Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDie niet en gaet inder Godloosen raet / Die op [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerhoort, o Godt, mijn woorden clachtich, / Laet [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p2 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnse God ende Heer seer hooch ghepresen / Hoe [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p5 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie dwaes die spreeckt in zijn herte seer quaet / [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p8 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie is die sal woonen eenpaer / In u lieflijcke [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p10 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Godt voedt my als mijn Herder gepresen, / [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p11 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Aert is onses Gods voorwaer, / Ende wat sy [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p12 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ons die noot over-valt crachtich, / Ons Bocht [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p14 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle volck ghemeyn, / Sla de handen reyn [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p16 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lieflijck, o Heer, ende hoe reyn, / Sijn uwe [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p19 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy zijt geweest ons toe-vlucht Heer ghenadich, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Psalm 078 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p21 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt laet ons blijd' zijn inden Heer / End met [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p25 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSinght een nieuw liet den Heer gepresen / Singht [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p27 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Coninck is de Heer, / Dies moet verblijden seer [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p30 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy volckeren des Aertrijcx al / Singt den Heere [...] [geen wijsaanduiding]  
Psalm 100 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p33 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Ziele wilt den Heere net Lofsanck prijsen, / [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p34 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer heeft gesproken tot mynen Heere / Sedt u [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p38 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy kindren die den Heer dient vry, / Looft ende [...] [geen wijsaanduiding]  
Psalm 113 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p39 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNiet ons, niet ons maer u behoort, o Heer / Om [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p41 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo haest als ick hoore spreken / Wel aen laet ons [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p44 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut de diepten o Heere, / Mijner benautheyt groot [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p46 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet hoe fijn end lieflijc is t'allen stonden / [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p47 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat doch de Heer sy ghemaeckt groot / Israels God [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p48 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel maeckt groot den Heer, / Mijnen geest [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p51 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet ghy, Heer, oprecht, / Gaen in vreed' uwen [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p53 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy dancken u O Godes Soon / Dat ghy quaemt uut [...] Christus du bist dach ende licht  
Christe qui lux es et dies
NiSb1650 (1650), 1p54 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt nu den Heer lof, eer en danck bewijsen / [...] Van den 133. Psalm  
Psalm 133 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p56 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn ons ghemoet, / Verheucht voor alle dinghen Van den 23. Psalm  
Psalm 023 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p60 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet danckbaerheyt / Laet ons den Heere loven Van den XXIII. Psalm: Mijn God voet my &c.  
Psalm 023 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p65 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt Vader in eeuwicheydt / Wy loven u te same O Godt wy dancken dijner goet, &c.  
O Gott wir danken deiner Güt
NiSb1650 (1650), 1p69 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte