Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDieo myn snelle Winden, / Mijn Brakken en Spion Op een aangename Vois  
De Nieuwe JUFFERS jagt Dio mijn snelle winden
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p3 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.1E.1E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanDaar was een Meisje jong van Jaaren, / Die gezint [...] Ik leg zomtyds geheele Nagten  
Een vermakelyke Vryagie, tusschen een Ryke en [...] Ik lig somtijds gehele nachten
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p5 [nr. 2]
.4a 4a.4B.4c.4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanWie hoor ik kloppen aan myn Deur? / Terstond kwam [...] Op een aangename Vois  
Koddige t'Zamenspraak tusschen een Pater Gardiaan [...] Pater Gardiaan
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p7 [nr. 3]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanLestmaal in 't krieken van den dag, / Uit Jagen [...] Op een aangename Vois  
Herderslied Laatstmaal in het krieken van de dag
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p8 [nr. 4]
.4A.3B.4A.3B.3C.3C.2D 3E 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanLieffelyke Bosje en gy zilveren Vlieten, / Die [...] Op een aangenaame Vois  
Alewyn, A.] | 't Zamenspraak, [...] Lieflijk bosje
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p9 [nr. 5]
,4a.4a.4B.4B,4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanHemel, ach! wat ley ik in een zwaar Verdriet, / [...] Omgekeerde schoentjes is myn Dragt  
Vermakelyke Klugt, van een Meisje die het Fortuin [...] Omgekeerde schoenen is mijn dracht
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p11 [nr. 6]
5A.3b 4A 3b 4C 3d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanOch! lieve s'Jaquelyn, myn holle bolle Meisje / [...] Bais qu'un s'il vous plaira  
Amoureus Lied, van een Minnaar en s'Jaquelyn Jakelijn
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p13 [nr. 7]
.3A.3b.3C.3D.3E.3b.3E.3D.3F.3F.3g.4H.3H
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanAch! waarde Vader, ik buig my neer, / Voor u met [...] Als 't Begind  
Biegt, van een Dogter, aan haar Biegt-Vader
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p14 [nr. 8]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanô! Gy helsche Slang zeer wreed, / Hoe gaat gij [...] Courante la Reine  
Een Waaragtig Verhaal van een Jood, die een [...] Courante la reine
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p16 [nr. 9]
4A 4b 4b 4A 4C 4d 4C 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanIk min de vrye Vryers Staat, / Ik wil de Trouw [...] Ik heb vrouw Venus Jagt Bezeild  
Een Nieuw Lied, op de Afrading van het Trouwen Allez où le sort vous conduit
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p21 [nr. 10]
.3A.5b.4b.5A.4C.5C.5d.2E.2d 3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanLaatst onder 't Wandelen door de Boompjes, / Daar [...] Op een aangename Vois  
Een Aangenaam Minne-Lied Laatst onder het wandelen
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p23 [nr. 11]
.4a.4B.4B.4a.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanKomt Vrienden luisterd na dit Lied, / Dat ik u [...] ô! Waereld vol van Overdaad  
Een Waaragtig Verhaal, van een Dienstmaagd, die [...] Zie hoe gelukkig zijn ze dan
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p25 [nr. 12]
.4A.3b.3A.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanAch! ach! Helaas! wie kan hem nu betrouwen / Op [...] Al wat men doed men kan geen Juffrouws, enz.  
Droevige Rouw-Klagt, uitgestort door eenige [...] Al wat men doet
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p29 [nr. 13]
.5a.5B.5a.5B.2c.2c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanDe Mey verkwikt weer alle Menschen, / Wat kan men [...] Daar was een Meisje jong van Jaaren  
Een Nieuw Mey-Lied Ik lig somtijds gehele nachten
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p30 [nr. 14]
,4a,4a,4B,4c,4c,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanWat droeve Gedagjes, / Wat Zugjes wat Klagjes Nu moet ik gaan Dwaalen  
De Klagende Koridon Rijs op mijn vriendin
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p32 [nr. 15]
.2a.2a.2a.2B.5B.2c.2c 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanLiefhebbers van de Zang, / Hier valt al weer te Zingen De Poen die is Verhaard  
De Lof van KLYN JANS Marsje Wanneer ik scheiden moet
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p33 [nr. 16]
.3A.3b.3A.3A.3C.3d.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanVrienden luisterd na dit Lied, Hetgeen ik zal [...] De groote Mogol  
De Leugenagtige Kaas-Boer, Verhaalende zyn [...] De grote Mogol
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p35 [nr. 17]
.4A.3b.4A.3A.4C.4C 4d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanSchoon Isabel aanhoord mijn droevig Klagen, / [...] Al wat men doed men kan geen Juffers, enz.  
Droevig Verhaal, van een Herder en een Graafs [...] Al wat men doet
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p38 [nr. 18]
.5a.5B.5a.5B.2c.2c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scan't Gezelschap van jonge Juffers, / Daar ik er [...] Dieo mijn snelle winden  
Thee-Gezelschap, gehouden tusschen een Jonge [...] Dio mijn snelle winden
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p41 [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.1e.1e.1F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanWel wat vreemde Dragt, / Ziet men nu alle Dagen Van de Papegay  
Een Nieuw Lied, van de Ferdegadyns De papegaai
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p43 [nr. 20]
,3A.3b.3b.3C,3C,5d.3d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanDaer zou 'er een Ruiter uit Jagen gaen, / En uit [...] Als 't Begind  
Een Nieuw Amoureus Liedeken Daar zou er een ruiter uit jagen gaan
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p45 [nr. 21]
4A 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanGy Vrienden hoor een raare Klugt, / Die ik zal [...] t Was in de zoete maand van Mey  
Een aardig Klugt, die 'er binnen de Stad [...] Het was in de zoete maand van mei
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p46 [nr. 22]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanEen Juffrouw die myn Hart doorwond / Wierd laatst [...] Op een aangename Vois  
Een Nieuw Lied Pots honderdduizend slapperment
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p48 [nr. 23]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanEen Grijsaard vol van Min, / Trok lestmaal uit om Jagen Boire à son tour  
Een Vermakelyke Vryagie, van een Ouden Boer van [...] Boire à son tour
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p50 [nr. 24]
.3A.3b.3A.3b.2C.2C.4D.4E.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanEen Prins van Oostenryk, / Was zeer Vermoeit van [...] Ik wensch u goeden Dag, Ryssel gy, enz.  
Zamenspraak, tusschen een Prins en een Herderin De stront van de Westermarkt
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p52 [nr. 25]
.3A.3b.3A.3b.3c.3D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scan'k Ben eindelyk nog tot die Vreugd gekomen / Dat [...] Onlangs Geleên  
MINNAARS TROOST Un inconnu pour vos charmes soupire
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p54 [nr. 26]
.5a.5B.5B.5C.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanAch! waarde Ziels-Vriendin, / Toont my hier Wedermin Op een aangename Vois  
Minne-Klagt van een Harder, over het Afzyn van zyn Lief La Crétique
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p55 [nr. 27]
.3A.3A.3b 2b 4A 4c 4D.1c.1c 2D 6D 2D 2D 2D 6D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanLief ontwaakt schoon Herderin, / Treed met my ten [...] Ach Liefste Herderin  
Een aangename Vryagie, tusschen een Herder en een [...] De grote Mogol
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p57 [nr. 28]
4A 4A 4A.3A.4B 4B 2c 2c 3D.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanAch myn Schoone, Myn Beminde, / Troost my in dees [...] Op een aangename Vois  
Nieuwe Minnaars Klagt Ach mijn schone mijn beminde
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p59 [nr. 29]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanKryg ik Dorst, Ik roep om Wyn, / Voel ik trek om [...] Op een aangename Vois  
Mee- en Tegen-Zang Meisje lief wat zijt gij schoon
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p60 [nr. 30]
4A 4b 4A 4b 4C 3D 3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scan


1-30 of 48

first
next 18
last

tabelbreedte