Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWel Coridon zeg wat er schort, / Dat gy zo treurig ziet Boere Dachile  
Samenspraak, tusschen CORIDON en DAMON Bourrée d'Achille
VrSpeelpop1730 (1730), p3 [nr. 1a]
.4A.3B.4A.3B.4C.4D.4C.3DWel mag men dan niet weeten, / Wie dat die zoetert is Gaat wagt me voor dat laantje  
Attendez-moi sous l'orme
VrSpeelpop1730 (1730), p4 [nr. 1b]Myn lieve Vrindtje, / Quyt bent gy jou pintje Foelie d' Espagne  
Folie d'Espagne
VrSpeelpop1730 (1730), p4 [nr. 1c]O Ja dat zoete meysje / Sy is't die ik bemin Gaat wagt me voor dat laentje  
Attendez-moi sous l'orme
VrSpeelpop1730 (1730), p4 [nr. 1d]Ik let niet langer op mijn Schapen, / Ik laet [...] Vrinde zou men niet vrolyk wezen  
Point de chagrin dans notre vie
VrSpeelpop1730 (1730), p5 [nr. 1e]Myn dagt dat ik met wedermin, / Mijn liefde zag [...] Boere Dachile  
Bourrée d'Achille
VrSpeelpop1730 (1730), p5 [nr. 1f]Ik was begeerig om te weeten, / Of zy my nog meer [...] Vriende sou men niet vrolyk wezen  
Point de chagrin dans notre vie
VrSpeelpop1730 (1730), p5 [nr. 1g]Maer wijl ik so in vreugde, / Vermaekelijk droomde hoe Gaet wagt me voor dat laentje  
Attendez-moi sous l'orme
VrSpeelpop1730 (1730), p5 [nr. 1h]'k Wil hoopen dat mijn Ameril: / De flonker-ster [...] Verlaet gy myn verheve Ziel  
Tranquilles coeurs
VrSpeelpop1730 (1730), p6 [nr. 1i]Verlaet de Liefde, / Schoon sy u ingewand Hoord Kees myn Vryer  
Hoor Kees mijn vrijer
VrSpeelpop1730 (1730), p6 [nr. 1j]Zoud gy de ontrouwigheyd my raden, / Verleyd gy [...] Vrienden zou men niet vrolyk wesen  
Point de chagrin dans notre vie
VrSpeelpop1730 (1730), p6 [nr. 1k]Nu luystert toe ik zal je raen, / Nu nog eens [...] Boere Dachile  
Bourrée d'Achille
VrSpeelpop1730 (1730), p7 [nr. 1l]Kryg gy dan geen genade, / En blijft ze even stuur Gaet wagt me voor dat laantje  
Attendez-moi sous l'orme
VrSpeelpop1730 (1730), p7 [nr. 1m]Die raed schijnt my wel goed te wesen, / Maer [...] Vrinden zou men niet vrolyk wesen  
Point de chagrin dans notre vie
VrSpeelpop1730 (1730), p7 [nr. 1n]Aimable vainqueur, / Cher Tiran d'une Coeur [geen wijsaanduiding]  
AIR Aimable vainqueur
VrSpeelpop1730 (1730), p8 [nr. 2]Alidatje soete meysje, / poesel blank en glat van [...] Dorethea hoord myn zugten  
Vryagie, tussen een Oud Man en een Jonge Dogter Ballet Dorothée
VrSpeelpop1730 (1730), p9 [nr. 3]Ach bedroefde Min en wat baertse pijne, / Ik voel [...] Op een nieuwe Voys  
Een Nieuw vermakelyk Minne-lied
VrSpeelpop1730 (1730), p11 [nr. 4]'t Was op een aengename nagt, / Dat ik in soete [...] 't Was in de zoete Maand van mey  
Een koddige Droom gedroomt door een verliefde Minnaer Het was in de zoete maand van mei
VrSpeelpop1730 (1730), p12 [nr. 5]Za laet ons eens zamen klinken, / Za laet ons [...] Op een aengename Voys  
DRINK-LIED
VrSpeelpop1730 (1730), p13 [nr. 6]Wat gevoeld een Minnaer pijnen, / Als hy zit in [...] Op een nieuwe Voys  
Een nieuw Amoureus Lied Wil u niet in het minst bezwaren
VrSpeelpop1730 (1730), p14 [nr. 7]Wel hoe leyt mijn Moer en schelt, / Stadig Hang [...] Belle Iris  
Moertje haer Zoon tot Trouwen raad, maer komt met [...] Belle Iris
VrSpeelpop1730 (1730), p14 [nr. 8]Ik seg u Vrind, / Ik laet de Juffers varen Op een schoone Voys  
ZANG
VrSpeelpop1730 (1730), p16 [nr. 9]Zy dwalen van de reden, / Die geld en tijd beleden Op een schoone Voys  
Drink en Minne-Lied
VrSpeelpop1730 (1730), p17 [nr. 10]Gut mijn alderliefste klaertje, / Ik kom zoo regt [...] Kom luystert Vrinden met malkander  
Vryagie tussen KOEN en KLAAR Luister toe gij Venusdieren
VrSpeelpop1730 (1730), p18 [nr. 11]Mama ik vergae van pijn, / Dat ik so alleen moet zijn de l'Opera d'AMADIS Amour que veux tu de moi  
Amour que veux-tu de moi
VrSpeelpop1730 (1730), p20 [nr. 12]Als Cupido eens jagen sou, / Als hy een hert na [...] Adieu Leydse Meysjes zoet  
CUPIDO op de JAGT Eerste musketier
VrSpeelpop1730 (1730), p20 [nr. 13]Hier kom ik getreden en verwagt mijn Lief, / [...] Op een aangename Voys  
MINNE-LIED
VrSpeelpop1730 (1730), p21 [nr. 14]Daer waren zeven Vrouwtjes fijn, / Savonds in de [...] Op een aengename Voys  
Samenspraak van zeven Vrouwtjes over haare Mannen
VrSpeelpop1730 (1730), p22 [nr. 15]Lestmael als ik eens ging uyt wandelen, / vond ik [...] Op een aangename Voys  
Vermakelyke Minnezang
VrSpeelpop1730 (1730), p24 [nr. 16]Og schoon Godin! / Ey wilt mijn klagt aenhoren Op een aengename Voys  
Minneklagten van Filander aen sijn Lief
VrSpeelpop1730 (1730), p25 [nr. 17]


1-30 of 75

first
next 30
last

tabelbreedte