Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanIs 'er ymant mijns gelijck, / In het Helsch of [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Overbeke, Aernout van | CUPIDO Is er iemand mijn gelijke
Overbeke GW1678 (1678), p1 [nr. 1]
4A 4A 4b 4C 4b 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Heb vastgestelt, en rijp'lijck overwogen, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Overbeke, Aernout van | De Kroeghgist Ik heb vastgesteld en rijpelijk overwogen
Overbeke GW1678 (1678), p4 [nr. 2]
.5a.3b,3b.3a.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHier rustse nu die nimmer ruste, / De oudtste [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Overbeke, Aernout van | Den verschen Weduwenaer Hier rust ze nu die nimmer rustte
Overbeke GW1678 (1678), p7 [nr. 3]
.4a.4B.4B.4a.4C.4d.4d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMen lachte, danste, en men songer, / Doen ick [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Overbeke, Aernout van | Het Hoorenbeest Men lachte, danste en men zong er
Overbeke GW1678 (1678), p9 [nr. 4]
.4a.4a.4b 4c.4b 4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck groet u Lucrecy, indien ghy schept behagen / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Overbeke, Aernout van | Po√ęta Laureatus Ik groet u Lucretia
Overbeke GW1678 (1678), p12 [nr. 5]
.6a.6a.6B.6B.6C.6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb belooft mijn Lief altoos te volgen; / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Overbeke, Aernout van | Den Indifferente Ik heb beloofd mijn lief altoos te volgen
Overbeke GW1678 (1678), p16 [nr. 6]
.5a.5a.3B.2B.3c.5c.3D.5c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn suchten, en tranen zijn swacke Raedtsheeren, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Overbeke, Aernout van | DE MELANCHOLYCKE, [...] Mijn zuchten en tranen zijn zwakke raadsheren
Overbeke GW1678 (1678), p18 [nr. 7]
.4a.4a 2b 2b.3C 4d.2d 4e 6e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie is' er die niet wenscht uw' slaef te wesen, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Overbeke, Aernout van | De Welvergenoeghde Grande princesse
Overbeke GW1678 (1678), p20 [nr. 8]
.5a.3a.3B.3B.2c 3c.5D 3e 2e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo ghy 't oogh alleen wilt verblijden, / En om [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Overbeke, Aernout van | Rondom-Leelijck Zo gij het oog alleen wilt verblijden
Overbeke GW1678 (1678), p23 [nr. 9]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRitsaert wilje Rijckaert worden? / Doet uw' oogen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Overbeke, Aernout van | Het oude Besje Ritsaart wil je rijkaard worden
Overbeke GW1678 (1678), p26 [nr. 10]
4a 4b 4a 4b 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat raedt om nu mijn selfs op 't beste te [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Overbeke, Aernout van | Ritsaert Wat raad om nu mijzelf
Overbeke GW1678 (1678), p30 [nr. 11]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO bloet! die een gansche nacht mogt eens op [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Overbeke, Aernout van | Den Veenboer O bloed die een ganse nacht mocht
Overbeke GW1678 (1678), p34 [nr. 12]
.4a.4a.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot nu toe heb ick toegehoort / Maer schier [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Overbeke, Aernout van | De Vryster Tot nu toe heb ik toegehoord
Overbeke GW1678 (1678), p38 [nr. 13]
.4A.4b.4b.4A.5C.4C.2D.2D.3e.2F.2F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhillis 'k beken dat 't in u stricken / Valt, die [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, Aernout van | Amoureuse Vryers Biecht
Overbeke GW1678 (1678), p43 [nr. 14]
.4a.4B.4a.4a.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat my Jupijn quam noden / In 't midden van de Goden [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, Aernout van | Tot den HEER N.N. [...] Gij mannen van verstand
Overbeke GW1678 (1678), p45 [nr. 15]
.3a.3a.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Placht mijn somtijts in te beelden, / Dat ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, Aernout van | 't GEVOEL Ik ben niet als een pluim ?
Overbeke GW1678 (1678), p49 [nr. 16]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren singen, / Van vreughden een nieuw [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, Aernout van | 't GEHOOR
Overbeke GW1678 (1678), p52 [nr. 17]
3a.3B 2C 2C.2C.3B.2d 2E.2d.2E.2f.2f.2G.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDeed ick qualijck dat 'k mijn Hofstee, / Met mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, Aernout van | DEN REUCK Si c'est pour mon pucelage ?
Overbeke GW1678 (1678), p56 [nr. 18]
4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck noem al dit singhen, / Onnodighe dinghen [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, A. van | 't GESIGT
Overbeke GW1678 (1678), p58 [nr. 19]
3a 3a.3B 3c 3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenElck singh vast dat hy sweet, / 'k Ben tot den [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, Aernout van | DE SMAECK
Overbeke GW1678 (1678), p61 [nr. 20]
.3A.3b.3A.3b.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl genoegh van 't ydel redeneren, / Dat 's goet [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, A. van | COROLLARIA
Overbeke GW1678 (1678), p63 [nr. 21]
5a 5B 5a 5B.2C.2C.3D.3e.3e.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie beroemt sich op hooge gedachten, / En [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, A. van | DE ONGEVOELIGE
Overbeke GW1678 (1678), p67 [nr. 22]
.4a.4B.4B.4C.4C 3a.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOfschoon de Reuk u deed beminnen / 't Geen u 't [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, A. van | DE REUCKELOSE
Overbeke GW1678 (1678), p68 [nr. 23]
.4a.3B.5a 3B.4C.5C.4a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Doofheyt sal oock eens te voorschijn treden, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, Arnout van | DOOVE-MANS GESANGH
Overbeke GW1678 (1678), p70 [nr. 24]
.5a.5B.5B.2a.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe blintheyt is nu langh genoegh verdacht, / Haer [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, Aernout van | BLINDEMANS GESANGH.
Overbeke GW1678 (1678), p71 [nr. 25]
.5A.5A.5B.5C.5C.2d 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOf ick schoon mijn tongh, verhemelt, en mijn mont [...] La Contesse nouvelle  
Overbeke, A. van | DE SMAEKELOSE
Overbeke GW1678 (1678), p72 [nr. 26]
7a 4B 4a 4a 4B 3C 3C 6D 4e 4D 4e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck, die uyt 't Rijk van Ondren / Hier sonder [...] Ostez luy la Soutane  
Overbeke, Arnout van | PHRENETIQUE [...]
Overbeke GW1678 (1678), p75 [nr. 27]
.3a.3B.3B.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFyn man, ongevoeligh knecht, / Deed men u niet [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, A. van | 't Ongevoel
Overbeke GW1678 (1678), p67 [=81] [nr. 28]
4A 4A 4b 4C 4b 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHier komt noch een Dooven an, / Die sijn leet [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeeke, Aernout van | Tegen den Dooven
Overbeke GW1678 (1678), p67 [=81] [nr. 29]
4A 4A 4B 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSlaet de handen aen de kan, / Sorght voor 't [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, A. van | Tegen den Blinden
Overbeke GW1678 (1678), p68 [=82] [nr. 30]
4A 4b 4A 4b 4C 4d 4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 82

first
next 30
last

tabelbreedte