Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHoorn wilt wel hooren, / 't hoorende woort Lief uytvercoren, lief triumphant  
Lief uitverkoren lief triomfant
Twisck KLb1633 (1633), p7 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort met vlyt,, in dezer tijdt / Wat ick u [...] Altijdt verblijt met groot jolijt Ghy [...]  
Altijd verblijd met groot jolijt
Twisck KLb1633 (1633), p8 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKoomt nu herwaerts tot mijn / Ghy die mijnder begeert Van Helena  
Van Helena
Twisck KLb1633 (1633), p10 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons alle met lust en vlijt / Godes goetheydt [...] Nu laet ons alle danckbaer sijn  
Nu laat ons allegaar
Twisck KLb1633 (1633), p12 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDanck lof en eer sy Godt den Heer / Die sijnen [...] Nu laet ons alle danckbaer sijn  
Nu laat ons allegaar
Twisck KLb1633 (1633), p15 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest verheucht in dees tye / Een suyver Maecht Marie Schoon lief wilt ons troost gheven  
Schoon lief wil mij troost geven
Twisck KLb1633 (1633), p17 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerblijt en verheucht vrienden vercoren / 't Was [...] Een venus dierken heb ick uytvercoren  
Een Venus' diertje heb ik uitverkoren
Twisck KLb1633 (1633), p18 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus ons Nieuwe Jaer / Het begin en't ent Die mint die lijdt veel pijn  
Die mint die lijdt veel pijn
Twisck KLb1633 (1633), p20 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBloeyene jeucht eerbare / In 't hof Christi gheplant Nachtegael in 't wilde  
Branle maƮtresse
Twisck KLb1633 (1633), p24 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt verschijnt met blijtschap en vreugde, / Die [...] Daer was een man in veere vreemde landen  
Het was een man in vreemde landen
Twisck KLb1633 (1633), p26 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus name schoon / Moet ick, tsijnder eere Seltsaem wonderlyck  
Twisck KLb1633 (1633), p29 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaeghdekens jonck van jaren, / Ick schenck u een [...] Al 't hout[!] der Coninghrijcken  
Al het goud der koninkrijken
Twisck KLb1633 (1633), p34 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJeughdelijcke kinderen,, laet u niet hinderen / [...] O Heere ghy staet altijdt in mijn sinne  
Verjubileer u gij Venus' jongens
Twisck KLb1633 (1633), p36 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUyt liefde comt groot lijden / En dickmael swaer [...] Godt proeft sijn uytverkoren  
God proeft zijn uitverkorenen
Twisck KLb1633 (1633), p38 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheliefde vrienden, daer staet schreven / In de [...] Tobias tot sterven gheneghen  
O Venus der minne godin
Twisck KLb1633 (1633), p40 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt ick heb al van mijn jeucht / Niet socht [...] Het licht der werelt is opgestaen  
Schoon liefje jent zeer excellent
Twisck KLb1633 (1633), p43 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiieve[!] jonghe ghesellen / En maeghden onbelaen Ick ginck op eenen morghen  
Ik ging nog hedenmorgen
Twisck KLb1633 (1633), p46 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO lieve jonghe jeught / Wilt ghy tot ruste comen Lestmael reedt ick ter jacht  
Laatstmaal ging ik ter jacht
Twisck KLb1633 (1633), p49 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodts gracy seghen en goetheden / Wensch ick de [...] Van den vijfden Psalm  
Psalm 005 Datheen
Twisck KLb1633 (1633), p51 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een Bruydegom eerbare / Van sijnen bruyt verheught Ick heb de groene straten  
Ik heb de groene straten
Twisck KLb1633 (1633), p52 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Bruydegom verheven / Met u Lief ende Bruyt Na dat ick heb ghelesen  
Naar dat ik heb gelezen
Twisck KLb1633 (1633), p54 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWenschet nu allegaer, / Dit lieve jonghe paer Waer is nu mijn vryheydt  
La Picarde
Twisck KLb1633 (1633), p57 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenThuw'lijck dat is een staet gheplant / Van Godt [...] Jonckvrouwe ick u vraghen laet  
Jonkvrouw ik u vragen laat
Twisck KLb1633 (1633), p60 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheluck wenschen wy t'samen / Den Bruydegom en Bruyt Aenhoort ghy jonghe sinnen  
Hoor toe gij jonge zinnen
Twisck KLb1633 (1633), p62 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn 't Hooghe Liedt van Salomon stijf / Ontfanght [...] De schoone die my dus marteliseert  
Belle qui me vas martirant
Twisck KLb1633 (1633), p64 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus die ware Bruydegom goet / Spreeckt [...] Een ander, nae de selve wijse  
Belle qui me vas martirant
Twisck KLb1633 (1633), p66 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn herte ditmael vliet / Tot een lieflijck [...] Mijn siel maeckt groot den Heer  
Lofzang van Maria
Twisck KLb1633 (1633), p68 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTrijck der Hemelen schoon / Dat is ghelijck een [...] O schoone Criclea  
Ach schone Cariclea
Twisck KLb1633 (1633), p70 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt u verblijden seer / Ende nu vrolyck sijn op [...] Een ander, op die selve wijse  
Ach schone Cariclea
Twisck KLb1633 (1633), p73 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy wille dees bruylofts feest houwen / Met vreugt [...] Hoe legh ick hier in dees elende  
Hoe lig ik hier in deze ellende
Twisck KLb1633 (1633), p74 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte