Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAls God de Werelt schiep, / En 't grenzelooze diep Ik Drink de Nieuwe Most  
Van 't HOUWELYK Bekwaam op Bruyloften te singen Ik drink de nieuwe most
MinnebroersZak1799 (1799), p5 [nr. 1]De Liefd' de Wortel aller zaken / Is van 't begin [...] Een ryken Graaf in zyn Bosschagie  
Tot lof en liefde der Vrouwen Een rijke graaf in zijn bosschage
MinnebroersZak1799 (1799), p6 [nr. 2]De wijn de vreugd van 's menschen leven, / Is [...] Als 't Voorgaande [Een ryken Graaf in zyn [...]  
Drinklied by de WYN Een rijke graaf in zijn bosschage
MinnebroersZak1799 (1799), p8 [nr. 3]Wie scheld de wynen / Datze zijn als fenynen De Son aan 't klimmen  
Ander Drinklied by den Wyn De zon aan het klimmen
MinnebroersZak1799 (1799), p9 [nr. 4]Luysterd eens toe, ey myn Heeren hoord, / Wat ik [...] Weest overschoon Herderin gegroet  
NEUSEN PACHT Karel koning van Engeland
MinnebroersZak1799 (1799), p11 [nr. 5]Ey tapt ons uit paters vat, / Van nommer een [...] Ik wil my aan de myd beste'en  
Drinklied by de fransse Wyn La duchesse
MinnebroersZak1799 (1799), p13 [nr. 6]Matroosje die de zee bemind, / En kleyne schatten [...] Matroosje lustig repje wat  
Van de Walvis Vangst Gij wispelturige matroos
MinnebroersZak1799 (1799), p15 [nr. 7]Hoor eens toe gy vrouwen haters, / Die het [...] Wil dan niemand rondom lelik  
Vrouwen Voorspraak Si c'est pour mon pucelage
MinnebroersZak1799 (1799), p17 [nr. 8]Waer mag myn vryer blyven / Hier zit ik vast en wacht Slyp Schaar en Mesje  
Boere Kermis Lied Slijpschaar en Mesje (2)
MinnebroersZak1799 (1799), p18 [nr. 9]Wel Kaetje, Speelmaetje, je lijkt wel te swellen, [...] Ik heb er een Lief in 's werelts landouwe  
Een Openhertig Praatje Tussen Grietje en Kaatje Ik heb er een liefje
MinnebroersZak1799 (1799), p21 [nr. 10]Wel aen mijn lief, mijn waerde son, / Die my door [...] Laastmaal als ik uyt wandelen ging  
De Bruydegom op 't Bruylofts Bed Courante simple
MinnebroersZak1799 (1799), p22 [nr. 11]Indien mij iemant vraagde? / Voor 't vrouwelijk [...] La Gredilia  
Minnaars Vrouwen Keur La grédeline
MinnebroersZak1799 (1799), p24 [nr. 12]Hoe zal een maegd beminlyk zijn, / Die zig [...] Ik droomde lest Cornelia  
Trotze Schoonheid
MinnebroersZak1799 (1799), p25 [nr. 13]Matroosjes die de zee bemind, / Die hoog' en [...] De wachter die een deuntje blaast  
Bootsgezels Scheeps praat van het lof der Scheeten Zie hoe gelukkig zijn ze dan
MinnebroersZak1799 (1799), p26 [nr. 14]Engelin vol deugden, / Die mijn hert van binnen Pronkje van de maagden  
De Verloofde Bruydegom en Bruyd Pronkje van de maagden
MinnebroersZak1799 (1799), p28 [nr. 15]Meysje maet daer kom ik weer, / Hebje jou beraden [...] Vroutje is uw man niet t'huys  
BOEREN VRYAGIE Vrouwtje is uw man niet thuis
MinnebroersZak1799 (1799), p29 [nr. 16]Myn waerde engelin, / Hoe kont gy doch gedogen Courante, of, deugdryke Herderin  
SLOT VRYAGIE Courante la reine
MinnebroersZak1799 (1799), p31 [nr. 17]Zie so, zie so, zie so, zie so, / Wie heeft zyn [...] De mey die komt ons by zeer bly  
De Kwakzalver op 't stellagie De mei die komt ons bij zeer blij
MinnebroersZak1799 (1799), p34 [nr. 18]Ach Zilvia mijn waerde uytgelezen, / Mijn schoone [...] Ay schoone Nimph, &c.  
PASTOREL Ach schoonste nimf aanzie
MinnebroersZak1799 (1799), p38 [nr. 19]Kander ooit wel droever zijn, / Als een minnaer [...] La Fouttu  
Minnaars klagt van Philander Ik heb in Venus' boot gezeild ?
MinnebroersZak1799 (1799), p41 [nr. 20]Ach waer is de trouw gebleven, / Waer is nu de [...] Bonsjour belle Damoizelle  
Onteerde Vryster klagt
MinnebroersZak1799 (1799), p43 [nr. 21]Trijntje buur hoe vaar je, kan je 't stellen: / [...] Zoete Engelin myn Uytverkoren  
HOUW'LIKS BEKLAG, Tussen Griet en Tryn Zoete engelin mijn uitverkorene
MinnebroersZak1799 (1799), p44 [nr. 22]Alderschoonste Herderin, / Die mijn Hert en siel gebied Liefje gy zyt ongestadig  
PASTOREL Liefste gij zijt ongestadig
MinnebroersZak1799 (1799), p46 [nr. 23]Gy bosschen, beeken, groene velden, / En [...] Ach treurt nu my bedroefde schape, &c.  
PASTOREL Cette cruelle
MinnebroersZak1799 (1799), p48 [nr. 24]Myn Silvia, mijn harts begeer / Hoe zijt gy dus [...] Gezwinde bode van de min  
PASTOREL Gezwinde bode van de min
MinnebroersZak1799 (1799), p50 [nr. 25]Doe Philida onder de schaduwe ruste, / Had zy [...] Lestmaal in 't krieken van den dage  
PASTOREL Laatstmaal in het krieken van de dag
MinnebroersZak1799 (1799), p51 [nr. 26]Myn waerden Philida, mijn engelin vol deugden / [...] Myn zoete Sjakelyn, &c.  
PASTOREL Ik drink de nieuwe most
MinnebroersZak1799 (1799), p52 [nr. 27]Indien een Hemel kon op aerd, / Gevonden zijn als boven Ach lief Dorinde waarde Maagd  
PASTOREL Petite royale
MinnebroersZak1799 (1799), p53 [nr. 28]Hoe sit de Bruyd'gom dus en kijkt, / Het schijnt [...] Het was een Herderinne stout  
Het Bruylofts Lied op 't Lest Wij liepen laatstmaal ?
MinnebroersZak1799 (1799), p54 [nr. 29]Geluk zoet jeugdig paer, / Den hemel wil u geven [...] Schand Flora die 't ontvlood  
Bruylofts Lied in 't begin Ik zucht ik klaag ik ween
MinnebroersZak1799 (1799), p55 [nr. 30]


tabelbreedte