Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDie noit verschynt in der godlozen raad / En noit [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Gargon, Mattheus | Den Eersten Psalm Psalm 001 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie noit betreed der zondaars struikelpaden / En [...] Petite Altesse   muzieknoot 
Den Eersten Psalm Son altesse royale
Gargon NTV1686 (1686), p3 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat schenders lust hitst Jood en Heiden aan? / [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Tweden Psalm Psalm 002 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p5 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ik u bid, zo neig uw' oren / O God myns [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Vierden Psalm Psalm 004 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p8 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer! myn gerechtigheid / Ziet myn oprechtigheid Herten veroveren   muzieknoot 
Den Vierden Psalm Que devant vous tout s'abaisse
Gargon NTV1686 (1686), p10 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAh! straf niet, straf niet, Here / Nu ik uw' [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Zesden Psalm Psalm 006 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p14 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLeg, goede God, uw' gramschap af / Uw' slaande [...] Hoe lang Diaan   muzieknoot 
Den Zesden Psalm Hoe lang Diana
Gargon NTV1686 (1686), p17 [nr. 7]
.4A.4A.5A.4B.4B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSpot, zondaars, spot niet, met de hoop der [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Elvden Psalm Psalm 011 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p19 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaak uw' geschimp, gy verdrukkers der vromen / [...] God'lyk ontsag   muzieknoot 
Den Elvden Psalm Goddelijk ontzag dat de stoutste doet beven
Gargon NTV1686 (1686), p21 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat mensch verkrygt het wenschlyk lot, / Van in [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Vyvtienden Psalm Psalm 015 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p23 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie zal op Gods heilberg wonen / Wie zig voor den [...] Balet Dorothée   muzieknoot 
Den Vyvtienden Psalm Ballet Dorothée
Gargon NTV1686 (1686), p25 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen Harder kan syn schapen trouwer hoeden, / [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Drie-en-twintigsten Psalm Psalm 023 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p27 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaar toe dit vuil gespot, / Waar toe dit zinloos woeden O Doelwit   muzieknoot 
Lully, Jean-Baptiste] | Den [...] O doelwit van mijn min
Gargon NTV1686 (1686), p29 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon zig de zondaar deugdzaam veinst, / Syn [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Zes-en-dertigsten Psalm Psalm 068 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p32 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNa dat ik lang heb na Gods hulp gewagt, / In [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Veertigsten Psalm Psalm 040 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p35 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie zig niet stoot aan 's Heilands jammer-staat, [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Een-en-Veertigsten Psalm Psalm 042 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p40 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Werd door Gods geest tot zingen aangedreven / [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Vyv-en-Veertigsten Psalm Psalm 045 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p43 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZiet een Zondaar neergebogen, / Opdat hy syn [...] Ah Helena   muzieknoot 
Den Een-en-vyvtigsten Psalm Liefste gij zijt ongestadig
Gargon NTV1686 (1686), p47 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God! behoed my door uw magt / Bescherm myn [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Vier-en-vyvtigsten Psalm Psalm 054 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p50 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeig 't oor na myn gezugt, / O Heer! hoor myn gebeden Comus   muzieknoot 
Den Een-en-Zestigsten Psalm Ik geef de min de zak
Gargon NTV1686 (1686), p52 [nr. 20]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStort, stort op ons uw' milde zegen / Vertroost [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Zeven-en-Zestigsten Psalm Psalm 033 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p55 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer! wy loven uwen trouw, / Nu men na uw heilig woord [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Vyv-en-Zeventigsten Psalm Psalm 075 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p57 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod, die syn Kerk onwanklyk / In koningryken bouwt La Marine   muzieknoot 
Den Zeven-en-Tachtentigsten Psalm La marine
Gargon NTV1686 (1686), p60 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod heerscht alleen, en is met eer bekroond / Syn [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Drie-en-Negentigsten Psalm Psalm 093 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p62 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp! Volk'ren op! Verbreid den naam des Heren / [...] L'Opéra   muzieknoot 
Den Honderdsten Psalm Nee Amaryl je hoeft me niet te ontwijken
Gargon NTV1686 (1686), p64 [nr. 25]
.5a 3B.4B.5a 5c.6D.5D.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp! op myn ziel! gy moet den Here pryzen / En [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Honderd-en-Derden Psalm Psalm 103 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p66 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer heeft tot myn Heer gesproken; / Wie durvt [...] Wat moogt gy meer myn hart   muzieknoot 
Den Honderd-en-Tienden Psalm Deuxième Air Isis 1
Gargon NTV1686 (1686), p70 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenToen Israël uit 't wreed Egypten trok, / En [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Honderd-en-Veertienden Psalm Psalm 114 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p73 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLoov volk'ren, loov den Heer, / Roem syn naam, [...] Weg dulle minnegloed   muzieknoot 
Den Honderd-en-Zeventienden Psalm Thésée Premier Air
Gargon NTV1686 (1686), p75 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPrys God, wiens gunst noit werd volprezen, / Prys [...] [Op den Trant] van Dathenus   muzieknoot 
Den Honderd-en-Achtienden Psalm Psalm 118 Datheen
Gargon NTV1686 (1686), p77 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 61

first
next 30
last

tabelbreedte