Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanZingt nu met Vreugde groot en klein, / Verheugd u [...] ô Rotterdam verheven zoet  
Vreugde-Galm, gezongen over de Vrede, gesloten [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p5 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3dHoord vrienden hoe ik onlangs was, / Van [...] Adieu myn Lief den Trommel slaat  
Een Nieuw Lied, gemaakt over de Visschery van [...] Adieu mijn lief de trommel slaat
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p8 [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b 4C 4C.4CNederland wat zyt gy heden, / Buyten uwen tyd [...] Daar was een Meisje Jonk van Jaaren  
Nieuw Gezang, gemaakt over 't vervallen Nederland Ik lig somtijds gehele nachten
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p11 [nr. 3]
4a 4a 4B 4c 4c 4BWaeckt op, waeckt op? ô Nederland! / Aenmerckt [...] Te Ryssel in 't vergulde Rad  
Een Nieuw Lied, gemaakt over den Natten Oogst, [...] Te Rijsel in het vergulde rad
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p14 [nr. 4]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C't Is wederom een tyd van vrolyk zingen, / En lof [...] Ey schoonste Nimph, &c.  
Lof-digt, ter eere van zyn Koningklyke Majesteid [...] Ach schoonste nimf aanzie
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p17 [nr. 5]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cHoort vrienden al, / Wat ik u zingen zal, / [...] Hoe quelt de Min  
Een Nieuw Lied, gemaakt over de Mee-planterye, [...] Le fort de Schin
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p19 [nr. 6]
.2A.3A.3A.3B.3B.5c.5c.2D.3DKomt vrinde luystert na dit lied, / wat ik u zal [...] ô Holland schoon &c.  
Een Nieuw Lied, op de Zeeven Hedendaagze in swang [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p23 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3dAch mensche wi u dog bekeere, / Aenschout de [...] Hoe leg ik hier in deez' Elende  
Een Nieuw Geestelyk Lied of Opwekking tot [...] Hoe lig ik hier in deze ellende
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p26 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.4c.4cHoord vrinden al te zamen, / Wat ik u zingen zal, [...] Ik ging op eenen Morgen  
Een Nieuw Lied, tot Lof van 't Eyland van [...] Ik ging nog hedenmorgen
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p29 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.4C.3d.3CDe Winter-tyd is wederom in 't Land, / Den Hagel, [...] Psalm 116. Ik heb den Heere lief  
Een Geestelyk Winter-Lied, op 't vallen van [...] Psalm 116 Datheen
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p31 [nr. 10]
.5A.5b.5b.5ADes Heeren Heerlykheid, / Is weerdig om te loven Hoe werkje dus Leeuwerk  
Een Geestelyken Lof zang, over 't aanschouwen van [...] Ik zucht zucht op zucht
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p33 [nr. 11]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3dHoord Christen menschen al, / Wat ik u leeren zal Waar is 't Fourtuyn nu ras  
Een Nieuw Lied van de Zeven Werken van Barmhertigheid Ik drink de nieuwe most
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p36 [nr. 12]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EKomt Swierbollen en gy ligte knapen / Nagtlopers [...] Venus-Susjes Jonk van Jaren  
Het Haagse Officiertje en dessels Leven Kom zwierbollen
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p38 [nr. 13]
.4a.4B.4a.4B.4c,5c.4D.4DVenus-Zusjes jonk van Jaren, / Veel gekwelt van [...] Komt Swierbollen, &c.  
Het Haagze Naay-meisje: of het Amsterdamse Juffertje Kom zwierbollen
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p41 [nr. 14]ô Ziel verrukten Avonstond, / Ik stel voor u myn Fluyt O daar de zilv're Waterstroom  
Een Nieuw Lied O zielsverrukte avondstond
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p45 [nr. 15]
.4A.3B.4A.3BVerwonderlyk zyn 's Heeren werken, / Die hy doet [...] Daar was een Magetje vol benouwen  
Op het Verongelukken van het Schip PYLSWAARD voor [...] Daar was een maagdje vol benauwen
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p48 [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DGod heeft zeer wys in 't Paradys, / Het huwelyk [...] Op een Aangenaame Wys  
Een Nieuw Stigtelyk Bruylofts Lied, om by [...] De wagen van Ronse
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p51 [nr. 17]Laat ons in 't Nieuwe Jaer, / Verblyd zyn met malkaer Den Heyland was bereid  
Nieuwe-Jaars Gezang, gemaakt op 't Jaar 1698
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p54 [nr. 18]
.3A.3A.3b.3C.3b.3CWat is den mensch voorwaer, / In 't zweerelds [...] Wel dus bedroeft Jonkvrouw  
Bedenkinge over de Boosheid, Kortheid, en [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p56 [nr. 19]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3CLuystert eens wat vreemde dingen, / 't Is seer [...] 'k Settent myn Truitje op haar &c.  
Nieuw Lied tot Lof van de Meulenaars, en de negen [...] Ik heb de bras van het luizige vrijen
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p58 [nr. 20]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 4DTreurd en weent en maekt nu rouwe, / Droevig Nederland Nabots Wynberg was gelegen  
Nieuw Lied van het Schrikkelyk Onweder, dat hem [...] Il est vrai je le confesse
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p62 [nr. 21]
4a 3B 4a 3B 4c 3D 4c 3DIk ging op eenen morgen, / Al door den Aerdenhout O Lissabon schoone  
Ziels-Opwekking, gemaakt ter gelegenheid van een [...] Ik ging nog hedenmorgen
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p65 [nr. 22]Was eens Salomons beschryven, / Alle dingen heeft [...] Rosemont die lag gedoken  
Bruylofts-gesang, op de Egts-vergaderinge van [...] Rozemond die lag gedoken
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p69 [nr. 23]
4a 4B 4a 4B 4C 4CWat is de Liefde blind, / So men Beschreven vind Waar is 't Fortuyn nu ras  
Een Droevig Lied van een Juffrouw en een Edelmans [...] Ik drink de nieuwe most
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p71 [nr. 24]Hoord hoe aerdig dat ik voer, / Als ik ging uit [...] Wie ontwaakt den Adelaar  
Een Nieuw Vermakelyk Lied, tot roem van een [...] Hoor hoe aardig dat ik voer
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p75 [nr. 25]Eenzaam Bos aenhoord myn klagten, / Pluymgedierte [...] Op een Lugtige Wys  
Zang van PHILIS Eenzaam bosje hoor mijn klachten
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p77 [nr. 26]Komt Vrienden luistert na de klugt, / Wat ik u [...] Op een Aangenaame Vois  
Een Aardige Klugt, voorgevallen tussen een [...]
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p80 [nr. 27]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3d.2E.2E.3dGeeft een Aelmoes voor een Blinde, / Die de [...] Als 't begint  
BLINDEMANS VRYAGIE Zullen dan mijn droeve klachten
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p82 [nr. 28]Vryers ende jong-gezellen, / Luistert toe na myn [...] De Pannekoekbakkers  
Hovaardy en Pragt van de Vriesche Meisjes
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p84 [nr. 29]
4a 4B 4a 4B.2c.2c.2D.2D 4e 4DKomt hier gy Jonge Meisjes, / Die naer het [...] Wat is de Jonkheid zonder minnen  
Huwelyks Voorwaarden, Toegeschreven aan alle [...] De Savoyaardse meisjes
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p86 [nr. 30]


tabelbreedte