Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWat ziet men nu ter dezer tyd / In de Hollandse Steden ô Holland schoon!  
Vreugde-Bazuin, uitgeblazen over het verkiezen [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
NiDoStadhouder1749 (1749), p3 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3dWeest vrolyk ende blyde / Gy Mans en Vrouwen al Sa Trompen en Trompetten  
Hollands Vreugde-Bazuin, uitgeblazen over het [...] La marine
NiDoStadhouder1749 (1749), p7 [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2CWat hoord men alle zy / Trompetten en Schalmey Waar is 't Fortuin nu ras  
Een nieuw Lied, gemaakt op de groote vreugde, [...] Ik drink de nieuwe most
NiDoStadhouder1749 (1749), p10 [nr. 3]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3EDeugtryke Harderin, die in / Mijn vrye borst u [...] De Mey die komt'er ons by  
Een lieffelyke Minneklagt van den Harder Koridon, [...] De mei die komt ons bij zeer blij
NiDoStadhouder1749 (1749), p13 [nr. 4]
.3A.1A.5B.3C.1C.5B.3D.3D.4E.2F.2F.2EWat hoord men uit Braband mijn Cosyn, / Hoe maken [...] Hoe zal ik dat verstaan Rosalyn  
Te eeren van zyne Hoogheid den Heere Prince van [...] Rosalijn
NiDoStadhouder1749 (1749), p15 [nr. 5]
.3A 2B.3c.3A 2B.3c 2B 3d 2B 3dWat aangenaam geschal van de Prins, / Klinkt ons [...] Van Rozalyn  
Een nieuw Lied van de groote vreugde die men [...] Rosalijn
NiDoStadhouder1749 (1749), p17 [nr. 6]
.3A.1B.3c.3A.1B.3c.1B.2d.2B.2B.1dWilhelmus van Oranje / Geteelt uyt Nassaus bloed [...] Wilhelmus van Nassouwen  
Een nieuw Lied ter eere van de PRINS Wilhelmus
NiDoStadhouder1749 (1749), p20 [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DJuich ouderloose Weezen, / In God ons toeverlaat Sa Trompen en Trompetten  
Vreugdezang van de Haagze Weezen, ter eere van [...] La marine
NiDoStadhouder1749 (1749), p23 [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2CWilhelmus van Nassouwen, / ben ik van duytschen bloed Op een bekende Voys  
Een Lied van den eersten Prins Wilhelmus van [...] Wilhelmus
NiDoStadhouder1749 (1749), p25 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DNu ziet men weer ter dezer tijd / Binnen [...] O Holland schoon  
Een nieuw Lied of pertinente beschryving van alle [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
NiDoStadhouder1749 (1749), p28 [nr. 10]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3dKomt goede Patriotten / Ey luystert na dit Lied Sa Trompen en Trompetten  
Ter eere van de PRINS van ORANJE La marine
NiDoStadhouder1749 (1749), p31 [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2COg Nederland schept nu weer moet / Al heeft men [...] Og Moeder onzen Turfboer  
Een nieuw Vreugdelied, tot troost van alle de [...] Laatstmaal zat ik op een hek
NiDoStadhouder1749 (1749), p34 [nr. 12]
.4A.4A.3b.4C.3bMuza wild uw stem dwingen, / Apolle schept weder moed Verblyd u gy vrome Helden  
Vreugdebazuin, uitgeblazen tot lof van onzen zeer [...]
NiDoStadhouder1749 (1749), p36 [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.2D.2D 3E.2EWel Namen schoon, / Een sleutel van Braband Op een nieuwe Hoogduytse Voys  
Oorlogs Vryagie van den Fransen Generael aan de [...]
NiDoStadhouder1749 (1749), p40 [nr. 14]
.2A.3B.3B.2A.4C.4C.3D.2DLiefhebbers van den Strijd / Sa wild u wat vermeyden Van de Franse Hoezaren  
Een nieuw Lied, gemaakt op het camperen van de [...] Prins Karel
NiDoStadhouder1749 (1749), p42 [nr. 15]
.3A.3b.3b.3A.3c.3D.3c.3c.3DViva roept al gelyk / Nederlands kloeke helden Van Prins Karel  
Vreugdelied tot lof en eer van zyn Doorlugtige [...] Prins Karel
NiDoStadhouder1749 (1749), p44 [nr. 16]
.3A.3b.3b.3A.3c.3D.3c.3c.3DWat hoord men t'alle kant, / Elk klagen Braband Brussel gy schoone Stad  
Beklaglied over de Burgers van Braband van haar [...]
NiDoStadhouder1749 (1749), p46 [nr. 17]
.3A.3A.3B.3B.3C.3C 3D 3D 3E 3EMen heeft nu tijding weere / Gekregen naar begeere Wanneer men heeft geschreven  
Een nieuw Lied van de glorieuze Vicorie die 8 [...] Hollandse Batavieren
NiDoStadhouder1749 (1749), p49 [nr. 18]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BBrussel gy schoone Stede / Gy Parel van Braband Sa Trompen en Trompetten  
Een nieuw Lied, ofte Samenspraak tussen den [...] La marine
NiDoStadhouder1749 (1749), p51 [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.2d 2d.2CIk Bergen op Zoom die altyd was voor desen / [...] Op een bekende Vois  
De Klaagreden van Bergen op Zoom, uitgestort aan [...] Amaryllis je renonce à vos charmes ?
NiDoStadhouder1749 (1749), p54 [nr. 20]
.5a.5B.5a.5B.3C.2d.3C.2dWie lust de Prins te dienen heeft, / Die treed [...] Van Pier la la  
De nieuwe Vreugdegalm van de vrywillige [...] Pierlala
NiDoStadhouder1749 (1749), p56 [nr. 21]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.4D.3DSa sa schept nu weer moed, / Gy Neerlands volkje goed Van den Spaanschen Ruiter  
Een nieuw Lied op de mislukte aanslag der [...] Nadien uw goddelijkheid
NiDoStadhouder1749 (1749), p58 [nr. 22]
.3A.3A.3b.3C 3b.3CWat aangename mare / Werd ons weder ter dezer stond Hoe draait het Rad van Avonturen  
Een nieuw Lied op het verslaan en vernielen van [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
NiDoStadhouder1749 (1749), p60 [nr. 23]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2DIn 't rond in 't rond alarm rondom / In 't rond, [...] Op een pleizierige vois  
En klugtige Vryagie tussen een Tamboer en een Boerin Oost-Indische welkomst
NiDoStadhouder1749 (1749), p62 [nr. 24]
.4A.4B.4A.4B.4C.4C.4D.4D.4E.4E 2F 2F't Is of gy Leeuw ontwaakt, / Nu ik mijn stem [...] Van Prins Karel  
Oorlogs Samenspraak tussen den Fransen Haan en [...] Prins Karel
NiDoStadhouder1749 (1749), p65 [nr. 25]
.3A.3b.3b.3A.3c.3D.3c.3c.3DIn 't Jaar zeventien hondert, / en agt en veertig klaar Sa Trompen en Trompetten  
Vreugde-Zang op de Geboorte van den jongen [...] La marine
NiDoStadhouder1749 (1749), p67 [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2CSa Fama blaas dees nieuwe maren / Over al Doornik schoon, &c.  
Vreugde-Lied over de lang gewenschte geboorte van [...] Doornik schoon
NiDoStadhouder1749 (1749), p70 [nr. 27]
.4a 2B 2B.2C.4a.4B.3C.3C.4CJuigt vrygevogte steden / En Landen van Staats gebied Hoe vriendelyk is het Jagen  
Een nieuw Lied op de groote Vreugde en Staatzie, [...] Hoe vriendelijk is het jagen
NiDoStadhouder1749 (1749), p72 [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.4E.3f.4E.3fKom, kom Inwoonders van Neerland / Laat nu uw [...] O Holland schoon!  
Rotterdams Vreugde-Zang op den solemneelen en [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
NiDoStadhouder1749 (1749), p75 [nr. 29]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3dWat ziet men heden vreugde maken / Alhier binnen [...] Besnedene velden &c.  
Een nieuw Lied op de geslote en geteekende VREDE [...] Besneeuwde velden doorluchtige bomen
NiDoStadhouder1749 (1749), p78 [nr. 30]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.4D.2e.2e.4D


tabelbreedte