt gy dus [...] Gezwinde bode van de min  
PASTOREL Gezwinde bode van de min
MinnebroersZak1799 (1799), p50 [nr. 25]
.4A.3B.4A.3B.3C,2C 3D 4D 3E 3E.3F 4FDoe Philida onder de schaduwe ruste, / Had zy [...] Lestmaal in 't krieken van den dage  
PASTOREL Laatstmaal in het krieken van de dag
MinnebroersZak1799 (1799), p51 [nr. 26]
.4A.4B.4A.4B.5C.5C.5D.5DMyn waerden Philida, mijn engelin vol deugden / [...] Myn zoete Sjakelyn, &c.  
PASTOREL Ik drink de nieuwe most
MinnebroersZak1799 (1799), p52 [nr. 27]
.6a.6B.6a.6B.3C.3C.3a 4D 4DIndien een Hemel kon op aerd, / Gevonden zijn als boven Ach lief Dorinde waarde Maagd  
PASTOREL Petite royale
MinnebroersZak1799 (1799), p53 [nr. 28]
.4A.3b,3b 3A,3c 3D.3c 3D.3DHoe sit de Bruyd'gom dus en kijkt, / Het schijnt [...] Het was een Herderinne stout  
Het Bruylofts Lied op 't Lest Wij liepen laatstmaal ?
MinnebroersZak1799 (1799), p54 [nr. 29]
.4A.4A.4B.3c.4B.3cGeluk zoet jeugdig paer, / Den hemel wil u geven [...] Schand Flora die 't ontvlood  
Bruylofts Lied in 't begin Ik zucht ik klaag ik ween
MinnebroersZak1799 (1799), p55 [nr. 30]
.3A.3b.4A.3b.3C.3d.4C.3d


tabelbreedte