Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWat meynt ghy toch, o blinde siel / ghy grontsop [...] Caliste  
Redel [Wratislawensis], Fred. Franchois Lucifer klare morgenster
Redel ET1651 (1651)
a b a b c c b d dVrindinne die my schier in pynen / Door uwe [...] Seght my o lieve....  
Redel ET1651 (1651)
a a b c c bDie de wereld wel doorsiet, vint hy niet / anders [...] Seght vrindin wat het bediet  
Redel ET1651 (1651)Ach deughdich proncksel lieve Goddinne / Keert [...] Neptunus stilt u vreede baeren  
Minne Liedeken Neptunus stil uw wrede baren
Redel ET1651 (1651), f28r [nr. 1]
.2a.2b.2c 3D.2a.2b.2c 3D.2e.2f.2g 3H.2e.2f.2g 3HAch godin wanneer [?] salt wesen / dat ick [...] Die wijn moet sijn ghepresen  
Redel ET1651 (1651), f32r [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DAch voedster van myn Leven / Bloeme wilt nu [...] Ick plagh wel inden tijt voor desen  
Liet Och ik mag wel droevig schreien
Redel ET1651 (1651), f35r [nr. 3]
,4a,4a,4B,4B,4c,4c,4D,4DAch soete Velt godinne / Seght lieve herderinne [geen wijsaanduiding]  
Redel ET1651 (1651), f42v [nr. 4]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BLucifer claeren morgen ster, / sult ghy noch niet [...] Caliste  
Redel, Frederick [...] | Minne Liedeken Lucifer klare morgenster
Redel ET1651 (1651), f48v [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.2D.3b 3D,3DAch seght my schoon Godin, / wanneert salt weesen Adieu Beauté  
Minne Liedeken Adieu beauté si charmante et si rare
Redel ET1651 (1651), f57v [nr. 6]
.3A.2b.3A.2b.3C.3C.3D.3D.3CMoordersse [?] van mijn Jeught, / roversse [?] [...] Je voij toute la nuict  
De ontrou die den minnaer siet / die maeckt dat [...] Ik drink de nieuwe most
Redel ET1651 (1651), f58v [nr. 7]
.3A.3A.2b.1b 2C.2d 1d 2C.3E.2f 1f 2E.2g.2g.2g 3E
txthoelangh sal uwen slaeff / noch moeten derven Adieu beaute ets [etc]  
Minne Liedeken Adieu beauté si charmante et si rare
Redel ET1651 (1651), f59v [nr. 8]
.3A.2b.3A.2b.3C.3C.3D.3D.3D
txt[ontbreekt?] La Silvie  
Minne Liedeken Ik drink de nieuwe most
Redel ET1651 (1651), f92r?] [nr. 9][begin ontbreekt?] hebbe ick u niet schier [?] [...]  
Redel ET1651 (1651), f119r [nr. 10]Alwaerde velt godin / seght Phoebus luijster lan [?] diraiton  
Redel ET1651 (1651), f120r [nr. 10]
.3A.2b.5C.3A.2b.5C.3D.2E.3D.2E.2ESeght mij eergierich mensch / hoe cont ghij sijn [...] die mint die lyt veel pijn  
Die mint die lijdt veel pijn
Redel ET1651 (1651), f154r [nr. 11]
.3A.3B 4C.3A.3B 4C.3D.3D.3E.4ELestmael sliep ick aen eenen stroom / en was [...] [geen wijsaanduiding]  
Courante monsieur
Redel ET1651 (1651), f160v [nr. 12]
.4A.5A.5B.4B.4c.4cO nimphe Phoebus wesen / sult gij mij noijt genesen [geen wijsaanduiding]  
Redel ET1651 (1651), f162r [nr. 13]
.3a.3a.3B.3C.3a.3C.3B


17 resultaten

tabelbreedte