Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLaest toen ik lag en sliep, / In het branden van de Zon Op een Aangenaame Wys  
Een Nieuw Lied, ofte Vermakelyke Droom
VrConfraters1795 (1795), p3 [nr. 1]
4A.3B 4A.3B 4C.3D 4E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk wensch u veels geluk vrindin, / Gy bent het [...] Op een Aangenaamse Wys  
Een Nieuw Lied, op een Verliefde Minnaar De wereld is in rep en roer
VrConfraters1795 (1795), p5 [nr. 2]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSlaap, slaap gerust, myn kindjen slaap, / Myn [...] Waar of myn Rozelyntje blyft  
WIEGEZANG Pots honderdduizend slapperment
VrConfraters1795 (1795), p7 [nr. 3]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn lieve Saartje, die altyd / U Potloot en Blankett Op een Aangenaame Wys  
Een Nieuw Lied Mijn lieve Saartje
VrConfraters1795 (1795), p8 [nr. 4]
4A 3b 4A 3b 4C 3C 3d 2E 2E 3f 3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSta stil gy Burger en gy Boer, / En koopt dit [...] Myn lieve Saartje die altyd, enz.  
Een Nieuw Lied. OP SANTJE Mijn lieve Saartje
VrConfraters1795 (1795), p11 [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3b.2D.2D.3b.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk lag met smart op myn Daafne te wagten, / Waar [...] Op een Fraaje Wys  
Een Nieuw Lied Ik lag met smart op mijn Daphne te wachten
VrConfraters1795 (1795), p14 [nr. 6]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSpaart, Meisjes, vry / Al uwe Tover-Lonkjes [geen wijsaanduiding]  
Een Nieuw Lied Spaar meisjes vrij
VrConfraters1795 (1795), p16 [nr. 7]
.2A.3b.3b 3A.4c.5c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAan wien zal ik het noodlot klagen, / Die ik [...] Kan men zyn liefdens voorwerp kwellen  
De Klaagende Minnaar over zyn Minaares Peut-on affliger ce qu'on aime
VrConfraters1795 (1795), 1p7 [nr. 8]
.4a.4B.4a.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom vrinden luisterd na myn reeden, / Ik ben [...] Op een Aangenaame Wys  
Een Nieuw Lied, op een Rypaard
VrConfraters1795 (1795), p19 [nr. 9]
.4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D,4E 4E,4f,4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO myn ziel leg u verwachting / Nu voor Eeuwig Eeuwig af Op een Aangenaame Wys  
Een Nieuw Lied O mijn ziel leg uw verwachting
VrConfraters1795 (1795), p21 [nr. 10]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4f 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt vrinden met malkander, / Ik zal wat nieuws [...] Op een Aangenaame Wys  
Het Hedendaagsche leeven der Jonkmans en Jonge Dochters
VrConfraters1795 (1795), p26 [nr. 11]
.3a.3B 4a.4B.4C.4C.4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoord toe men zal u zingen, / Het zyn wonder [...] Op een Aangename Wys  
Een Nieuw Vermaakelyk Lied, van een Moolenaar die [...] Jongmans kom uit de muiten
VrConfraters1795 (1795), p28 [nr. 12]
.3a.3a 4B 4B.4C.4C 3D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Was in de Morgenstond, / Dat Eliza door de stroomen Op een Fraaje Wys  
ELIZA EN COELYN
VrConfraters1795 (1795), p30 [nr. 13]
.3A.3b.4A.3b.4c.4D 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaar blyft gy, myn beminden, / Ik ben hier in onrust Op een Aangenaame Wys  
Een Nieuw Lied Ik zal u eeuwig minnen
VrConfraters1795 (1795), p31 [nr. 14]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.4E.4E.2F.2F.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk wil eens gaan zingen van myn avontuur / 't [...] [geen wijsaanduiding]  
De Klaagende Zeemans-Vrouw, over haar Huwelyk, [...]
VrConfraters1795 (1795), p33 [nr. 15]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKarsou, / Ik heb Jou [geen wijsaanduiding]  
Een Nieuw Lied. OP DE KARSOUSE MEISJES Mars van Dessau
VrConfraters1795 (1795), p34 [nr. 16]
.1A.1A.3b,3b.3C.3d.3E.3f,3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBlyft รด lieve Vriendschap! / Altoos myn Gesellin Op een Aangenaame Wys  
HET VROOLYK MEISJE
VrConfraters1795 (1795), p36 [nr. 17]
3a.3B 3c.3B 4D.3E 3f.3E.3a.3E 2E 2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelk een genoegen zal 't my geven / Weer in myn [...] [geen wijsaanduiding]  
AIR Ah que je sens d'impatience
VrConfraters1795 (1795), p37 [nr. 18]
4a 4B 4a 4B 4c 4c.2D.3D.4e.3F.3F.3F.3F 3F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wat ooit immermeer: / Het leven kreeg van den Heer Op een Lieffelyke Wys  
Een Nieuw Vermakelyk Lied Alles wat immermeer
VrConfraters1795 (1795), p38 [nr. 19]
.3A.3A.3B 4B.3C 4C 5C 2D 2D 4D 6D 3E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu schei ik af van Africa, / En Caap de Goede Hoop Op een Bekende Wys  
Een Nieuw Lied, op het vertrekken van de Kaap nah [...]
VrConfraters1795 (1795), p41 [nr. 20]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt broeders kom en laat ons roeme, / Het geen [...] Op een Fraaje Wys  
Op de Schoonheid der Bruynette
VrConfraters1795 (1795), p43 [nr. 21]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D,4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaar zwemt h[y] op het bruine meir: / De [...] Hier legt myn Damon in het Graf  
Een Meisje op het zien van een Zwaan Hier ligt mijn Damon in het graf
VrConfraters1795 (1795), p44 [nr. 22]
.4A.3B.4C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoet 't Schip Leiden nu vertrekken, / En verlaten [...] Op een Aangenaamse Wys  
Op het vertrekken van het schip LEYDEN, van de [...]
VrConfraters1795 (1795), p45 [nr. 23]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk ging laatstmaal, 't was in de zomertyd, / Dat [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Nieuw Lied
VrConfraters1795 (1795), p47 [nr. 24]
.5A.5A.5B.5B.5C 5C 5D.5D.5E 5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaas wat klinkt ons in de ooren, / Een droevig [...] O Holland schoon  
Beschryving uit Staade, in Duitschland, van drie [...] O Holland schoon gij leeft in vrede (foutief)
VrConfraters1795 (1795), p49 [nr. 25]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoord gij Menschen wie gy zyt, / Wat ik u zal [...] O Holland schoon! enz.  
Beklag Lied, van een Jonkman die te Hamburg [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
VrConfraters1795 (1795), p59 [nr. 26]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLang gezond en vroolyk te leeven, / Wensch Ik aan [...] 't Geld is de ziel van alle zaken  
[BRUYLOFTS-LIED] EEN DER GASTEN Geld is de weg van alle zaken
VrConfraters1795 (1795), p65 [nr. 27a]
4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat ons heeden deezen dag, / Bly en Vroolyk weezen Zonder Liefde zonder Wyn  
[BRUYLOFTS-LIED] DE BRUIDEGOM Ohne Lieb und ohne Wein
VrConfraters1795 (1795), p65 [nr. 27b]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelkoom! Welkoom! lieve vrienden! / Die zig hier [...] Wat is ons al vreugd gegeven  
[BRUYLOFTS-LIED] DE BRUID Wat is ons al vreugde gegeven
VrConfraters1795 (1795), p66 [nr. 27c]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVriendschap kan vreugde geeven, / Wat baat ons 't [...] Op een lugtige Wys  
[BRUYLOFTS-LIED] EEN DER GASTEN
VrConfraters1795 (1795), p66 [nr. 27d]
.3a.3a.3a.3B.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte