Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO Roem van 't gansche Nederlant, / Wel Schiedam [...] ô Hollant schoon gy leeft, &c.  
Een nieuw Lied van de Schiedamse Koorenmolens O Holland schoon gij leeft in vrede
SchMolenaar1729 (1729), p3 [nr. 1]Wat leeft een Minnaer vol gerustigheyt, / Als hy [...] Het best op Aerd, &c.  
Aanrading tot den Huwelykken staet Het beste op aarde is een gerust gemoed
SchMolenaar1729 (1729), p7 [nr. 2]Wat leeft een Minnaer vol onrustigheyt, / Als hy [...] Als voren [Het best op Aerd, &c.]  
Afrading van den Huwelyken staet Het beste op aarde is een gerust gemoed
SchMolenaar1729 (1729), p9 [nr. 3]Komt hier Liefhebbertjes lucht van geest, / Die [...] Van de Snuyftabak  
Een vermakelijk Lied, op de Kracht, Deugt en [...] La Forlana
SchMolenaar1729 (1729), p11 [nr. 4]Ik was'er een jonge Spruyt, / In 't bloeyen van [...] Op een aangename Voys  
VRYSTERS KLACHT Ik was er een jonge spruit
SchMolenaar1729 (1729), p14 [nr. 5]Ach! ach ik bedroefde Maegt, / Heb wel reden om [...] Als voren  
Een andere Vrysters Klacht Ik was er een jonge spruit
SchMolenaar1729 (1729), p15 [nr. 6]'k Ben in de tyd van neegen dagen, / de gantsche [...] Ik leg somtijds geheele nachten  
De singende Reysiger, op een Ezel sonder staert, [...] Ik lig somtijds gehele nachten
SchMolenaar1729 (1729), p17 [nr. 7]De Libertij wyl ik gaan prysen: / Want sy aller [...] Op en aengenaeme Voys  
Een nieuw Lied van de soete en aengename Lieberteyt De liberteit doet de jonkheid dansen
SchMolenaar1729 (1729), p22 [nr. 8]Ach lieven Heer wat ly ik plagen, / Sint dat ik [...] Op een aengename Voys  
De getrouwde Man bedrogen Lieve God wat lijd ik plagen
SchMolenaar1729 (1729), p24 [nr. 9]Een Meysje pertinent, / Seer vrindelyk boven maten Op een aengename Voys  
Een nieuw Lied van een Jongman die de schoonheyt [...] Cupido triomfant ?
SchMolenaar1729 (1729), p25 [nr. 10]Za vrienden hier is wat raers, / Geschreven by de Kaers Ha, [ae]a, zoo, zoo  
Een bloedige Batalje voorgevallen tusschen een [...] Ha ha zie zo
SchMolenaar1729 (1729), p26 [nr. 11]Komt Vrysters luistert na dit Liet, / En ook gy [...] ô Hollant schoon gy leeft, &c.  
Een nieuw Liedt van een jonge Dochter die in de [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
SchMolenaar1729 (1729), p28 [nr. 12]Molenaer waer zijn u sakken, / Wy hebben Meel van noden Als't begint  
Een Kluchtig Lied tusschen een Boer en een Molenaer Molenaar waar zijn uw zakken
SchMolenaar1729 (1729), p31 [nr. 13]Ik leg somtijds geheele nachten, / In fantasien [...] Op een aengename Voys  
Een beklag Lied van een verloopen Student Ik lig somtijds gehele nachten
SchMolenaar1729 (1729), p33 [nr. 14]Wat onbegrypelijk wonder werk, / Laet ons de Heer [...] ô Hollant schoon gy leeft, &c.  
Wonderbaer Kraemgeval, van een Vrouw tot Schevelingen O Holland schoon gij leeft in vrede
SchMolenaar1729 (1729), p36 [nr. 15]Hey sa! ongetrouwde mannen, / En gy oude me niet min Het is nu ruym vyf jaer geleden  
De nieuwe Wyven Molen Het is nu ruim vijf jaar geleden
SchMolenaar1729 (1729), p39 [nr. 16]Te Brussel binnen de Lakenpoort, / Daar staet een [...] Als't begint  
Een Samenspraek tusschen een Jongman en een jonge [...] Te Brussel binnen de Lakenpoort
SchMolenaar1729 (1729), p42 [nr. 17]Ik wil trouwen lieve Vaer, / Ha: ha: ha Rosemie Popolsken  
Een Samenspraek, tusschen Vader en Zoon Rosa mipa Polski
SchMolenaar1729 (1729), p43 [nr. 18]Vrysters en Jongesellen, / Zit hier by met groot getal Van de bankroetiers Wagen  
WEGWYSER NA OOSTINDIEN Van de bankroetiers
SchMolenaar1729 (1729), p46 [nr. 19]Nu laet ons dese feest, ja feest, / Nu laet ons [...] Ik voer al over Rijn  
[Mayvogel, J.C.] | Een nieuw [...] Ik voer al over zee
SchMolenaar1729 (1729), p49 [nr. 20]Nou moet ik gaen dwalen, / Langs bergen en dalen Rijst op mijn Vrindinne  
Een Samenspraek tusschen een Jonghman en een Herderinne Rijs op mijn vriendin
SchMolenaar1729 (1729), p52 [nr. 21]Daer was een Meysje jong van Jaeren, / Die gesint [...] Van de Hollandse Pompernikkel  
Een nieuw Lied van een Meysje, die soude trouwen [...] Ik lig somtijds gehele nachten
SchMolenaar1729 (1729), p53 [nr. 22]Koridon dreef langs de beeken, / Met zijn [...] Het is nu ruym vijf jaer geleden  
Vryagie tusschen Koridon en Leliaen Het is nu ruim vijf jaar geleden
SchMolenaar1729 (1729), p55 [nr. 23]Komt vrinden luystert al, / Wat ik u sal verhalen [...] Op een aengename Voys  
Een nieuw Lied van een Timmerman en een Mastijsje [...]
SchMolenaar1729 (1729), p57 [nr. 24]Is'er wel een beter Lant, / Als daer't Kint zijn [...] Ik quam lestmael by een Juffrouw  
TURFMAKERS DEUN Ik kwam laatstmaal bij een juffrouw
SchMolenaar1729 (1729), p59 [nr. 25]Komt Vrienden luystert na dit Liet / Dat ik u [...] ô Werelt vol van Overdaet  
Een waer verhael van een Dienstmaegt, die [...] Zie hoe gelukkig zijn ze dan
SchMolenaar1729 (1729), p61 [nr. 26]De Boertjes maken vreugt en goede sieren, / Als [...] Als 't begint  
Een nieuw Lied van de vermakelyke Boere vreugt De boertjes maken vreugde
SchMolenaar1729 (1729), p65 [nr. 27]Hoe lang sel ik seg Venus zoon, / Zuchten om mijn [...] Te Brussel binnen de Lakepoort  
KORIDONS KLACHT Te Brussel binnen de Lakenpoort
SchMolenaar1729 (1729), p69 [nr. 28]Komt luystert na dit raer geval, / Het is wel [...] Te Vlissingen leyt 'er een Jacht bereyt  
De Klugtige Schevelingse Vischvangst Als ik mijn Phyllis kussen mag
SchMolenaar1729 (1729), p71 [nr. 29]Maek my tog vry, / Van de smertjes daer ik mee stry' [geen wijsaanduiding]  
[Elsland, Jan van] | MINUWET Menuet Maak mij toch vrij
SchMolenaar1729 (1729), p72 [nr. 30]


tabelbreedte