Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWilhelmus van Nassouwe / Ben ick, van duytschen bloet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | 1. WILHELMUS VAN NASSOUWE Wilhelmus
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p17 [nr. 1]Wilhelma van Nassouwe / Ben ik vroom Hollandsch bloed Wilhelmus van Nassouwe  
Vondel, Joost van [...] | 2. WILHELMA VAN NASSOUWE Wilhelmus
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p18 [nr. 2]Oranjehoutje kan geen kwaad!" / Dat heb ik wat gezongen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heije, J.P. / [...] | 3. ORANJE-LIEDJE Oranjehoutje kan geen kwaad
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p19 [nr. 3]Aan Neêrlands koning wijdt ons lied / Een hulde [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Staring, A.C.W. / [...] | 4. KONING EN VADERLAND
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p20 [nr. 4]'t Is feestdag voor gansch Nederland / Tot in de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Adama van Scheltema, C.S. | 5. DE KONINGIN VERJAART!
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p21 [nr. 5]Wees begroet met jubeltonen, / Wees gezegend, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haverkamp, F.J. / [...] | 6. KRONINGSLIED
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p22 [nr. 6]Wien Neêrlandsch bloed in d'adren vloeit, / Van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tollens Cz., H. / [...] | 7. WIEN NEERLANDSCH BLOED Wie Nederlands bloed
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p24 [nr. 7]Wij leven vrij, wij leven blij / Op Neêrlands [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brand, J. | 8. WIJ LEVEN VRIJ, [...] Wij leven vrij wij leven blij
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p26 [nr. 8]Zij zullen het niet hebben, / Ons oude Nederland [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Da Costa / Liefde, J. de | 9. DA COSTA'S VOLKSLIED Zij zullen het niet hebben
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p27 [nr. 9]Gij schittrende kleuren van Nederlands vlag, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heije, J.P. / Smits, W. | 10. VLAGGELIED O schitterende kleuren van Nederlands vlag
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p28 [nr. 10]Frysk bloed, tsjoch op! wol nou ris bruwze in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Halbertsma, E.H. | 11. FRYSK FOLKSLIET Fries volkslied
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p30 [nr. 11]Kent gij dat volk vol heldenmoed, / En toch zoo [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rees, C. F. van | 12. TRANSVAALSCH [...] Transvaals volkslied
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p32 [nr. 12]Waar onze taal als vrije tolk, / Uit vrije zielen vaart [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Gijssels, Willem / [...] | 13. LIED VAN HET [...]
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p34 [nr. 13]Zij zullen hem niet temmen / Den fieren [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Peene, H. van / [...] | 14. DE VLAAMSCHE LEEUW
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p36 [nr. 14]Hou zee, hou zee, / Hou moedig zee! [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brandts Buys, Marius A. | 15. HOU ZEE
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p38 [nr. 15]O Nederland! let op u saeck, / De tijt en stont is daer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 16. O, NEDERLAND! [...] 's Nachts toen een blauw gesterd kleed
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p39 [nr. 16]Wie dat sich selfs verheft te met, / Wert wel een [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 17. WIE DAT SICH [...] Engels Schoenlappertje
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p40 [nr. 17]O Heer die daer des hemels tente spreijt, / End' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 18. O HEER DIE DAER [...] Gaillarde Margriet
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p41 [nr. 18]Maximilianus de Bossou / Ben ik, een Graeff, gheheeten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 19. MAXIMILIANUS DE [...] Es ist das Heil uns kommen her (1)
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p42 [nr. 19]Wilt heden nu treden voor God den Heere, / Hem [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 20. WILT HEDEN NU [...] Wilder dan wild (2)
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p43 [nr. 20]Waer dat men sich al keerd of wend / End' waer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 21. WAER DAT MEN [...] Pots honderdduizend slapperment
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p44 [nr. 21]Geluckig is het Land / Dat God den Heer beschermt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 22. GELUCKIG VADERLAND Als ik uit wandelen ga
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p45 [nr. 22]Merck toch, hoe sterck nu in 't werck sich al [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 23. MERCK TOCH HOE [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p46 [nr. 23]O Heemskerck! noijt u kloeke daet / Uijt ons [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 24. O HEEMSKERCK! [...] Ballet O Heemskerk
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p48 [nr. 24]Helpt nu u self, soo helpt u Godt / Uyt der [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
25. HELPT NU U SELF. (Bij de heffing van den [...]
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p49 [nr. 25]De vogel wert gelockt gefluijt, / Des vangers [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 26. DE VOGEL WERT [...] La Dauphine
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p50 [nr. 26]Wie wil hooren een nieu liet, / En dat sal ick u [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
27. VAN ALVA, DEN OUDEN MAN. Op Alva's vertrek [...] Gerrit van Velsen
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p51 [nr. 27]De Geusen sijn in Bomlerweert gevallen, / Zy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
28. DE GEUZEN IN DEN BOMLERWAARD (Juli, 1572) Psalm 079 Datheen
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p52 [nr. 28]In naam van Oranje, doe open de poort! / De [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Schooleman, A.J. | 29. EEN LIEDJE VAN [...] In naam van oranje doe open de poort
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p54 [nr. 29]Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord / De [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heije, J.P. / [...] | 30. EEN [...] De zilvervloot
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p56 [nr. 30]


tabelbreedte