Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanBeminnaars van d'Oranje-Vorst, / Die naar 't [...] Liefhebbers van 't Oorlogs-gezwier  
Haagze Vreugde-zang Eerste musketier
OrVreugdemaal1747 (1747), p5 [nr. 1]
.4A.4A.4A.4B.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBatavieren komt dra / Wilt zingen vroeg en spa [geen wijsaanduiding]  
ZEE-SLAG
OrVreugdemaal1747 (1747), p8 [nr. 2]
.3A.3A.3A 3B.3C.3C.3C 2B.4D.2e.2e.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBent gy van zints te Vaaren, / Matroosjes Jonk en Oud [geen wijsaanduiding]  
Nieuw Vermaaklijk Lied
OrVreugdemaal1747 (1747), p10 [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.5C.4C.3D.3D.3e.2e 2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeyd' Hollanders en Zeeuwen / Toond uw moedig [...] Schoon Amarant  
Een Nieuw Lied over de tegenwoordige toerustinge [...] Rigaudon 1 de Galatée
OrVreugdemaal1747 (1747), p13 [nr. 4]
.3a 4a 3B.2C 3d 3E 3E 3d.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeget [?] hoord de Trommels roeren, / Meysjes wat [...] Philila  
Een Beklag-Lied voor de Meysjes van onze Landen, [...] Liefste lief wanneer zal het wezen
OrVreugdemaal1747 (1747), p16 [nr. 5]
4a 4a 2B 2B 4B 4c 4c 2D 2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeroemd Oranje, vol kloekheden / Kom Manhaftige [...] Als Oranje in Campanje  
Een Nieuw Lied, aan zijn Koninklyke Majesteyt van [...] Als Oranje in Compagne
OrVreugdemaal1747 (1747), p18 [nr. 6]
.4a 4B 4a 4B.3C.3C 2D 2D 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBien Roy Louis wat gaet mijn aen, / Ick staen nu [...] Venus-kind ghy hebt  
Rouw-klagten van den Koning JACOBUS van Engeland, [...]
OrVreugdemaal1747 (1747), p21 [nr. 7]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBlyde zijt nu Vroome Helden, / Maakt vreugde aan [...] Maria Edel Princesse  
Victorie-Lied, bevogten door Prins Karel, tegen [...] Maria edele prinses
OrVreugdemaal1747 (1747), p25 [nr. 8]
4a.3B.2B.3a.3B 4C 2C 4d 3E.3E.3F 3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Begroet uw schoon Heldin / Gy Pronk en Roem [...] Van Biron  
Zamenspraak tusschen de Konink van Vrankrijk, [...] Biron
OrVreugdemaal1747 (1747), p28 [nr. 9]
.3A.3b.3A.3b.3c 4D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBachus willen wy prijzen, / Komt wilt hem Eer bewijzen De Stokke-Dans  
Drink-Lied Stokkendans
OrVreugdemaal1747 (1747), p33 [nr. 10]
.3a.3a.4B.3B.1C.1C.1C.2D.1C.1C.1C 2D 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBuuren keyk eens uyt, / Hoe dat de Boeren springen Wat Let de Jeugt  
Bruylofts-Lied van TOBERT en PLEUNTJE Koop zoete koek
OrVreugdemaal1747 (1747), p34 [nr. 11]
3A.3b 3A.3b.2C.3d.2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenByget in onse Buurt is vol van vreugde / Wangt [...] Godt groet uw goede Morgen  
De Boere Bruyloft Al wat men doet
OrVreugdemaal1747 (1747), p37 [nr. 12]
.5a.5B.5a.5B.2c.2c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBy goede Vriende neer gezeten / Mit vermaak is [...] Op een aangename Voys  
[Elsland, Jan van] | Slot-Zang Bij goede vrienden neergezeten
OrVreugdemaal1747 (1747), p40 [nr. 13]
.4a 4B 4a 4B.4c 4D 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBatavia, Kasteel ten toonen, / Hoofd-stad van [...] Als 't begint  
Lied van Batavia Krelis Joostens malle vrijage ?
OrVreugdemaal1747 (1747), p40 [nr. 14]
.4a 4B 4a 4B.3C.3C.2D.2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeminde, Klarinde, / Toond my eens uw zoet gelaad Als 't begind  
Minne-Zang Beminde Clarinde
OrVreugdemaal1747 (1747), p43 [nr. 15]
.1a.1a 4B 4B 1C 1C 3D 3E 3E 2D 1C 1C 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBrave Prins van Oranje / Geteeld uit Nassauw [...] Wilhelmus van Nassouwen  
Een Nieuw Lied ter eeren van zijne Doorlugtige [...] Wilhelmus
OrVreugdemaal1747 (1747), p46 [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeroemde Nederlande, / Ras kloeke Batavier Maastrigt gy schoone  
Victorie-Lied, op de Krooning van den Prins en [...] Maastricht gij schone stad
OrVreugdemaal1747 (1747), p49 [nr. 17]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBrussel gy schoone Stede / Gy Paerel van Braband Za Trompen en Trompetten  
Zamen-spraak tussen de Fransse Generaal en de [...] La marine
OrVreugdemaal1747 (1747), p25 [=52] [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBonjour vos Serviteur / Comma vaetje moy Meysje Waarom verlaat gy mijn &c.  
Waaltjes Vryagie Pourquoi vous plaignez-vous
OrVreugdemaal1747 (1747), p56 [nr. 19]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBoter-markt gy zijt vermaard, / En voor al wel [...] Koopt'er niemand Allemanak  
Lof der Boter-Markt De twee gepaarde duiven
OrVreugdemaal1747 (1747), p58 [nr. 20]
4A 4A.3b 4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Ben gezeten al in dat Gras, / Daer vond ik een [...] Op een aengename Vois]  
Vryagie, tussen een Tamboer en een Jonge Dogter Ik ben gezeten al in het gras
OrVreugdemaal1747 (1747), p61 [nr. 21]
.3A.3A.3B.3B 1C 1C 1C 1C.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Ben in den tijd van Negen Dagen / De gantsche [...] Ik leg zomtijds geheele Nagten  
De Zingende Reyziger, op een Ezel zonder Staard, [...] Ik lig somtijds gehele nachten
OrVreugdemaal1747 (1747), p63 [nr. 22]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeyervorst zeer schoone, / Mijn Broeder ydoone Wat voor droeve Maaren  
Zamen-spraak tussen de Keurvorst van Beyeren en [...]
OrVreugdemaal1747 (1747), p68 [nr. 23]
3a 3a.3B 3B 3c.3D 3c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBachus maakt goede sier, / En schenkt ons Wyn en Bier Minnuet  
Minnuet
OrVreugdemaal1747 (1747), p71 [nr. 24]
.3A.3A 3A 3A 4A.3B 3B 3B.3C 3C 3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeroemd vereend Battaafs-Geslagt, / Met Pijlen [...] Silvester in de Morgen-stond  
Proeven doet [...] | Lof-Bazuyn, [...] Silvester in de morgenstond
OrVreugdemaal1747 (1747), p72 [nr. 25]
.4A.3B.4A.3B.4C.3d.4C.3d.4E 2F.4E 3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBaghus Klercken kom nader myn, / Wy zyn nog wel [...] Het Gekroonde Wijn-vat  
Drink-Lied Het gekroonde wijnvat
OrVreugdemaal1747 (1747), p75 [nr. 26]
4A.4A.4B.3B 1C 1C.3D 1C 1C.3D.3e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedrieglijk Goud, Bedrieglijk Goud, / Ik lag met [...] Als begind  
Zang
OrVreugdemaal1747 (1747), p76 [nr. 27]
.2A.2A.3B 2C 2C.2d.4B.4d.6d.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBekoorster van mijn Ziel / Die my zo schoon beviel De Dood van Phaëton  
Op de Wel-levende Hof-Joffer N.N. Ik drink de nieuwe most
OrVreugdemaal1747 (1747), p77 [nr. 28]
.3A.3A.5B.5B.3C.4C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBreekt droeve Traantjes, breekt, / Ontsluyt de [...] De blonde Dageraad  
Lincoos Minne-wis Ach schone Cariclea
OrVreugdemaal1747 (1747), p80 [nr. 29]
.3A.5B.3A.5B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBachus komt dalen eens by mijn neer, / d'Min die [...] Lagt mijn Matresse altijd om my  
Verloopen Minnaarstroost
OrVreugdemaal1747 (1747), p81 [nr. 30]
4A 4A 4B 2c 4B 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 36

first
next 6
last

tabelbreedte