Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLaet ons al de vermaerde / Luyden loven te saem Wilhelmus van Nassouwen  
Schickt u naer den [...] | Een History [...] Wilhelmus
Brauwer Schalmei1614 (1614), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Liet wil ick beginnen / Om te stellen in dicht Waeckt wel, waeckt wel, o Ziele  
Brauwer, M. de | Een Nieu Liedeken [...] Het nachtegaaltje klein
Brauwer Schalmei1614 (1614), p16 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPijnt u die ooren hebt, en hoort / Een liet sou [...] Fortuyne vals der minne boos  
Een nieuw Liedeken vande Jonghelinghen Fortuin vals der minne boos
Brauwer Schalmei1614 (1614), p37 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Liet wil ick beginnen / Te singen int generael Ic ben een Goutsmits dochter  
Brauwer, M. de | Een Liedeken vande [...] Ik heb om harentwille ?
Brauwer Schalmei1614 (1614), p42 [nr. 4]
,3a.3B,3a.3B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelijck die Blommen / Op der eerde,, staen Reyn van manieren is de Echten staet  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Rein van manieren is de echtstaat
Brauwer Schalmei1614 (1614), p47 [nr. 5]
.2a 2b 1C 3a 2b 1C.2C.3D.4D.2e 1F.2e 1F.2e 1F.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenschen tis nu vercondicht vry / wat dat ic al [...] Het waren twee gespelenen  
Brauwer, M. de | Een tsamen-sprakich [...] Het waren twee gespelen goed
Brauwer Schalmei1614 (1614), p51 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe schrift die heeft ons opgeleyt / Gelijc ons [...] Tot Haerlem is gebleken siet  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Allemande de Pologne
Brauwer Schalmei1614 (1614), p59 [nr. 7]
.4A.4A.4A.3B.4A.4A.4A.3B.1C.1C.3D.2C.3D.2E.2E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOmsijn bevrijt,, hier na van eewig sneven / Moet [...] Vanden 103. Psalm, Mijn siele wilt den Heer [...]  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Psalm 103 Datheen
Brauwer Schalmei1614 (1614), p63 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lieflijck sijn de voeten,, van / Die boden op [...] Ick jonne u vrienden deligent  
Een Nieu Liedeken Zijn mannelijk wezen jent
Brauwer Schalmei1614 (1614), p65 [nr. 9]
.3a 1B.4C.3a 1B.3C 1C 3d.3E.3d.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie beproevinge menigerley / Gheschiet hier op [...] Gheeft my te drincken naer mijnen dorst  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Geef mij te drinken naar mijn dorst
Brauwer Schalmei1614 (1614), p69 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus die naar sijn twaelve besijden / En trac op [...] Gabriel was van God gesonden  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Het was een klerkje dat ging ter school
Brauwer Schalmei1614 (1614), p74 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBestelden tijt soo daer staet gheschreven, / Is [...] Ontwaeckt o IsraĆ«l doet open u ooren  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Een Venus' diertje heb ik uitverkoren
Brauwer Schalmei1614 (1614), p77 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe weynich bedincket den mensche fris, / wat hem [...] Het ging een Ruyter uyt jaghen goet Al op [...]  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Toen Hanselijn over de heide reed ?
Brauwer Schalmei1614 (1614), p79 [nr. 13]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJacobus seyt alsoo wy lesen / wie des werelts [...] Bier en Broot is goe Potagie, met een Ey  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken
Brauwer Schalmei1614 (1614), p82 [nr. 14]
4a 4a 4a 2B 4a 2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus int Galileetsche lant / Quam by Tyberias de stede Hadden wy gebleven op 't Kasteelken van der [...]  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken
Brauwer Schalmei1614 (1614), p87 [nr. 15]
.4A.4b.6A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer was een int lichame / Seer cranck van Bethania Het zweert is uyt de scheyde  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Het zwaard is uit de schede
Brauwer Schalmei1614 (1614), p91 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCort is des menschen leven / Vol commer en verdriet Il & une Bergiere, il guarde le montain  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken
Brauwer Schalmei1614 (1614), p97 [nr. 17]
.3a.3B.3a.3B.2a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God gy hebt ons noyt besweken / en ic hope dat [...] Pour tant vous & un Capitaine, vous en ave [...]  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken
Brauwer Schalmei1614 (1614), p101 [nr. 18]
.4a.4B.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSterct mijn ghemoet en zinnen / O Godt gebenedijt Entre vons [!] jean jean, il a plantee de chiou  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Entre vous Jean Jean
Brauwer Schalmei1614 (1614), p104 [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B 4C 2a 3C 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Vrienden te samen / Gedinckt dat daer staet De reyn Liefde vyerich  
Een nieu Liedeken J'aimerai en ce village
Brauwer Schalmei1614 (1614), p110 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPaulus die heeft seer ongeveynst / Inde Gemeynte [...] Wat hoort men al beroerten etc.  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken
Brauwer Schalmei1614 (1614), p114 [nr. 21]
.4A.4b.4A.4b.2b 3C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrienden vermaert die zijt vergaert / Uut [...] O Gent al sijt gy hoog beschanst, Gy zijt de [...]  
Een nieu Liedeken O Gent al zijt gij hoog beschanst
Brauwer Schalmei1614 (1614), p119 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSalich is hy, soo schrift verclaert / Salich is [...] Windeken daer het bosch af drilt  
Een nieu Liedeken, van den troost en belooninge [...] Windje daar het bos af drilt
Brauwer Schalmei1614 (1614), p122 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt die Heere verheven / heet den mensche de keur Rapieren Ponjaerden, Helmetten, Slag-swaerden  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken
Brauwer Schalmei1614 (1614), p126 [nr. 24]
.3a 3B 3a 3a 3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer groote dingen door den slechten / heeft den [...] Gabriel was van God gesonden  
Brauwer, M. de | Een Liedeken van de [...] Het was een klerkje dat ging ter school
Brauwer Schalmei1614 (1614), p129 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen herte dat Godt vreest / En een gemoet verslagen Godt is mynen toevlucht  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Vous tous qui avez soif
Brauwer Schalmei1614 (1614), p136 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie hem selven kleyn acht / En vernedert hier beneven Noch weet ick een Kasteel  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Cupido triomfant
Brauwer Schalmei1614 (1614), p140 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSymon tot krancken,, rat / En Joannes t'samen,, quamen Cupido heere,, fel  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Allemande de Spiers
Brauwer Schalmei1614 (1614), p147 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJoannes sprack met woorden soet, / Soo in [...] Geeft my te drincken naer mynen dorst  
Brauwer, M. de Geef mij te drinken naar mijn dorst
Brauwer Schalmei1614 (1614), p150 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie knechten die daer weten / Den wille des heeren wel Daer waren neghen Soldaten  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Het waren negen soldaten
Brauwer Schalmei1614 (1614), p154 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte